Rodičia, ktorí budú na rodičovskej dovolenke od januára budúceho roka, mesačne dostanú viac peňazí. Zvýšenie rodičovského príspevku príde po viac ako roku. Dôvodom sú vlaňajšie zmeny v legislatíve, po ktorých sa príspevok nezvyšoval tradične v januári, ale o štyri mesiace skôr. Preto bola automaticky pozastavená aj valorizácia. Sumy sa totiž zvyšujú vždy na začiatku roka podľa toho, ako rástlo životné minimum.


Od budúceho roka sa zvýšenie rodičovského príspevku bude odvíjať od júlového rastu životného minima. Inak povedané, príspevok vzrastie o rovnaké percento, o ktoré sa zvýši aj životné minimum. Jeho suma sa zase zvyšuje o rast inflácie nízkopríjmových domácností, ktorá podľa štatistikov dosiahla v apríli tohto roka úroveň 1,9 percenta. Životné minimum tak stúpne od začiatku júla zo súčasných 268,88 eura na 273,99 eura mesačne.

O rovnaké percento porastie aj rodičovský príspevok. Ten je rozdelený na dve základné sumy. Jednu dostávajú rodičia, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali tak nárok aj na materskú dávku. Druhú skupinu tvoria matky či otcovia, ktorí nepracovali, po narodení dieťaťa tak rovno nastupujú na rodičovskú dovolenku a poberajú rodičovský príspevok. Na materskú dávku bez platenia sociálnych odvodov nemajú nárok.

Zvýšenie rodičovského príspevku

Rodič, ktorý pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval, bude od januára budúceho roka dostávať rodičovský príspevok na úrovni 482,30 eura mesačne. V súčasnosti poberá 473,30 eura. Pre ostatných rodičov platí, že od budúceho roka budú namiesto 345,20 eura poberať mesačne 351,80 eura. To znamená, že príspevok sa v oboch prípadoch zvýši len o niekoľko eur. Dôvodom je nízky rast inflácie nízkopríjmových domácností. Kým v apríli tohto roka dosiahol 1,9 percenta, vlani bol na úrovni 14,7 percenta.

Zvýšenie rodičovského príspevku ovplyvňuje aj počet naraz narodených detí. Viac dostávajú rodičia dvojičiek alebo trojičiek. Suma príspevku sa zvyšuje vždy o 25 percent na každé dieťa, ktoré sa narodilo súčasne. Napríklad rodič, ktorý pred rodičovskou dovolenkou pracoval, v súčasnosti pri dvojičkách poberá 591,60 eura mesačne. Od januára im bude úrad práce posielať 602,90 eura mesačne. Príspevok pre rodiča bez práce v rovnakej situácii stúpne zo súčasných 431,50 eura na 439,80 eura mesačne.

Rodičovský príspevok sa môže aj znížiť, ak ďalšie dieťa rodiča nechodí riadne do školy a neplní si tak povinnú školskú dochádzku. Vtedy sa príspevok kráti o polovicu najmenej na tri mesiace. Rodičia môžu o časť príspevku prísť aj vtedy, ak zároveň dostávajú materskú alebo podobnú dávku aj z iného štátu Európskej únie. Rodičovský príspevok je vtedy vyplácaný v sume, ktorá sa vypočíta ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou dávky z cudziny.

Vždy sa poberá len jeden rodičovský príspevok, aj keby sa rodič staral o viac malých detí. Ľudia nedostanú viac peňazí ani vtedy, ak o jeden príspevok požiada manžel na jedno dieťa a manželka na druhé dieťa do troch rokov veku. Štát schváli len jeden rodičovský príspevok a len jednej osobe. Okrem rodiča môže o príspevok žiadať aj osoba, ktorej je dieťa zverené do náhradnej starostlivosti po rozhodnutí súdu alebo úradu práce. Rodičovský príspevok vypláca úrad práce.

Zvýšenie rodičovského príspevku od januára 2025
Aké bude zvýšenie rodičovského príspevku od januára 2025? (Ilustračné foto: Freepik/zvýšenie rodičovského príspevku)

Vlani sa príspevok menil a suma rástla skôr

Rodičovský príspevok sa spravidla poberá až do troch rokov veku dieťaťa a rodičia sú zvyknutí, že sa suma zvyšuje na začiatku každého roka. Počas tohto januára tomu tak nebolo. Príspevok totiž vlani prešiel zmenami, ktorých súčasťou bola aj predčasná valorizácia sumy. Pomocou novely zákona o sociálnom poistení nastalo zvýšenie rodičovského príspevku už vlani v auguste. Vyšší príspevok rodičia dostali prvýkrát v septembri. Zároveň platí, že automatický rast je odložený až do januára 2025.

Po novom tiež platí, že ak dieťa vo veku od troch do šiestich rokov neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov, jeho rodičia majú nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Spádová škôlka je materská škola, ktorej povinnosťou je následne prijať dieťa aj na povinné predprimárne vzdelávanie. Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej škôlke. Štát sa pri poberaní tohto príspevku o príjem rodiča nezaujíma.

Ľudia v takomto prípade nemôžu dostávať rodičovský príspevok celý rok. Poskytuje sa totiž vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Napríklad, ak rodič v máji požiada o prijatie dieťaťa do materskej školy a v priebehu júna dostane negatívne rozhodnutie, môže si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od začiatku septembra. To znamená, že rodičia nedostanú peniaze za júl a august. Príspevok na dieťa, ktoré nezobrali do škôlky, si nemôže nárokovať rodič, ktorému už plynie rodičovská dovolenka s iným dieťaťom do veku troch rokov.

O predĺženie vyplácania príspevku musí rodič požiadať na príslušnom úrade práce. Žiadosť o príspevok síce môže podať kedykoľvek počas školského roka, no samotné rozhodnutie o neprijatí nesmie byť staršie ako 12 mesiacov. Pre tento rok platí, že ak rodič dostane v júni rozhodnutie o neprijatí a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do škôlky, musí rozhodnutie predložiť do konca augusta tohto roka.

Zvýšenie rodičovského príspevku od 1. januára 2025 (tabuľka):

Rodičovský príspevokRok 2024Rok 2025
Rodič s materskou473,30 €482,30 €
Rodič bez materskej345,20 €351,80 €
Dvojičky (rodič bez materskej)431,50 €439,80 €
Dvojičky (rodič s materskou)591,60 €602,90 €
Trojičky (rodič bez materskej)517,80 €527,70 €
Trojičky (rodič s materskou)710 €723,50 €
Štvorčatá (rodič bez materskej)604,10 €615,60 €
Štvorčatá (rodič s materskou)828,30 €844,10 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič bez materskej)172,60 €175,90 €
Porušenie školskej dochádzky (rodič s materskou)236,65 €241,15 €
Výpočet Finsideru (zvýšenie rodičovského príspevku)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: