Viac ako 152-tisíc žiakov zo základných a stredných škôl môže v aktuálnom školskom roku získať finančný príspevok na tablet či nákup nového notebooku. Projekt zastrešuje ministerstvo investícií v spolupráci s Digitálnou koalíciou. Na celý projekt majú vyčlenených 65,43 milióna eur z eurofondov. O príspevok na nákup novej digitálnej techniky môžu žiaci a ich rodičia požiadať len do konca júna tohto roka. O peniaze podľa ministerstva zatiaľ prejavilo záujem viac ako 37-tisíc žiakov.

Základnou podmienkou na získanie príspevku je vyplnenie registračného formulára na webovej stránke projektu. Jeho výška je 350 eur. Ministerstvo malo už začiatkom apríla spustiť aj rýchlejšie overovanie údajov žiakov a rodičov, ktorí sa o príspevok uchádzajú. „Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami, je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ povedal ešte koncom marca predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Príspevky sa začnú žiakom poskytovať v priebehu tohto kalendárneho roka. Prví na rad prídu prváci na stredných školách, ktorým má byť príspevok na tablet či notebook doručený ešte v tomto školskom roku. Rodičia týchto študentov by tak peniaze mali získať do konca júna. Nedávno sa na základe odporúčania expertov z praxe okruh žiadateľov rozšíril aj o žiakov piateho ročníka osemročných gymnázií či konzervatórií. Nárok na príspevok bude mať vďaka tomu o takmer 3 000 žiakov viac.

Kto môže požiadať o príspevok na tablet či notebook

Projekt by mal žiakom pomôcť hlavne v oblasti digitálnej gramotnosti. V budúcnosti totiž budú podľa predpokladov vykonávať povolania, ktoré v súčasnosti ešte neexistujú. Podľa prognóz odborníkov až 65 percent dnešných žiakov základných škôl raz obsadí pracovné pozície, ktoré vytvorí takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia. Ide teda o povolania, ktorým bude dominovať digitalizácia. Pre tieto zamestnania bude digitálna gramotnosť a digitálne zručnosti nevyhnutné.

Keďže niektoré rodiny si nemôžu dovoliť kúpu tabletu či notebooku, príspevok je určený práve pre žiakov z rodín v hmotnej núdzi, domácností s nízkymi a podpriemernými príjmami a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nárok na príspevok majú v podstate všetky školopovinné deti. Ide teda o žiakov základných škôl a terajších prvákov na stredných školách, stredných odborných školách, štvorročných gymnáziách a tiež žiakov piateho ročníka osemročných gymnázií či konzervatórií.

Žiadať o príspevok na tablet či počítač teda môžu žiaci z domácnosti v hmotnej núdzi. To v praxi znamená, že príjem jej členov nedosahuje sumy životného minima. Zároveň musí platiť, že si nevedia alebo nemôžu nájsť prácu. V súčasnosti je výška životného minima na jednu osobu vo výške 234,42 eura, za každú ďalšiu osobu v domácnosti 163,53 eura a za neplnoleté dieťa je minimum na úrovni 107,03 eura. O tom, či je domácnosť v hmotnej núdzi okrem príjmu rozhoduje aj počet jej členov, ich majetok, prípadne aj využitie iných nárokov ako je napríklad výživné na dieťa.

príspevok na tablet
Viac ako 152-tisíc žiakov môže získať finančný príspevok na tablet či nákup nového notebooku. (Ilustračné foto: Freepik)

Finančný príspevok na tablet či počítač môže získať aj žiak z domácnosti, ktorá neprekračuje 60 percent takzvaného mediánu príjmu. Medián príjmu domácnosti je stredná hodnota príjmu rovnakej skupiny domácností, ktorá ich rozdeľuje na dve presné polovice. Na jednu polovicu domácností, ktorá má súčet príjmov nižší ako druhá polovica a druhú polovicu, ktorá má zárobky vyššie ako prvá. Dôležitým faktorom pri výpočte je počet dospelých a detí v domácnosti a výška príjmov. Do tých sa započítava hrubý ročný príjem, dôchodok, príspevky na deti, sociálne dávky a iné príjmy. Výpočet robí ministerstvo investícií.

Do skupiny oprávnených žiadateľov patria aj žiaci, ktorým oficiálne zariadenie zamerané na poradenstvo a prevenciu potvrdí, že ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby spôsobilo sociálne slabšie prostredie. Ak si aj rodič nie je istý, či spadá do niektorej skupiny oprávnených žiadateľov, môže vyplniť registračný formulár. Ministerstvo si v registroch štátnej správy podmienky overí a rodiča o tom bude informovať cez SMS správu. Rovnaký postup platí aj pre všetkých žiadateľov.

Aké zariadenie si môžu žiaci za príspevok kúpiť

Tí, ktorí splnia podmienky, môžu získať príspevok vo výške 350 eur. Ministerstvo tvrdí, že je určený na nákup notebooku alebo tabletu s klávesnicou. Tieto zariadenia musia spĺňať aj iné parametre a musia byť primárne určené na vzdelávanie. Výška príspevku neohraničuje cenu zakúpeného zariadenia. Rodič tak môže s vlastným doplatkom kúpiť tablet, notebook a príslušenstvo aj nad rámec technickej špecifikácie a hodnoty príspevku.

Ministerstvo urobilo aj presný zoznam minimálnych technických parametrov. Patrí medzi ne napríklad displej s minimálnym rozlíšením 1366 x 768 pixelov, aspoň jeden port pre pripojenie periférií, slovenská klávesnica ako súčasť zariadenia alebo pripojiteľnú cez port či bezdrôtovo, ďalej funkcia ovládania kurzora, čo je napríklad myš, dotykový displej či touchpad. Povinná je aj zabudovaná kamera, reproduktory a mikrofón, Wi-Fi, možnosť pripojenia k mobilným dátovým službám a v prípade tabletu je povinný SIM slot. Pri ostatných zariadeniach je povinná možnosť pripojenia LTE modemu pre 4G sieť. Tieto podmienky môže v praxi spĺňať štandardný notebook, All in one počítač alebo tablet s uhlopriečkou displeja nie menšou ako 25 centimetrov.

Zariadenie tiež musí mať nainštalovaný užívateľsky jednoduchý operačný systém a jeho najnovšiu verziu, umožniť inštalovanie balíku kancelárskeho programového vybavenia v slovenčine a používaného na slovenských školách. Okrem toho je povinnou súčasťou zariadenia antivírusový program. Musí tiež umožňovať inštaláciu štandardných aplikácií ako napríklad Edunet. Žiaci sa s ním tiež musia vedieť pripojiť na on-line platformy voľných a platených aplikácií ako napríklad viki.iedu.sk, Edupage či Slovensko.sk.

Rodičia tiež nemôžu kupovať staršie zariadenia. Príspevok na tablet či notebook je totiž určený na zariadenia vyrobené najneskôr vlani. Okrem toho musia mať aspoň dvojročnú záruku a garantovanú plnú podporu výrobcu minimálne na tri roky na technické a programové vybavenie zariadenia. Digitálny príspevok na tablet a notebook je možné využiť aj na nákup technického a programového príslušenstva či školenia. Podmienkou je, že to bude súčasť dodávky zariadenia.

Ministerstvo tiež rodičov v podmienkach upozorňuje, že príspevok nemôžu použiť na nákup bielej alebo spotrebnej elektroniky, herných konzol, mobilných telefónov, audio systémov, televízorov a podobne. Príspevok na tablet či notebook bude navyše možné uplatniť si len u zmluvných predajcov, ktorí s projektom spolupracujú. Ich zoznam bude zverejnený priamo na stránke projektu.