Niektorí rodičia majú stále možnosť čerpať pandemické ošetrovné (OČR). Od pondelka (13. decembra) sú totiž kvôli protipandemickým opatreniam zatvorené všetky stredné školy a tiež druhý stupeň základných škôl. OČR cez vianočné prázdniny, ktoré sa začínajú za necelý týždeň, sa však spravidla plošne čerpať nebude. Školy budú totiž zatvorené na základe zákona.

Školy sú zatvorené do prázdnin

Pandemické ošetrovné vzniklo kvôli koronakrízovým opatreniam. Aby sa spomalilo šírenie pandémie, vláda školy zatvára najmä v období, kedy počet prípadov v krajine rýchlo rastie. Pracujúci rodičia potom musia s menšími deťmi zostávať počas dištančného vzdelávania doma. Preto aj nárok na pandemickú OČR vzniká len vtedy, keď je dieťa naozaj choré či v karanténe, alebo školu zatvorí minister, hygienik, zriaďovateľ alebo riaditeľ školy.

To sa stalo aj v prípade stredných škôl a druhého stupňa základných škôl, ktoré budú zatvorené od 13. do 17. decembra tohto roka. Rozhodnutie vydalo ministerstvo školstva na základe uznesenia vlády.


Výnimku z nariadeného dištančného vzdelávania majú stredné školy a tiež druhý stupeň základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Nezatvára sa ani praktické vyučovanie na stredných zdravotníckych školách a druhý stupeň základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach.

Rodičia detí zo zatvorených škôl tak môžu žiadať o pandemické ošetrovné. Vekové limity sa pritom nezmenili. Žiadať môžu rodičia detí do 11. roku života a tiež tí, ktorých deti majú menej ako 18 rokov, ale ich zdravotný stav je dlhodobo nepriaznivý. V týchto prípadoch nie je potrebné potvrdenie od lekára, ak školu alebo škôlku zatvoril minister, hygienik, zriaďovateľ alebo riaditeľ školského zariadenia.

Ošetrovné je možné poberať aj na dieťa do 16 rokov, ktoré ochorelo alebo také, ktoré nie je mentálne alebo fyzicky schopné sa o seba postarať počas uzatvorenia škôl. Rodičia ale v oboch prípadoch potrebujú potvrdenie od ošetrujúceho lekára.

Rovnaké podmienky pandemickej OČR platia aj v prípade detí, ktoré navštevujú materskú školu. Sociálna poisťovňa ošetrovné neuzná, ak rodič nepošle dieťa do otvorenej školy či škôlky kvôli strachu z nákazy.

OČR cez vianočné prázdniny

Počas vianočných prázdnin ale školy zatvorí legislatíva. OČR cez vianočné prázdniny tak každý čerpať nemôže. Výnimkou sú rodičia, ktorých deti do 16 rokov sú počas prázdnin choré. Ošetrovné môžu čerpať aj na dieťa do 11 rokov, ak má nariadenú karanténu. V oboch prípadoch budú rodičia potrebovať aj potvrdenie od lekára.

Na staršie deti môžu rodičia čerpať klasickú ošetrovné, ale maximálne 14 dní. Chorobu dieťaťa a potrebu jeho domáceho ošetrovania tiež musí potvrdiť pediater. Naopak, pandemické ošetrovné sa čerpá v podstate až do skončenia krízovej situácie. V tomto prípade napríklad dovtedy, kým hygienik alebo iná kompetentná osoba školu opäť neotvorí.

OČR cez vianočné prázdniny sa môže čerpať aj v prípadoch, kedy je škola aj počas obdobia školských prázdnin uzatvorená hygienikom. Ale keďže sa stredné školy a druhý stupeň základných škôl zatvorili len do začiatku zimných prázdnin, plošné pandemické ošetrovné sa v tomto prípade počas prázdnin čerpať nemôže.

OČR cez vianočné prázdniny
OČR cez vianočné prázdniny môžu čerpať len niektorí rodičia. (Ilustračné foto: Freepik)

Postup pri žiadost a suma sa nezmenili

Postup pri žiadosti o pandemické ošetrovné či o OČR cez vianočné prázdniny sa nezmenil. Tí rodičia, ktorí sa starajú o dieťa zo zatvorenej školy, žiadajú o ošetrovné cez elektronický formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne. Posielajú ho len rodičia, ktorí o pandemické ošetrovné od 20. marca minulého roka ešte nežiadali. Pre ostatných platí, že stačí na konci mesiaca elektronicky poslať vyplnené čestné vyhlásenie.

Elektronicky musia žiadosť posielať aj rodičia detí do 11 rokov veku, ktorým lekár na diaľku nariadil karanténu alebo izoláciu. Potvrdenie potom pošle lekár Sociálnej poisťovni sám. Keď prídu rodičia s chorým dieťaťom k lekárovi osobne, žiadosť o ošetrovné im poskytne aj potvrdí lekár priamo v ordinácii. Rodič-zamestnanec musí mať žiadosť potvrdenú aj zamestnávateľom.

Pre všetkých rodičov zároveň platí, že na konci mesiaca musia posielať čestné vyhlásenie. V ňom treba vyznačiť napríklad počet dní, počas ktorých sa o dieťa starali a ďalšie dôležité údaje. Rodičia sa tiež môžu pri starostlivosti o dieťa vystriedať, ale formulár zašle každý sám za seba.

Okrem detí štát uzná pandemické ošetrovné aj pri starostlivosti o dospelých ľudí. Inak povedané, bez stanoveného vekového limitu. Platí to ale len v dvoch prípadoch. Prvým je, že osoba, ktorá sa tiež stará o dieťa, musí byť v karanténe alebo ochorela. Dokladuje sa to potvrdením od jej lekára.

V druhom prípade môže ísť o osobu, ktorá sa stará o potomka, predka či blízkeho príbuzného, a zároveň bolo pre pandémiu zatvorené zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mala byť umiestnená alebo ho navštevuje ambulantne. V tomto prípade netreba potvrdenie od lekára.

Nezmenená zostáva aj výška pandemického ošetrovného a suma OČR cez vianočné prázdniny, ktoré sú rovnaké ako výška klasickej OČR. Za deň je to 55 percent denného vymeriavacieho základu. Ten je do konca roka v maximálnej výške takmer 72 eur. Rodič tak získa maximálne niečo cez 39 eur na deň.

Stále platí, že nárok na ošetrovné majú len ľudia, ktorí si platia sociálne odvody či už ako zamestnanci, podnikatelia alebo dobrovoľne poistené osoby.

Prázdniny v školskom roku 2021/2022

PrázdninyPosledný deň v školeTermín prázdninZačiatok vyučovania
Jesenné27. október 2021 (streda)28. október – 29. október 20212. november 2021 (utorok)
Vianočné17. december 2021 (piatok)20. december 2021 – 7. január 202210. január 2022 (pondelok)
Polročné3. február 2022 (štvrtok)4. február 2022 (piatok)7. február 2022 (utorok)
Jarné (Košický a Prešovský kraj)18. február 2022 (piatok)21. február – 25. február 202228. február 2022 (pondelok)
Jarné (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)25. február 2022 (piatok)28. február – 4. marec 20227. marec 2022 (pondelok)
Jarné (Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj)4. marec 2022 (piatok)7. marec – 11. marec 202214. marec 2022 (pondelok)
Veľkonočné13. apríl 2022 (streda)14. apríl – 19. apríl 202220. apríl 2022 (streda)
Letné30. jún 2022 (štvrtok)1. júl – 31. august 20225. september 2022 (pondelok)
Zdroj: MŠVVaŠ