Sumy stravného sa od septembra tohto roka opäť zvýšia. Vyplýva to z návrhu opatrenia ministerstva práce o sumách stravného, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zvýšenie stravného zaručuje automatická valorizácia v legislatíve, ktorá sa odvíja od cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách. Vďaka tomu, že stúpnu základné sumy stravného, budú sa meniť aj výšky príspevku na stravovanie či hodnota stravných lístkov.

Účelom návrhu opatrenia je podľa ministerstva práce zvýšiť sumu stravného pre jednotlivé časové pásma ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu. Stravné sa zvyšuje vtedy, keď ceny jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní vzrastú o viac ako päť percent od posledného zvyšovania.

„Podľa štatistických údajov za mesiac apríl 2024 mesačný kumulatívny index cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní v Slovenskej republike dosiahol hodnotu 105,3, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,3 percentuálneho bodu. Za základňu sa  považuje mesiac, na základe ktorého sa naposledy zvyšovali sumy stravného,“ vysvetľuje v návrhu opatrenia ministerstvo práce.

Zvyšovanie stravného 2024

Zmena sa týka takzvaného tuzemského stravného na pracovnej ceste. Pri ceste, ktorá trvá od piatich do 12 hodín, sa bude zvyšovať zo súčasných 7,80 eura na 8,30 eura. Pri služobnej ceste od 12 do 18 hodín má suma stravného vzrásť z pôvodných 11,60 eura na 12,30 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín už ľudia budú dostávať namiesto 17,40 eura na stravu 18,40 eura.

Na základné sumy stravného sú naviazané aj ďalšie zložky pri preplácaní stravy. Vzrastie napríklad aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tvorí ju 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín. Minimálna výška pre stravné lístky tak stúpne zo súčasných 5,85 eura na 6,23 eura. Ide len o minimum, firma môže svojim zamestnancom dávať lístky aj s vyššou hodnotou.

Prilepšia si aj zamestnanci, ktorí si namiesto stravného lístka vyberajú príspevok na stravovanie. Ten musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z minimálneho hodnoty stravného lístku a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Minimálny príspevok na stravovanie tak stúpne zo sumy 3,22 eura na 3,43 eura. Najvyšší možný príspevok stúpne zo súčasných 4,29 eura na 4,57 eura. Rovnakú sumu si budú môcť do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň aj podnikatelia.

Zamestnancom sa môžu sumy stravného aj krátiť, ak je na služobnej ceste strava zadarmo. Nepočíta sa do toho menšie občerstvenie ako pečivo či káva, malo by ísť o plnohodnotnú stravu podľa štandardov. Za raňajky sa stravné kráti o 25 percent, za obed o 40 a za večeru o 35 percent zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín. Po novom tak za raňajky bude stravné krátené o 4,60 eura, za obed o 7,36 eura a za večeru o 6,44 eura.

Zvyšovanie stravného 2024
Stravné sa zvyšuje vždy, keď ceny jedál stúpnu o viac ako päť percent (Ilustračné foto: Depositphotos)

Ako sa zvýši stravné

Čas/stravné lístkyStravné od 1. októbra 2023Stravné od 1. septembra 2024
5 až 12 hodín7,80 €8,30 €
12 až 18 hodín11,60 €12,30 €
nad 18 hodín17,40 €18,40 €
Stravné lístky – minimálna hodnota5,85 €6,23 €
Maximálny príspevok na stravovanie4,29 €4,57 €
Minimálny príspevok na stravovanie3,22 €3,43 €
Stravné pre živnostníka4,29 €/deň4,57 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk

Zaplatia to hlavne zamestnávatelia

Vyššie sumy stravného sú na jednej strane dobrou správou pre zamestnancov, na strane druhej zlou pre firmy aj štát. Zmeny totiž budú musieť zaplatiť súkromní aj štátni zamestnávatelia. Stúpnu im náklady na preplácanie stravy pri pracovných cestách. Keďže základná sumy má vplyv aj na stravné lístky či sumu, ktorú dostávajú pracovníci na stravu, firmám sa zvýšia aj náklady v tomto smere.

Zamestnávateľ, u ktorého sa realizuje napríklad sto pracovných ciest ročne v časovom pásme od päť do 12 hodín, bude mať zvýšené náklady o 50 eur. Pri cestách od 12 do 18 hodín budú náklady rásť o 70 eur a pri cestách nad 18 hodín budú náklady vyššie o sto eur. Keď bude ciest napríklad 500 ročne, budú náklady pri ceste od päť do 12 hodín vyššie o 250 eur, pri 12 až 18 hodinách to bude 350 eur a pri cestách nad 18 hodín budú náklady vyššie o 500 eur.

Firme, ktorá poskytuje stravné lístky, stúpnu náklady na jedného zamestnanca o 48,30 eura ročne. Odhadovaný rast nákladov počíta s 230 pracovnými zmenami ročne na jedného zamestnanca. Rovnako bude mať zvýšené náklady zamestnávateľ pri poskytovaní finančného príspevku na stravovanie. To znamená, že ak má napríklad desať zamestnancov, jeho náklady stúpnu o 483 eur. Ak ich má sto, náklady mu stúpnu o 4 830 eur a keď má tisíc pracovníkov, bude mať zvýšené náklady o 48 300 eur.

Ešte viac stúpnu náklady zamestnávateľom, ktorí ľuďom poskytujú príspevok na stravu. Ak ho poskytujú v maximálne možnej výške, za 230 pracovných zmien ročne na jedného zamestnanca budú mať zvýšené náklady o 64,40 eura. Keď má niekto desať zamestnancov, bude mať zvýšené náklady o 644 eur, pri sto ľuďoch náklady vzrastú o 6 440 eur a vo firmách, kde poberá príspevok na stravu tisíc zamestnancov, stúpnu náklady o 64 400 eur.

Vlani dostávalo stravné lístky 348 293 zamestnancov v súkromnej či verejnej sfére. Ďalších 459 776 si vybralo príspevok na stravu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: