Aké sú cestovné náhrady a tuzemské stravné od 1.6.2023? Ministerstvo práce tieto sumy opätovne zvýšilo kvôli rastu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauráciách.


Oproti vlaňajšiemu augustu, podľa ktorého boli naposledy upravené sumy stravného, sa ceny v reštauráciách zvýšili o sedem percent. Podľa zákona musí ministerstvo zvýšiť stravné, ak ceny vzrastú o viac ako päť percent.

Portál Finsider pripravil stručný prehľad o tom, ako sa zmenili sumy stravného na služobnej ceste a cestovné náhrady.

Aké je stravné od 1.6.2023

 • Tuzemské stravné od 1.6.2023 pri pracovnej ceste, ktorá trvá od päť do 12 hodín, sa od júna zvýšilo z pôvodných 6,80 eura na 7,30 eura. Pri služobnej ceste od 12 do 18 hodín sa suma stravného zvýšilaz pôvodných 10,10 eura 10,90 eura. Pri pracovnej ceste nad 18 hodín už ľudia na stravu dostávajú namiesto 15,30 eura sumu 16,40 eura.
 • Zároveň vzrástla aj minimálna hodnota stravných lístkov. Tvorí ju 75 percent výšky stravného pri pracovnej ceste v trvaní päť až 12 hodín, minimálna výška pre stravné lístky tak stúpla z pôvodných 5,10 eura na 5,48 eura. Ide len o minimum, firma môže svojim zamestnancom dávať lístky s vyššou hodnotou.
 • Príspevok na stravovanie musí byť vždy vo výške najmenej 55 percent z ceny jedla a maximálne vo výške 55 percent zo sumy stravného za päť až 12 hodín trvania pracovnej cesty. Najvyšší možný príspevok tak stúpol z pôvodných 3,74 eura na štyri eurá. Rovnakú sumu si môžu do daňových výdavkov zahrnúť za každý odpracovaný deň aj podnikatelia. Počíta sa totiž ako 55 percent z hodnoty päť až 12 hodín trvajúcej pracovnej cesty.
 • Firma môže zamestnancom sumy stravného aj krátiť, ak je na služobnej ceste strava zadarmo. Za raňajky sa stravné kráti o 25 percent, za obed o 40 a za večeru o 35 percent zo sumy stravného pri ceste nad 18 hodín. Po novom tak za raňajky bude stravné krátené o 4,10 eura, za obed o 6,56 eura a za večeru o 5,74 eura.
 • Zvýšenie stravného sa nedotkne pracovnej cesty za hranice Slovenska. V tomto prípade sa totiž počíta podľa základnej sadzby, ktorá je takmer pri každej krajine odlišná. Okrem toho sa mení podľa trvania služobky, do šesť hodín je stravné na úrovni 25 percent zo základnej sadzby stravného, nad šesť až 12 hodín je to 50 percent a nad 12 hodín je stravné v celkovej výške základnej sadzby podľa krajiny.
stravné od 1.6.2023
Aké sú cestovné náhrady a tuzemské stravné od 1.6.2023? (ilustračné foto: Depositphotos)

Suma stravného od júna 2023:

Čas/stravné lístkyStravné od 1. 1. 2023Stravné od 1.6.2023
5 až 12 hodín6,80 €7,30 €
12 až 18 hodín10,10 € 10,90 €
nad 18 hodín15,30 €16,40 €
Stravné lístky – minimálna hodnota5,10 €5,48 €
Maximálny príspevok na stravovanie3,74 €4 €
Minimálny príspevok na stravovanie55 % z ceny jedla55 % z ceny jedla
Stravné pre živnostníka3,74 €/deň4 €/deň
Zdroj: Slov-lex.sk (stravné od 1.6.2023)

Aké sú cestovné náhrady od 1.7.2023

 • Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom, patrí mu základná náhrada za každý jeden kilometer (km) jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.
 • Ak zamestnanec použije cestné motorové vozidlo na žiadosť zamestnávateľa, zamestnávateľ sa nemôže so zamestnancom dohodnúť na inej výške náhrady.
 • Podľa štatistických údajov bola splnená podmienka zakladajúca zvýšenie súm základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa zákona o cestovných náhradách.
 • Vo februári 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,2, čo je oproti základni o 5,2 percentuálneho bodu viac.
 • Podľa opatrenia ministerstva práce o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa  sumy základnej náhrady od 1. júla 2023 zvýšili:
  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,067 eura/km na 0,071 eura/km, t. j. o 0,004 eura/km,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,239 eura/km na 0,252 eura/km, t. j. o 0,013 eura/km.
 • Zvýšené sumy základnej náhrady budú zamestnancovi patriť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 1. júli 2023.