Od septembra tohto roka budú mať na dotáciu na stravu nárok aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy. Na dotáciu majú po novom rovnako nárok aj deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole. Informovalo o tom ministerstvo práce.


Pre novú oprávnenú skupinu detí na stredných školách sa bude dotácia na stravu poskytovať vo výške 2,30 eura za každý deň, teda v rovnakej sume ako v prípade detí na druhom stupni základnej školy. Pri individuálnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole je dotácia na stravu vo výške 1,40 eura za každý odobraný obed.

Poskytnutie dotácie na stravu na deti nie je automatické, rodič dieťaťa musí o túto dotáciu písomne požiadať zriaďovateľa školy prostredníctvom zariadenia školského stravovania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: