Úrady práce opäť poskytujú príspevok na vodičský preukaz. Na rozdiel od projektu, v rámci ktorého preplácali autoškolu v minulom roku, v súčasnosti je skupina oprávnených žiadateľov užšia. Získať peniaze na autoškolu totiž môžu len ľudia, ktorí sú v opatere centier pre deti a rodiny. Príspevok na vodičský preukaz môžu získať dospelí, ale aj neplnoletí ľudia. Podľa ministerstva práce je cieľom pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa.

Žiadatelia musia splniť dve základné podmienky. V prvom rade musia byť prihlásení na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie, ktorí si prácu ešte len hľadajú. Na úrade sa môžu evidovať aj ako záujemcovia o zamestnanie. Nemusí tak ísť o nezamestnaného uchádzača. Ako záujemca sa totiž môže registrovať aj človek, ktorý už zamestnanie má, je na materskej či rodičovskej dovolenke, študuje na strednej alebo vysokej školy alebo je dôchodcom.

Okrem evidencie na úrade sa bude pri žiadosti prihliadať aj na to, či je žiadateľ z centra pre deti a rodiny. Môže to byť mladý dospelý, ktorý zostal v centre aj po dosiahnutí plnoletosti. Nárok majú aj dospelé osoby, ktoré sa sústavne pripravujú na povolanie a bol im predĺžený pobyt v centre pre deti a rodiny o maximálne dva roky. Treťou oprávnenou skupinou sú neplnoleté deti, ktoré sa pripravujú na osamostatnenie a v centre pre deti a rodiny skončili po rozhodnutí súdu.

Príspevok na vodičský preukaz

Každý, kto splní podmienky, môže o príspevok na vodičský preukaz žiadať už od polovice apríla tohto roka. Úrady práce budú preplácať kurzy na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín a získanie kvalifikačnej karty vodiča. „Úrad bude uhrádzať kurzovné v plnej výške poskytovateľovi, ktorý zrealizoval vzdelávanie. Okrem toho môže úrad vyplatiť aj paušálny príspevok na pokrytie časti výdavkov samotnému žiadateľovi po splnení všetkých podmienok. Výška paušálneho príspevku je 0,95 eura na jednu vyučovaciu hodinu, maximálne 190 eur,“ uvádza ministerstvo práce.

Výnimkou sú kurzy na získanie vodičského preukazu skupín A, AM, A1 a A2. Tie sú zamerané na malé, stredné či veľké motorky, štvorkolky a trojkolky, prípadne motorky s postranným vozíkom. Žiadatelia si ale môžu nechať preplatiť napríklad vodičský preukaz na osobné či nákladné auto, autobus alebo kamión. Celkovo na Slovensku existuje šestnásť skupín oprávnení. Pri každej skupine platí minimálny vek jeho držiteľa a ďalšie podmienky.

Príspevok na vodičský preukaz v roku 2024: Kto má nárok?
Úrady práce opäť poskytujú príspevok na vodičský preukaz (Foto Finsider: Peter Csernák)

O príspevok treba žiadosť na príslušnom úrade práce osobne alebo poštou. Mladí dospelí musia vyplniť formulár, ktorý môžu získať na samotných úradoch či na webovej stránke ústredia práce. Žiadosť musia poslať najneskôr mesiac pred začiatkom autoškoly. Ak je žiadateľom ešte neplnoleté dieťa, žiadosť o poskytnutie príspevku musí podpísať jeho rodič, štatutárny zástupca centra pre deti a rodiny, alebo súdom ustanovený opatrovník.

Avšak, ani po splnení podmienok nemusí byť žiadosť schválená. „Po posúdení všetkých stanovených podmienok úrad rozhodne o schválení alebo neschválení príspevku na vzdelávanie. V prípade schválenia uzavrie so žiadateľom dohodu. Bez uzatvorenia dohody ešte pred začiatkom vzdelávania nie je možné príspevok žiadateľovi poskytnúť,“ dodáva ministerstvo práce.

Peniaze sa môžu rýchlo vyčerpať

Ministerstvo práce neuviedlo odhad počtu detí, ktoré majú na príspevok nárok. Na projekt vyčlenilo celkovo 500-tisíc eur zo štátneho rozpočtu. Ešte pred dvomi rokmi v detských domovoch žilo zhruba 4 000 detí. Avšak, len časť z nich je vo veku, v ktorom môžu chodiť do autoškoly. Napriek tomu platí, že vyčlenené peniaze sa môžu pomerne rýchlo vyčerpať, keďže autoškola je drahá.

Len na osobné vozilo sa cena za autoškolu pohybuje aj na úrovni tisíc eur. Vodičák na traktor zase môže na Slovensku získať každý od 17 rokov veku. Autoškoly si za tento kurz účtujú zhruba 700 až 800 eur. Keď chce niekto pracovať napríklad ako vodič nákladného auta, potrebuje na to vodičák skupiny C. Okrem toho, že v takom prípade už musí mať záujemca aj vodičský preukaz skupiny B, minimálny vek na udelenie oprávnenia skupiny C je 21 rokov. Autoškoly si za to účtujú okolo 1 300 eur.

Keď sa chce niekto stať vodičom autobusu, potrebuje vodičák skupiny D. Aj v tomto prípade platí, že už musí mať oprávnenie na skupinu B a minimálne 24 rokov. Tento kurz v autoškolách stojí okolo 1 100 eur. Vodič autobusu taktiež musí mať absolvované psychologické testy. Ak by mal niekto záujem stať sa vodičom kamiónu, potrebuje mať vodičské oprávnenie skupiny CE. Ide v podstate o kurz na príves k nákladnému autu. Budúci kamionista musí mať absolvovaný aj kurz na skupinu C. Kurz v autoškole na skupinu CE stojí okolo tisíc eur.

Vo všetkých prípadoch musí budúci vodič počítať aj s inými poplatkami. Platí sa napríklad 33 eur za kolky pred prvou skúškou. Za každý ďalší pokus po neúspešnom absolvovaní sa platí osem eur. V rámci autoškoly tiež musí každý absolvovať kurz prvej pomoci, ktorý stojí okolo 20 eur. Ďalších desať eur sa platí za samotné vydanie vodičského preukazu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: