Ľudia, ktorí poskytli svoje byty a domy utečencom z Ukrajiny, dostávajú od štátu príspevok na ubytovanie odídencov. Ten sa niekoľkokrát zvyšoval a v súčasnosti dosahuje desať eur na noc za jednu dospelú osobu a päť eur za dieťa. Ľudí, ktorí tento príspevok poberali, sa v súčasnosti môže týkať povinnosť ho zdaniť. Pri rozhodovaní o tom, či príspevok na ubytovanie treba zdaniť, rozhoduje, aké príjmy majú a ako je klasifikovaná prenajímaná nehnuteľnosť.

Finančná správa upozorňuje, že príspevok na ubytovanie je oslobodený od dane za predpokladu, že nie je poskytnutý v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu alebo použitia diela a umeleckého výkonu. Naopak, zdaniť tento príspevok musia všetci, ktorí ho získali v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej im plynú vyššie uvedené príjmy.

Kedy musíte zdaniť príspevok na ubytovanie?

Čo to znamená pre konkrétnych prenajímateľov? „O poskytnutí predmetného príspevku v súvislosti s výkonom uvedených činností je možné hovoriť vtedy, ak daňovník na základe zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi poskytol ubytovanie v nehnuteľnosti, ktorú má v súvislosti s jej využívaním na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu alebo použitia diela a umeleckého výkonu zahrnutú v obchodom majetku. V takomto prípade príspevok za ubytovanie odídenca prijal daňovník v súvislosti s výkonom týchto činností a predmetný príspevok nie je možné oslobodiť od dane fyzickej osoby, ide teda o zdaniteľný príjem,“ vysvetľuje hovorkyňa Finančnej správy Martina Rybanská.

Príspevok na ubytovanie odídenca je v takomto prípade súčasťou tých príjmov, v súvislosti s ktorými má daňovník danú nehnuteľnosť zahrnutú v obchodnom majetku. V prípade, že ju má zahrnutú v obchodnom majetku v súvislosti s prenájmom, uplatní si oslobodenie od príjmov od dane fyzickej osoby do výšky 500 eur. To znamená, že ak niekto vlani mal príjem z prenájmu napríklad 6 000 eur, odpočíta si od tejto sumy 500 eur a do daňového priznania uvedie len príjem vo výške 5 500 eur.

Nárok na oslobodenie od dane nemajú ľudia, ktorí ubytovali odídencov v nehnuteľnosti, v ktorej poskytujú ubytovacie služby na základe živnostenského oprávnenia. „V tomto prípade daňovník príspevok za ubytovanie odídenca príjme v súvislosti s výkonom živnosti, z ktorej plynú príjmy zo živnosti, t. j. prijatý príspevok je zdaniteľným príjmom a je súčasťou základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov zo živnosti,“ uviedla M. Rybanská.

investičné byty
Ilustračné foto: Depositphotos

Ako zdaniť príspevok na ubytovanie odídencov

Ak má niekto prenajímanú nehnuteľnosť v obchodnom majetku, pretože daný byt či dom prenajímal, zahrnie príspevok do príjmov z prenájmu. Z týchto príjmov si následne môže odpočítať výdavky. Oprávnenými výdavkami sú podľa zákona napríklad prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie.

V prípade, že niekto dlhodobo prenajíma byt, ktorý v minulom roku poskytli odídencom z Ukrajiny, neznamená to automaticky, že musí príspevok na ubytovanie zdaniť. Urobiť tak musí len vtedy, ak má danú nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku. Nehnuteľnosť sa zaraďuje do obchodného majetku tak, že o nej účtujeme ako o obchodnom majetku. To znamená, že si uplatňujeme odpisy. Ak to niekto nerobil, nemá nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku a preto príspevok na ubytovanie nemusí zdaniť.

Ľudia, ktorí musia príspevok na ubytovanie zdaniť, podávajú daňové priznanie typu B. Podať ho treba do piatku 31. marca. Kto tento termín nestíha, môže si ho jednoduchým oznámením posunúť až o tri kalendárne mesiace. Daňové priznanie v takom prípade podá a aj zaplatí daň 30. júna. Kto mal aj príjmy zo zahraničia, môže si termín na podanie priznania posunúť až o šesť mesiacov.

Otázky a odpovede

V našom rodinnom dome som prenajal dvom Ukrajincom izbu. Musím zdaniť príspevok na ubytovanie, ktorý som dostal?

Ak daný dom nemáte zaradený v obchodom majetku, nemusíte z tohto príspevku zaplatiť daň.

Prenajal som odídencom byt, ktorý mám zaradený v obchodnom majetku, keďže som z neho aj v minulosti dosahoval príjmy z prenájmu. Môžem si uplatniť paušálne výdavky?

Pri príjmoch z prenájmu nie je možné uplatniť si paušálne výdavky. Od príjmov si môžete odpočítať len skutočne vynaložené výdavky.

Byt, ktorý som do polovice minulého roku prenajímal, som od júla prenajal Ukrajincom a dostával som za to príspevok od štátu. Musím tento príspevok pripočítať k svojim príjmom z prenájmu?

Ak máte tento byt zaradený v obchodom majetku, tak ho musíte zdaniť. Ak ho v obchodnom majetku nemáte zaradený, tak príspevok na ubytovanie odídencov nezdaňujete. V takom prípade do daňového priznania uvediete len príjmy z prenájmu z prvého polroka a príspevok do daňového priznania neuvádzate.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: