Ľudia, ktorí prenajímajú svoje byty prostredníctvom platforiem Booking či Airbnb, sa už nebudú môcť ľahto vyhnúť plateniu daní. Od začiatku roku 2023 budú musieť tieto spoločnosti nahlasovať údaje jednotlivým členským štátom Európskej únie. Aj na Slovensku totiž začne platiť zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, ktorý implementuje európsku smernicu.


„Odteraz budú informácie o príjmoch ľudí a firiem z digitálnych platforiem prúdiť automaticky z platforiem jednotlivým členským štátom. Prvýkrát tak platformy ako Booking či Airbnb poskytnú finančnej správe údaje o príjmoch prenajímateľov bývania za rok 2023,“ vysvetľuje daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton Szimonetta Rumanová.

Ak niekto doteraz prenajímal svoju nehnuteľnosť cez zahraničné digitálne platformy a nezdanil svoj príjem, daňový úrad sa to prakticky nemal ako dozvedieť. Kto si doteraz neplnil svoje daňové povinnosti, by sa tak mal do konca roku zaregistrovať na daňovom úrade. Ak sa niekto nezaregistruje, alebo ak sa zaregistruje a neprizná svoje príjmy, hrozí mu za to pokuta.

Okrem rôznych platforiem, ktorú sprostredkúvajú ubytovanie, budú mať povinnosť nahlasovať údaje aj ďalšie spoločnosti. Finančná správa by tak mala dostávať aj informácie o príjmoch od spoločností ako sú Uber či Bolt, ale aj od firiem, ktoré sprostredkúvajú predaj tovaru, ako je napríklad Sashe. Daniarom budú údaje zasielať aj spoločnosti, ktoré prevádzkujú digitálne trhoviská.

Ktoré digitálne platformy budú posielať údaje finančnej správe:

• platformy na prenájom nehnuteľností (napr. Airbnb, Booking),
• platformy zdieľanej ekonomiky, ako napr. aplikácie na prepravu (Bolt/Uber),
• digitálne platformy uľahčujúce vzájomný predaj tovaru alebo služieb medzi (napr. Sashe),
• aplikácie na živé vysielanie, ktoré umožňujú používateľom prístup k podujatiam / predstaveniam za poplatok,
• technologické spoločnosti poskytujúce platformy na doručovanie potravín (ako v Česku rohlik.cz),
• virtuálne trhoviská s najrôznejším tovarom (športové oblečenie, oblečenie, fotografie atď.),
• platformy na prenájom jácht,
• online cestovné kancelárie,
• poskytovatelia otvorených online kurzov a aukčné platformy na trhu,
• trh so službami na voľnej nohe.

Zdroj: Grant Thornton

Novinkou budú aj takzvané cezhraničné daňové audity. „Ak napríklad Slovák vlastní a prenajíma apartmán v rakúskom lyžiarskom stredisku a rakúsky daňový úrad má podozrenie na nekorektne odvedenú daň, požiada slovenské orgány o cezhraničnú daňovú kontrolu. Týmto spôsobom sa budú môcť obaja národní správcovia dane pozrieť na jeho príjmy,“ vraví S. Rumanová.

Jednotlivé digitálne platformy budú musieť automaticky posielať finančnej správe detailné údaje o tom, aké služby a tovary poskytli firmy či fyzické osoby za uplynulý rok a aký dosiahli príjem cez túto digitálnu platformu. „Finančná správa dostane z Bookingu, Airbnb či ďalších platforiem zoznam firiem a bežných ľudí s ich kompletnými identifikačnými údajmi a údajmi o dosiahnutom príjme cez danú platformu. Tieto údaje si následne porovná s daňovým priznaním danej firmy či človeka a v prípade nesúladu môže začať daňovú kontrolu s cieľom dorubiť daň za nepriznaný príjem,“ vysvetľuje S. Rumanová.

Ak sa niekto nezaregistruje ako prenajímateľ a daňový úrad zistí, že napriek tomu mal príjem z prenájmu, môže mu udeliť pokutu vo výške 60 až 20-tisíc eur. Podľa S. Rumanovej výška pokuty sa odvíja od závažnosti konania.

Aké údaje budú digitálne platformy nahlasovať daňovému úradu

• identifikátor finančného účtu predávajúceho / poskytovateľa služby na obchodnej platforme,
• obchodné meno (pri právnických osobách), meno a priezvisko (pri fyzických osobách) držiteľa finančného účtu, na ktorý sa vypláca odplata,
• adresa sídla / adresa trvalého pobytu,
• pri právnických osobách: IČO, DIČ vrátane členského štátu EÚ vydania, identifikačné číslo pre DPH (ak je k dispozícii),
• pri fyzických osobách. dátum narodenia,
• celková odplata vyplatená alebo pripísaná počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia a počet vybraných činností, za ktoré bola odplata vyplatená alebo pripísaná,
• poplatky, provízie alebo dane zrazené alebo nárokované oznamujúcim prevádzkovateľom platformy počas jednotlivých štvrťrokov oznamovacieho obdobia,
• pri prenájme bývania dostane finančná správa aj zoznam nehnuteľností s príslušným katastrálnym číslom resp. jeho ekvivalentom podľa vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom sa nachádza.

Zdroj: Grant Thornton

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: