Suma životného minima sa bude po novom valorizovať len o rast cien nízkopríjmových domácností. Vyplýva to z novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú už schválil parlament. Zvyšovanie životného minima sa do novely dostalo cez pozmeňujúci návrh poslankyne z hnutia OĽaNO Lucie Drábikovej. Najbližšie zvyšovanie životného minima prebehne v júli tohto roka, kedy sa už použije nový mechanizmus.

„Zmenou valorizácie súm životného minima sa dosiahne stav, kedy budú sumy životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok,“ odôvodňuje L. Drábiková. Životné minimum sa podľa jej návrhu bude zvyšovať koeficientom rastu cien, čiže inflácie v rámci nízkopríjmových domácností.

Životné minimum (od 1. júla 2022 do 30. júna 2023):

Osoba1.7.2022 – 30.6.20231.7.2021 – 30.6.2022
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 €218,06 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba163,53 €152,12 €
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 €99,56 €
Zdroj: ŠÚ SR (zvyšovanie životného minima)

Na razantnejšie zvyšovanie životného minima dlhodobo tlačia aj odborári, podľa ktorých je súčasná zmena nedostatočná. „Prijatie zmeny je podľa nášho názoru len kozmetickou úpravou, ktorá nerieši celkový problém životného minima a jeho dopadu na ďalšie dávky a príspevky. Zostáva konzervované, keďže sa neposudzuje jeho opätovné nastavenie, čiže stanovenie novej sumy, ale len jeho valorizačný mechanizmus,“ upozorňuje Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ).

Životné minimum totiž nedefinuje len minimálny mesačný príjem, ktorý človek potrebuje na pokrytie základných životných potrieb. Okrem toho rozhoduje o desiatkach príspevkov a dávok, na ktoré je naviazané. Čím razantnejšie bude rásť životné minimum, tým vyššie budú aj príspevky, dávky či daňové úľavy, ktoré sa podľa neho počítajú.

„Ani aktuálne prijatý valorizačný mechanizmus teda nezabezpečí dostatočnú mieru valorizácie týchto ďalších nárokov tak, aby tlmili extrémny nárast cien, ktorému v súčasnosti čelíme. Konfederácia odborových zväzov stále nepovažuje tieto sumy za postačujúce a domácnosti na úrovni príjmov životného minima sú tak naďalej uväznené hlboko v príjmovej chudobe,“ dodali odborári.

Zvyšovanie životného minima po novom

Zmena valorizačného mechanizmu v skutočnosti nie je až taká zásadná. Aj podľa starých pravidiel sa totiž počítalo s infláciou pri nízkopríjmových domácnostiach. Štatistický úrad vždy poskytol ministerstvu práce dva ukazovatele, ktoré rozhodli o navýšení životného minima. Išlo o rast cien nízkopríjmových domácností a rast príjmov slovenských domácností na osobu. Na úpravu životného minima sa predtým použil vždy ten s nižšou hodnotou. Sledovali sa na to údaje vždy za prvý štvrťrok.

Podľa štatistikov napríklad vlani ceny nízkopríjmových domácností vzrástli medziročne o 11,7 percenta a príjmy slovenských domácností na osobu boli v prvom štvrťroku vyššie o 7,5 percenta. To v praxi rozhodlo o tom, že na výpočet sa použil rast zárobkov domácností. Životné minimum tak od vlaňajšieho júla stúplo o 7,5 percenta. Z percentuálneho rastu štatistici vytvorili koeficient 1,075. Z toho sa potom vypočítal rast životného minima, ktoré dosiahlo úroveň 234,42 eura mesačne.

Zvyšovanie životného minima
Zvyšovanie životného minima je určujúce pre rôzne dávky a príspevky. (Ilustračné foto: Depositphotos)

V minulosti bolo skôr pravidlom, že životné minimum stúpalo o rast cien nízkopríjmových domácností. Riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva zo Štatistického úradu SR Róbert Vlačuha pri vlaňajšej valorizácii povedal, že sa životné minimum bude po deviatich rokoch upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien.

Keby nový valorizačný mechanizmus platil už vlani, životné minimum by stúplo o 11,7 percenta a bolo by vyššie ako v súčasnosti. Keďže do konca vlaňajšieho júna bolo na úrovni niečo málo cez 218 eur, životné minimum by podľa nových pravidiel dosiahlo úroveň zhruba 243 eur mesačne.

Aké bude životné minimum od júla tohto roka, zatiaľ nie je možné vypočítať. Rast cien nízkopríjmových domácností za prvý štvrťrok by mali štatistici zverejniť niekedy v apríli. Suma vždy platí od júla jedného roka do konca júna nasledujúceho roka.

Ovplyvňuje viac ako 60 veličín

Zvyšovanie životného minima je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. Niektoré sa zvyšujú spolu s ním od júla, iné zase až od januára. Suma je v súčasnosti napojená aj na niektoré daňové čísla. Ide napríklad o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, hranicu zárobkov, z ktorej sa už musia platiť dane či výšku základu dane, pri ktorej sa kráti nezdaniteľné minimum a platí sa vyššia daň.

Podľa ministerstva práce ide takmer o 60 položiek, ktoré sú na životné minimum automaticky naviazané. Na výšku životného minima sú naviazané napríklad aj sumy rodičovského príspevku pre ľudí, ktorí majú nárok aj na materskú a pre rodičov, ktorí nepracovali a nárok na materskú nemajú. Obe sumy sa zvyšujú vždy od januára daného roka. Vďaka rastu sa od júla zvýšil napríklad aj resocializačný príspevok, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia či výška opakovaných príspevkov náhradnému rodičovi.

Dávky a príspevky, na ktoré je naviazané životné minimum:

VeličinaAko sa počíta
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka (NČZD)21-násobok životného minima
Základ dane, od ktorého sa začína krátiť NČZD92,8-násobok životného minima
Základ dane, od ktorého sa uplatňuje daň 25 %176,8-násobok životného minima
Hranica príjmu, z ktorej sa už platí daň za rok 2023Polovica z NČZD
Rodičovský príspevokRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimum
Základná suma pri exekučných zrážkachRovnaká suma ako životné minimum
Výška penzie, pri ktorej vzniká nárok na predčasný dôchodok1,2-násobok sumy životného minima
Maximálna výška odmeny uchádzača o zamestnanieRovnaká suma ako životné minimum
SPO centrá pre deti a rodiny a resocializačný príspevokRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimum
Kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZPRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimum
Výšky opakovaných príspevkov náhradnému rodičoviRovnakým koeficientom zvýšenia ako životné minimum
Zdroj: MPSVaR (Zvyšovanie životného minima)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: