Ľudia, ktorí plánujú odísť do predčasného dôchodku, to budú mať od leta opäť o niečo náročnejšie. Minimálna výška predčasného dôchodku, ktorú musí žiadateľ dosahovať, totiž vzrastie. Dôvodom je zmena životného minima, podľa ktorého sa minimálna suma na získanie predčasnej penzie počíta. Každý, kto nad predčasným dôchodkom uvažuje, by mal žiadosť podať ešte do konca júna. Suma, ktorú musí budúci dôchodca poberať, sa totiž zvyšuje až od júla tohto roka. Jej rast je síce automatický, no príde pár týždňov potom, ako sa podmienky sprísňovali aj legislatívne.


Jednou z podmienok odchodu do predčasnej penzie je, že výška budúceho dôchodku presiahne 1,6-násobok sumy životného minima. Avšak, životné minimum od začiatku júla tohto roka stúpne z terajších 268,88 eura na 273,99 eura mesačne. Zvyšuje sa totiž rovnako, ako vzrastie inflácia nízkopríjmových domácností, ktorá podľa štatistikov dosiahla v apríli tohto roka úroveň 1,9 percenta. Minimálna výška predčasnej penzie tak bude od júla na úrovni 438,40 eura mesačne. Hranica sa posunula o vyše osem eur.

Pre ľudí, ktorí uvažujú nad skorším odchodom do dôchodku a spĺňajú aj ostatné podmienky, tak môže byť výhodnejšie poslať žiadosť už v júni. V tomto mesiaci ešte stále platí nižšia hranica predčasnej penzie, na ktorú sa pri posudzovaní podmienok prihliada. Budúci penzista musí mať nárok na dôchodok aspoň v sume 430,20 eura mesačne. Bez ohľadu na to, ako dlho bude poisťovni trvať posúdenie žiadosti o predčasný dôchodok, do úvahy bude brať hranicu penzie, ktorá platila v čase podania žiadosti. Aj samotný nárok na predčasnú penziu vzniká dňom spísania žiadosti.


Štát začal mať s predčasnými dôchodkami koncom vlaňajška a začiatkom tohto roka výraznejšie problémy. Viacerým firmám chýbajú zamestnanci, ktorí začali využívať výhodnejšie podmienky odchodu do predčasnej penzie. Tie boli súčasťou dôchodkovej reformy bývalej vládnej koalície. Veľké výpadky ľudí hlásili napríklad dopravné firmy či pekári. Po novom sa do predčasnej penzie odchádza dva roky pred dôchodkovým vekom a po 15 odpracovaných rokoch, alebo po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. Práve druhú možnosť začali ľudia hromadne využívať. Kým ešte napríklad začiatkom tohto roka poberalo predčasný dôchodok 16 667 ľudí, v marci ich už bolo takmer 30-tisíc.

Čoraz prísnejšie podmienky

Ministerstvo práce preto od 15. mája tohto roka výrazne sprísnilo nárok na predčasnú penziu, na ktorú mali nárok ľudia po 40 odpracovaných rokoch. Po novom sa počet odpracovaných rokov bude zvyšovať podľa strednej dĺžky života. Rovnako to funguje aj pri starobnom dôchodku. Dôchodkový vek sa zatiaľ zvyšuje o dva mesiace ročne. Ľudia si potrebný počet odpracovaných rokov vypočítajú tak, že od svojho dôchodkového veku odpočítajú číslo 23. Do svojho dôchodkového veku v tomto prípade nemôžu započítať výchovu dieťaťa. Výsledok potom bude určovať potrebné obdobie platenia dôchodkového poistenia na získanie predčasného dôchodku.

Dôchodkový vek zatiaľ určuje tabuľka v zákone, ktorá počíta s ľuďmi narodenými v roku 1966 a skôr. Mladším ročníkom sa bude určovať dôchodkový vek podľa vzorca, ale tiež bude stúpať zhruba o dva mesiace za jeden rok. Keď bude chcieť odísť do penzie niekto, pri kom ešte nie je vypočítaný dôchodkový vek, použije sa posledná známa výška všeobecného dôchodkového veku. K nemu sa ešte pripočítajú dva mesiace za každý rok, ktorý je medzi jeho rokom narodenia a ročníkom, pri ktorom je už dôchodkový vek známy.

Aká je minimálna výška predčasného dôchodku od júla 2024?
Výška predčasného dôchodku musí byť od júla minimálne na úrovni 438,40 eura mesačne.
(Ilustračné foto: Freepik/výška predčasného dôchodku)

Ak sa niekto narodil napríklad v roku 1963, jeho klasický dôchodkový vek je 63 rokov a šesť mesiacov. Ak by chcel odísť do predčasného dôchodku, musí odpracovať minimálne 40 rokov a šesť mesiacov. Pri ľuďoch narodených v roku 1967 ešte dôchodkový vek nie je určený. Pri nich by sa v súčasnosti použil dôchodkový vek pre ročník 1966. Podľa tohto princípu by musel žiadateľ, ktorý sa narodil v roku 1967, na predčasný dôchodok odpracovať 41 rokov a dva mesiace.

Okrem toho, že sa do predčasnej penzie bude môcť odchádzať neskôr, výraznejšie sa kráti aj samotná dôchodková dávka. Pred 15. májom každý človek, ktorý sa rozhodol odísť do dôchodku po 40 rokoch práce, mal penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. Po novom sa mu kráti o 0,5 percenta. Rovnakým percentom sa kráti dávka aj pri klasickej predčasnej penzii, do ktorej sa odchádza dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Počítajú sa len niektoré roky

Odchod do predčasnej penzie je spojený aj s ďalšími podmienkami, ktoré na to musí žiadateľ spĺňať. Pri klasickom odchode do predčasnej penzie musí budúci dôchodca minimálne 15 rokov platiť dôchodkové poistenie. Počítajú sa do toho aj doby štúdia, dodatočne zaplatené poistné, obdobie nezamestnanosti či odborné a politické školenia. Predčasný penzista tiež príde krátením o časť dôchodku, ktorý mu už štát nevráti. To platí aj vtedy, keď prejde do riadneho starobného dôchodku. Penzia sa mu potom zvyšuje len pri valorizáciách.

Pri odchode do predčasného dôchodku po viac ako 40 rokoch je rozdiel v tom, že sa nesleduje, či žiadateľovi chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ďalší rozdiel je v tom, že za odpracovaný rok sa v tomto prípade nepovažuje taký, za ktorý bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie, doba štúdia, obdobia nezamestnanosti, prípadne odborné či politické školenia. Počítajú sa tak len reálne odpracované roky, základná vojenská služba či obdobie poistenia, ktoré predčasný dôchodca získal v zahraničí.

Penzista tiež nemôže popri predčasnom dôchodku pracovať či podnikať. Keby platil odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné mu vyplácať predčasný dôchodok. Výnimkou je len práca na dohodu, v rámci ktorej aj s odvodovou úľavou nemôže zarobiť viac ako 2 400 eur za rok. Keď túto podmienku poruší, poisťovňa mu prestane vyplácať predčasný dôchodok. Pracovať nemôže ani pri žiadosti o predčasný dôchodok, no zároveň musí byť zdravotne poistený. Musí sa teda buď prihlásiť na úrad práce, alebo si platiť zdravotné odvody ako samoplatcovia.

Pre budúceho penzistu je lepšie prihlásiť sa na úrad práce. To mu môže pomôcť finančne prečkať obdobie, kedy čaká na priznanie penzie a až dovtedy bude poistencom štátu. Avšak, zo spätne priznanej sumy penzie sa mu odpočíta vyplatená podpora v nezamestnanosti. Sociálna poisťovňa priznaný predčasný dôchodok takzvane započíta s vyplatenou dávkou. Pri týchto dávkach totiž nie je podľa legislatívy možný súbeh.

Ako sa menila minimálna výška predčasného dôchodku (tabuľka):

ObdobieMinimálna výška predčasného dôchodku
 1. júl 2024 – 30. jún 2025438,40 €/mesačne
 1. júl 2023 – 30. jún 2024430,20 €/mesačne
 1. júl 2022 – 30. jún 2023375,10 €/mesačne
 1. júl 2021 – 30. jún 2022261,70 €/mesačne
 1. júl 2020 – 30. jún 2021257,80 €/mesačne
 1. júl 2019 – 30. jún 2020252,30 €/mesačne
 1. júl 2018 – 30. jún 2019 246,10 €/mesačne
 1. júl 2017 – 30. jún 2018239,40 €/mesačne
 1. júl 2013 – 30. jún 2017237,80 €/mesačne
 1. júl 2012 – 30. jún 2013233,50 €/mesačne
 1. júl 2011 – 30. jún 2012227,80 €/mesačne
 1. júl 2010 – 30. jún 2011222,50 €/mesačne
 1. júl 2009 – 30. jún 2010222,30 €/mesačne
 1. január 2009 – 30. jún 2009214,80 €/mesačne
Zdroj: Sociálna poisťovňa (výška predčasného dôchodku)