Životné minimum od júla tohto roka stúplo o 7,5 percenta. Jeho základná suma podľa opatrenia rezortu práce vzrástla zo sumy 218,06 eura na 234,42 eura mesačne. Vďaka jeho rastu sa od júla zvýšili aj rôzne dávky a príspevky. Podľa ministerstva práce ide takmer o 60 položiek, ktoré sú na životné minimum automaticky naviazané.


O výslednej sume minima rozhoduje vždy zákon. Štatistický úrad SR poskytuje rezortu práce dva ukazovatele, ktoré rozhodujú o navýšení životného minima. Ide o rast cien nízkopríjmových domácností a rast príjmov slovenských domácností na osobu. Na úpravu minima sa použije vždy ten s nižšou hodnotou.

Sumy životného minima (od 1.7. 2022 do 30. júna 2023):

Osoba1.7.2022 – 30.6.20231.7.2021 – 30.6.2022
Jedna plnoletá fyzická osoba234,42 €218,06 €
Ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba163,53 €152,12 €
Nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa107,03 €99,56 €
Zdroj: MPSVaR (dávky a príspevky)

Podľa štatistikov ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli tohto roka medziročne o 11,7 percenta a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 percenta. To v praxi znamená, že na výpočet sa použije rast zárobkov domácností, čo je prvýkrát po deviatich rokoch.

Ktoré dávky a príspevky sa zvyšujú (zoznam)

Ministerstvo práce zverejnilo zoznam príspevkov a dávok, ktoré sa vďaka životnému minimu alebo zmenám v zákonoch zmenia od júla tohto roka alebo od januára budúceho roka. Ide o príspevky pre rodiny, dávky v hmotnej núdzi či kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

1. SPO centrá pre deti a rodiny a resocializačný príspevok (dávky a príspevky):

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)Nárast v eurách
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 6 rokov do 10 rokov1.7.20227,968,570,61
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov1.7.202211,9512,850,90
Vreckové deťom v centrách pre deti a rodiny – nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov1.7.202229,8732,112,24
Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 1.7.2022995,601070,3074,70
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa do 10 rokov veku1.7.2022199,12214,0614,94
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa vo veku od 10 rokov do 15 rokov1.7.2022228,99246,1717,18
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine –  nezaopatrené dieťa vo veku od 15 rokov1.7.2022248,90267,5818,68
Príspevok na dieťa v profesionálnej rodine – mladý dospelý1.7.2022149,34160,7011,36
Príspevok na úhradu výdavkov na dieťa profesionálnemu rodičovi 1.7.2022298,68321,0922,41
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa do 3 rokov veku1.7.20223,393,640,25
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 3 rokov do dovŕšenia 6 rokov1.7.20223,583,860,28
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 6 rokov do dovŕšenia 10 rokov veku1.7.20223,884,180,30
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 10 rokov do dovŕšenia 15 rokov veku1.7.20224,184,500,32
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 15 rokov do dovŕšenia 18 rokov veku1.7.20224,384,710,33
Stravná jednotka – nezaopatrené dieťa od 18 rokov1.7.20225,285,680,40
Vecné dary 1.7.202229,8732,112,24
Resocializačný príspevok 1.7.202287,2293,776,55
Zdroj: MPSVaR (dávky a príspevky)

2. Kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP (dávky a príspevky):

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)Nárast (v eur)
PP na prepravu1.7.2022111,26119,618,35
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – I. skupina1.7.202240,4843,513,03
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – II. skupina1.7.202220,2421,761,52
PP na kompenzáciu ZV na diétne stravovanie – III. skupina1.7.202212,1513,060,91
PP na kompenzáciu ZV súvisiacich s hygienou alebo s opotreb. šatstva, bielizne, obuvi a bytov. zariadenia1.7.202220,2421,761,52
PP na kompenzáciu ZV  súvisiacich so zabezpečením prevádzky  osobného motorového vozidla1.7.202236,4239,152,73
PP na kompenzáciu ZV  súvisiacich súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom1.7.202248,5752,213,64
Zdroj: MPSVaR (dávky a príspevky)

Dávky a príspevky
Vďaka rastu životného minima sa zvyšujú aj niektoré dávky a príspevky. (ilustračné foto: Pixabay)

3. Podpora pre rodiny (dávky a príspevky):

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)Nárast (v eur)
Rodičovský príspevok (ak sa vyplácalo materské)1.1.2023383,80412,6028,80
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti1.7.20221015,601091,8076,20
Opakovaný príspevok dieťaťu – do 10 rokov veku1.7.2022199,20214,1014,90
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 10 rokov do 15 rokov veku1.7.2022229,00246,2017,20
Opakovaný príspevok dieťaťu – nad 15 rokov veku1.7.2022248,90267,6018,70
Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi1.7.2022194,20208,8014,60
Náhradné výživné  z dôvodu neplatenia výživného – minimálne výživné1.7.202229,8632,112,25
Náhradné výživné z dôvodu poberania sirotského1.7.202269,6974,925,23
Zdroj: MPSVaR (dávky a príspevky)

4. Pomoc v hmotnej núdzi (dávky a príspevky):

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)Nárast (v eur)
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – jednotlivec bez detí1.1.202368,8074,005,20
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – jednotlivec s dieťaťom 1 až 41.1.2023130,90140,709,80
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – jednotlivec s dieťaťom 5 a viac1.1.2023191,20205,5014,30
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – dvojica bez detí1.1.2023119,60128,609,00
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – dvojica s dieťaťom 1 až 41.1.2023179,00192,4013,40
Dávka v hmotnej núdzi (§ 10 ods. 2) – dvojica s dieťaťom 5 a viac1.1.2023241,30259,4018,10
Ochranný príspevok (§ 11 ods. 2) – pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a) až c), f) až h)1.1.202370,4075,705,30
Ochranný príspevok (§ 11 ods. 2) – pre člena domácnosti podľa § 7 ods. 2 písm. e) a j)1.1.202338,7041,602,90
Ochranný príspevok (§ 11 ods. 2) – pre člena domácnosti, ktorým je tehotná žena alebo rodič starajúcich sa o dieťa do jedného roku veku dieťaťa1.1.202315,1016,201,10
Aktivačný príspevok (§ 12) – príjem zo závislej činnosti1.1.2023140,80151,4010,60
Aktivačný príspevok (§ 12) – uchádzač o zamestnanie1.1.202370,4075,705,30
Príspevok na nezaopatrené dieťa (§ 13)1.1.202319,3020,701,40
Príspevok na bývanie (§ 14 ods. 2) – jedna osoba1.1.202359,4063,904,50
Príspevok na bývanie (§ 14 ods. 2) – dve a viac osôb1.1.202394,80101,907,10
Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)1.7.2022141,74152,3710,63
Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a)1.7.2022218,06234,4216,36
Zdroj: MPSVaR (dávky a príspevky)

5. Výšky opakovaných príspevkov náhradnému rodičovi (dávky a príspevky):

PoložkaÚčinnosť odPôvodná suma (v eur)Nová suma (v eur)Nárast (v eur)
Starajúci sa o 2 súrodencov1.7.20220,00104,40104,40
Starajúci sa o 3 súrodencov1.7.2022138,40208,8070,40
Starajúci sa o 4 súrodencov1.7.2022138,40313,10174,70
Starajúci sa o 5 súrodencov1.7.2022138,40417,50279,10
Starajúci sa o 6 súrodencov1.7.2022138,40521,80383,40
Starajúci sa o 7 alebo viacerých súrodencov1.7.2022138,40626,20487,80
Osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi1.7.202279,70256,90177,20
Zdroj: MPSVaR a novela zákona o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (dávky a príspevky).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: