Investovanie je na Slovensku posledné roky (našťastie) na vzostupe a ľudia sa o ňom rozprávajú a vyhľadávajú ho čoraz viac a viac. Konečný výnos môžu výrazne ovplyvniť poplatky pri investovaní. Aj keď mnohí ľudia pri výbere investície pozerajú najmä na vstupný poplatok, ešte dôležitejší môže byť priebežný (manažérsky) poplatok. Ten dokáže výrazne ovplyvniť konečný stav a hodnotu vašej investície.

Vstupný poplatok


Poplatok, ktorý väčšina investorov rieši najčastejšie, je vstupný poplatok. Je to úplný a bežný štandard, pokiaľ chcete pri výbere investície využiť finančného sprostredkovateľa. Vôbec pritom nejde o poplatok, ktorý vie najviac ovplyvniť výšku vytvoreného majetku. Štandardne býva v stovkách eur. Napríklad pri vkladoch 50 eur mesačne na dobu 25 rokov sa pri akciovom portfóliu môže pohybovať na úrovni cca 3,5 % z cieľovej sumy, čo predstavuje 525 eur.

Priebežné poplatky

Už spomínané priebežné poplatky pri investovaní (za správu) sa v podielových fondoch pohybujú na úrovni od jedného do troch percent ročne. Čo to znamená v praxi, si môžeme ukázať na jednoduchom príklade. Pokiaľ by ste investovali 50 eur mesačne po dobu 25 rokov, tak rozdiel pri priebežnom poplatku vo výške jedného percenta ročne a troch percent ročne bude na záver až približne 11-tisíc eur. Na prvý pohľad by si človek povedal, že jedno až dve percentá nemôže spraviť zázraky, ale ako môžete vidieť, rozdiely na konci vedia byť v tisíckach eur.

Spomínané priebežné (manažérske) poplatky pri investovaní sú štandardne dva. Prvý je na strane správcovskej spoločnosti. Tento poplatok je súčasťou každého podielového fondu, či už ide o aktívne riadený alebo o ETF. Jeho presnú výšku si vieme jednoducho skontrolovať v tzv. KIDD dokumente fondu. Pri ETF fondoch sa zvyčajne pohybujú od 0,1 – 0,5 % ročne z objemu majetku. Aktívne riadené fondy sú drahšie, tu sa jeho výška najčastejšie pohybuje medzi 1,5 až 3 % ročne. V porovnaní s ETF fondami však dosahujú vo výsledku pre klienta nižšie zhodnotenie.

Druhý poplatok (priebežný) je na strane spoločnosti (finančného sprostredkovateľa), ktorá vám spomínané investovanie sprostredkuje a následne vám vie zabezpečiť to najdôležitejšie – pravidelnú starostlivosť o investíciu a prípadné konzultácie. Zvyčajne sa pohybuje okolo 1 % ročne. Pri jeho zisťovaní si treba skontrolovať, či je výška tohto poplatku uvedená ročne, pol ročne, prípadne za štvrťrok. Na prvý pohľad 0,4 % štvrťročne vyzerá lepšie ako 1 % za rok, ale vo finále je to o 0,2 % ročne viac.

Dôležité je, čo za poplatky pri investovaní dostanete

Najdôležitejšie odporúčanie je, nechať si odporučiť kvalitné fondy a vždy sa oboznámiť s výškou jednotlivých poplatkov. Dobrý sprostredkovateľ nemá problém s ich transparentným objasnením.

Podstatné je tiež uvedomiť si, že ak je niekde poplatok, nie je to nič negatívne. Žiadne kvalitné služby, ktoré majú priniesť nejakú hodnotu, nie sú zadarmo. Aj v dobrej reštaurácii si zaplatíte za to, že sedíte v peknom prostredí, obsluhuje vás príjemný personál a výsledkom je kvalitné jedlo od špičkového šéfkuchára.

Preto odporúčam nepozerať sa na to, „koľko za to platím“, ale na výsledok, ktorý môžem mať na konci svojho investičného horizontu. Môžete mať najnižšie poplatky, aké existujú, ale pokiaľ nebudete mať „profíka“, s ktorým máte možnosť pravidelne konzultovať vašu aktuálnu situáciu a ktorý vám nebude radiť a dávať pozor na vašu disciplínu a emócie, v konečnom dôsledku cieľ investície, ktorým je zhodnotenie finančným prostriedkov, nedosiahnete.

Autor článku Dominik Lehocký pôsobí v spoločnosti Tower Finance.