Výpočet predčasného dôchodku sa bude meniť. Kým doteraz mohli ľudia odísť po 40 odpracovaných rokoch do predčasnej penzie za výhodnejších podmienok, po novom sa im vypočítaný dôchodok bude krátiť o rovnaké percento, ako keby nemali odpracovaných 40 rokov.

 Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku

Kalkulačka na výpočet predčasného dôchodku
Výpočet je len orientačný.


Ľuďom, ktorí odpracovali minimálne 40 rokov a požiadajú o predčasný starobný dôchodok do 15. mája 2024, sa vypočítaná penzia bude krátiť o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré im chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Kto požiada o predčasnú penziu od 15. mája, tomu sa už vypočítaný dôchodok bude krátiť o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní.

Ľudia, ktorí odpracovali aspoň 40 rokov, majú výhodu v tom, že môžu o predčasný dôchodok požiadať aj v prípade, že im do dosiahnutia dôchodkového veku chýba viac ako 24 mesiacov. Ak niekto 40 rokov neodpracoval, môže o predčasnú penziu požiadať najskôr dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Kalkulačka, ktorá počíta, ako sa zmení predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch, ráta výšku dôchodku len zjednodušene. Na presný výpočet je potrebné poznať údaje o všetkých obdobiach dôchodkového poistenia.