Finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu môže po novom získať aj všetci žiaci stredných škôl, ktorí v pondelok 4. septembra tohto roka nastúpili do prvého ročníka. Informovalo o tom ministerstvo investícií.


Ide o národný projekt Digitálny žiak, ktorý prináša viac než 152-tisíc žiakom základných a stredných škôl šancu získať finančný príspevok na nákup nového počítača či tabletu. Doteraz oň požiadalo viac ako 144-tisíc žiakov, ktorý môžu získať 350 eur na nákup digitálnej techniky.

Nárok na získanie príspevku v tomto kalendárnom roku majú všetci žiaci prvých ročníkov na stredných školách, žiaci, ktorí pochádzajú z domácností s nízkym príjmom a v hmotnej núdzi, a tiež žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Od pondelka môžu požiadať aj všetci prváci na stredných školách v aktuálnom školskom roku vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: