Ľudia, ktorým v roku 2023 stúpla splátka hypotéky z dôvodu navýšenia úrokovej sadzby, môžu získať daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Zamestnancom môže tento daňový bonus uplatniť ich zamestnávateľ za predpokladu, že ho do 15. februára požiadajú o vykonanie ročného zúčtovania daní. Ak to neurobia, musia sami podať daňové priznanie, prostredníctvom ktorého môžu takisto tento bonus získať. Daňové priznanie musia podať aj živnostníci či ľudia, ktorí vlani prenajímali nehnuteľnosť.

Na výpočet výšky daňového bonusu je potrebné potvrdenie od banky, v ktorom je uvedené, o koľko vlani vzrástla priemerná splátka hypotéky. Na základe toho sa vypočíta výšku daňového bonusu. Tento výpočet je potrebné zapísať do daňového priznania a potvrdenie od banky sa dáva k daňovému priznaniu ako príloha.

Kto môže získať daňový bonus zo zvýšenie splátky hypotéky

Nový daňový bonus na hypotéku je určený pre ľudí, ktorým minulý rok stúpla splátka hypotéky z dôvodu nárastu úrokovej sadzby. Porovnávať sa musí splátka v tej iste banke a zároveň musí ísť o úver, ktorého účelom je financovanie bývania. Ak niekto v minulosti refinancoval svoju hypotéku, lebo chcel získať lepšie podmienky, nemá na daňový bonus zo zvýšenie splátky hypotéky nárok.

Ďalšou podmienkou je, že nehnuteľnosť, na ktorú je čerpaná hypotéka, je určená na bývania daňovníka. V prípade, že niekto túto nehnuteľnosť prenajíma, nemá na daňový bonus na hypotéku nárok.

Daňový bonus zo zvýšenie splátky hypotéky môžu získať len ľudia, ktorých príjem neprekračuje 1,6-násobok priemernej mzdy spred dvoch rokov. Priemerný mesačný hrubý príjem zamestnanca v roku 2022 nemohol teda prekročiť sumu 2 086,40 eura. Pri manželoch je tento limit dvojnásobný, spolu tak mohli v roku 2022 zarobiť až 4 172,80 eura.

Aj pri živnostníkoch sa zohľadňuje hrubý príjem ešte pred odpočítaním výdavkov a odvodov. Znamená to, že ak chce mať živnostník nárok na daňový bonus zo zvýšenie splátky hypotéky nárok, nemohol v roku 2022 mať tržby vyššie ako 25 036,80 eura.

Ako si v daňovom priznaní uplatniť daňový bonus na hypotéku? Musíte uviesť, ako ste ho vypočítali
Daňový bonus na hypotéku sa vypočíta priamo v daňovom priznaní k hypotéke (Ilustrácia: DALL-E/daňový bonus na hypotéku)

Ako sa daňový bonus na hypotéku počíta

Výška daňového bonusu dosahuje 75 percent z nárastu mesačnej splátky. Maximálne dá štát každému dlžníkovi 150 eur za každý mesiac, počas ktorého platil vyššiu splátku. Za rok tak môže získať najviac 1 800 eur. Výška daňového bonusu sa odpočítava priamo z dane.

Každý si musí výšku daňového bonusu vypočítať sám na základe potvrdenia, ktoré dostane z banky. Napríklad ak niekomu splátka stúpla v júni o sto eur, tak má nárok na daňový bonus na hypotéku vo výške 75 eur za každý mesiac, počas ktorého platil splátku. Celkovo tak má nárok na daňový bonus za sedem mesiacov, čo predstavuje sumu 525 eur.

Do osobitných záznamov daňovníka musí uviesť tento výpočet:

75 % zo sumy kladného rozdielu 100 eur = 75 eur
7 mesiacov (jún 2023 – december 2023) x 75 = 525 eur

V prípade, že niekomu splátka stúpla o viac ako 200 eur, bude mať nárok na daňový bonus na hypotéku len vo výške 150 eur mesačne, aj keď 75 percent z nárastu splátky je vyššia suma. Napríklad ak niekomu splátka narástla v auguste o 230 eur, bude si môcť uplatniť za august až december daňový bonus vo výške 150 eur napriek tomu, že 75 percent z nárastu splátky je až 172,50 eura. Celkovo sa mu tak daň zníži o daňový bonus na hypotéku vo výške 750 eur.

Do daňového priznania uvedie tento výpočet:

75 % zo sumy kladného rozdielu 230 eur = 172,50 eur, max. 150 eur
5 mesiacov (august 2023 – december 2023) x 150 = 750 eur

Daňový bonus na hypotéku za rok 2023
Daňový bonus na hypotéku môže dosiahnuť najviac 1 800 eur za rok (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako si zamestnanec uplatní daňový bonus na hypotéku v daňovom priznaní

Ľudia, ktorí mali v roku 2023 len príjem zo zamestnania, podávajú daňové priznanie typu A. To je v porovnaní s daňovým priznaním pre živnostníkov jednoduchšie.

Výšku vypočítaného daňového bonusu zamestnanec uvedie do riadku 63 daňového priznania. Ide o rovnaký riadok, do ktorého sa uvádza aj výška daňového bonusu na zaplatené úroky. Keďže každý si môže uplatniť len jeden z týchto dvoch bonusov, je v daňovom priznaní na to určené len jedno políčko. V prípade daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru zamestnanec nevypĺňa štvrtý oddiel daňového priznania. Ten slúži len na účely daňového bonusu na zaplatené úroky.

Zamestnanec musí zároveň uviesť spôsob výpočtu daňového bonusu v IX. oddiele, ktorý je určený na osobitné záznamy daňovníka.

Zamestnancovi, ktorý využíva na vyplnenie daňového priznania elektronický formulár finančnej správy, sa následne výška tohto bonusu automaticky odpočíta z dane, ktorú mal zaplatiť. Môže mu tak vyjsť preplatok na dani. O vyplatenie preplatku je potrebné požiadať v 14. oddiele daňového priznania.

Ako si daňový bonus na hypotéku uplatní živnostník

Živnostníci či ľudia, ktorí mali okrem zamestnania aj iný príjem, podávajú daňové priznanie typu B. Výšku daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie uvedú do riadku 123, do ktorého sa zvyčajne vypisuje nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Ak živnostník nevyplní štvrtý oddiel daňového priznania, do ktorého sa vypisujú údaje pre uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky, bude daňový úrad vedieť, že si uplatňuje daňový bonus zo zvýšenie splátky hypotéky.

Živnostník musí okrem sumy daňového bonusu v riadku 123 vyplniť aj to, akým spôsobom tento bonus vypočítal. Urobí tak v osobitných záznamoch daňovníka, ktoré sa nachádzajú v XIII. oddiele.

Keďže živnostníci musia podávať daňové priznanie elektronicky, pri použití elektronického tlačiva od finančnej správy sa výška daňového bonusu automaticky odpočíta od dane, ktorú mal živnostník zaplatiť. Môže prísť aj k situácii, že nebude musieť platiť žiadnu daň, ale naopak štátu mu vyplatí daňový bonus. O jeho vyplatenie musí požiadať v 11. oddiele daňového priznania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: