Zamestnanci zvyčajne nepodávajú daňové priznanie, ale namiesto toho im ich zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie daní. Podmienkou je, že ho o to zamestnanec požiada. Urobiť tak musí najneskôr 15. februára.

V prípade, že mal zamestnanec v minulom roku viacero zamestnávateľov, o vykonanie ročného zúčtovania môže požiadať ktoréhokoľvek z nich. Aj v prípade, že niekto už nepracuje, pretože je nezamestnaný, alebo odišiel do penzie, má právo požiadať o vykonanie ročného zúčtovania svojho bývalého zamestnávateľa, u ktorého vlani pracoval.

Ak niekto nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí sám podať daňové priznanie typu A. Na to bude potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa o zdaniteľných príjmoch. Toto potvrdenie sú povinní vystaviť všetci zamestnávatelia a to aj v prípade, že daný človek pre nich už dnes nepracuje.

Človek, ktorý od januára zmenil zamestnávateľa, musí o vykonanie ročného zúčtovania požiadať svojho bývalého zamestnávateľa, ktorý mu vyplácal príjem v roku 2023. Keďže nový zamestnávateľ mu bude vyplácať príjem až v roku 2024, nemôže za neho vykonať ročné zúčtovanie daní.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: