Pre fyzické osoby platia pre rok 2023 tri sadzby dane z príjmov. Nižšia sadzba je na úrovni 19 percent, vyššia zase dosahuje 25 percent. Živnostníci pritom môžu využiť aj daň vo výške 15 percent. O tom, kto musí zaplatiť daň 25 percent a kto menej, rozhoduje zárobok z minulého roku.


Daň vo výške 19 percent platia len ľudia, ktorých príjmy neprekročia 176,8 násobok sumy životného minima, ktoré je platné v januári daného roku. Pre rok 2023 sa preto berie do úvahy životné minimum vo výške 234,42 eura. To znamená, že 19 % daň platia ľudia, ktorých minuloročný základ dane neprekročí 41 445,46 eura. Akýkoľvek zárobok nad touto hranicou sa už zdaňuje daňou vo výške 25 percent.

Daň 25 percent pre zamestnancov za rok 2023

Pre zamestnancov to znamená, že ak im zamestnávateľ vlani strhával z platu daň vo výške 19 percent, no ich celkový základ dane je vyšší ako 41 445,46 eura, budú musieť po podaní daňového priznania alebo po vykonaní ročného zúčtovania dane doplatiť štátu daň. Daň vo výške 25 percent sa týka tých zamestnancov, ktorých minuloročný priemerný mesačný zárobok bol vyšší ako 3 988 eur.

Ak napríklad vlani niekto pracoval pre dvoch zamestnávateľov, pričom u jedného zarábal mesačne 3 000 eur a u druhého 2 000 eur, pričom každý zamestnávateľ mu strhával len 19 % daň, bude musieť po podaní daňového priznania štátu doplatiť peniaze. V tomto prípade mu zamestnávatelia strhli z platu za celý rok na 8 937 eur. Po podaní daňového priznania bude musieť zaplatiť ešte 336 eur.

Aj keď zamestnanci nemusia podávať daňové priznanie elektronicky, oplatí sa im použiť elektronický formulár, ktorý je na stránke Finančnej správy. Stačí do neho zadať len základné údaje o príjme, zaplatených odvodoch a zrazenej dani a formulár urobí všetky potrebné výpočty automaticky. Vyráta tak nielen nezdaniteľnú časť základu dane, výšku dane ale aj výšku daňového bonusu či preplatku alebo nedoplatku na dani.

daň 25 percent
Daň 25 percent zaplatia len ľudia, ktorých základ dane bol vyšší ako 176,8násobok životného minima (Ilustrácia: DALL-E)

Daň 25 percent pre živnostníkov za rok 2023

Živnostníci, ktorí neplatili preddavky na daň počas roka, zaplatia celú daň naraz po podaní daňového priznania. Keďže podnikatelia majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, formulár na stránke Finančnej správy vyráta aj to, či musia platiť daň vo výške 25 percent.

O tom, či musí živnostník platiť daň vo výške 25 percent, nerozhoduje jeho hrubý zárobok ale základ dane – teda celkové príjmy znížené o výdavky. Aj v tomto prípade platí, že príjem do hranice 41 445,46 eura sa zdaňuje sadzbou vo výške 19 percent, vyšší zárobok sa zdaní 25 percentami.

Živnostníci pritom môžu zaplatiť ešte nižšiu daň. Ak ich minuloročný zárobok neprekročil 49 790 eur, ich príjem sa zdaní sadzbou vo výške 15 percent. V tomto prípade rozhoduje o výške dane celkový hrubý príjem za minulý rok ešte pred odpočítaním výdavkov na podnikanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: