Národná banka Slovenska upozornila na aktivity družstva Salus Populi. „NBS upozorňuje, že tomuto družstvu nebolo udelené povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti Národnej banky Slovenska a nie je zapísané v žiadnom registri vedenom NBS,“ uviedla NBS.


Podľa informácií Finsidera družstvo Salus Populi ponúka investičné služby, ktoré podľa centrálnej banky vyžadujú povolenie. Na svojej internetovej stránky toto družstvo tvrdí, že jeho „misiou je priniesť platformu pre aktívne riadené portfólio 5000 moderným investorom, ktorí vidia príležitosti aj mimo tradičné investície.“

Družstvo na svojej web stránke tvrdí, že sa „snaží o efektívnu alokáciu kapitálu v rôznych segmentoch finančného a kapitálového trhu a podnikania. Profit plynúci z týchto činnosti následne prerozdeľuje medzi svojich podielnikov na základe výšky ich členského.“ Členom družstva sa môže stať každá fyzická ale aj právnická osoba zo Slovenska alebo zo zahraničia.

Salus Populi: Povolenie od NBS nepotrebujeme

Minimálny členský vklad je 3-tisíc eur. Netreba ho splatiť naraz, ale je ho možné zaplatiť do troch rokov od podpísania prihlášky. Maximálny vklad nie je obmedzený. Kto vloží viac ako 15-tisíc eur, tomu Salus Populi sľubuje mesačné vyplácanie výnosov vo forme renty.

Družstvo si účtuje vstupný poplatok vo výške piatich percent z hodnoty prvého vkladu, minimálne 150 eur. Z dosiahnutého výnosu si potom berie 25 percent.

Predseda predstavenstva družstva Salus Populi Michal Krondiak pre Finsider povedal, že ide najmä o fintech platpormu s modernými nástrojmi a prístupom k fungovaniu a manažovaniu hospodárskej činnosti medzi svojimi členmi. „Každý z nich si nielenže môže vybrať do svojho portfólia rôzne obchodné či podnikateľské stratégie, ale aj spôsob do akej miery sa bude zúčastňovať na ich formovaní.“

Cieľom družstva je podľa neho združovať nielen kapitál, skúsenosti alebo know – how svojich členov, ale aj ich iné podnikateľské a spoločenské dosahy. „Ak Salus Populi realizuje napríklad nejakú podnikateľskú stratégiu v oblasti real estate, primárne majú byť do nej zapojení členovia, ktorí v rámci svojho obchodného a spoločenského priestoru predstavujú prínos pre uskutočnenie danej stratégie. A obdobne to platí aj pri iných investičných a podnikateľských stratégiách Salus Populi,“ vraví M. Krondiak.

Tvrdí, že viac menej už od svojho vzniku komunikujú s NBS. „Okrem toho sme si dali vypracovať renomovanej advokátskej kancelárii, ktorá sa špecializuje na právo finančného trhu, odôvodnenie, prečo nespadáme do príslušnej regulácie v pôsobnosti NBS. A preto rovnako ako státisíce iných obchodných spoločností a družstiev na Slovensku na svoju činnosť udelené povolenie vydané NBS nepotrebujeme,“ vraví M. Krondiak.

Družstvo aktívne hľadá krátkodobé príležitosti na trhu

Salus Populi sa sústreďuje na aktívnu správu portfólia. Tá podľa družstva spočíva v aktívnom vyhľadávaní investičných príležitostí a následne v prijímaní rozhodnutí na dennej báze. „Cieľom aktívnej správy v Salus Populi, je doručiť absolútne pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálne trhové alebo ekonomické podmienky jednotlivých trhov, či globálneho hospodárstva,“ uvádza Salus Populi na svoje stránke.

NBS varuje pred družstvom, ktoré ponúka investovanie bez povolenia. To tvrdí, že ho nepotrebuje

Družstvo sa snaží vyhľadávať krátkodobé príležitosti vyplývajúce „z fluktuácie cien a volatility na finančných trhoch“. Tento princíp je podľa neho možné uplatniť pri rôznych aktívach, ako sú komodity, meny, akcie, dlhopisy či kryptoaktíva. „Využívame k tomu radu nástrojov od spotového trhu, ETF fondov, ale aj derivátov futures a opčných kontraktov na futures,“ píše družstvo na svojej stránke.

M. Krondiak vysvetľuje, že úlohou Salus Populi je združovať ľudí, ktorých spája spoločný entuziazmus do investovania a podnikania aj mimo tradične zaužívané možnosti. „Aj preto bola vybraná právna forma družstva, ktorej poslaním podľa Obchodného zákonníka je práve združovať osoby za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb.“ Na otázku koľko členov má aktuálne družstvo a aký výnos doteraz svojim členom prinieslo, predseda predstavenstva neodpovedal.

Vlaňajšie tržby nedosiahli ani 10-tisíc eur

Družstvo Salus Populi vzniklo len vo februári minulého roku. Začiatkom júla tohto roku zmenilo adresu svojho sídla. Presťahovalo sa z Nových Zámkov do Bratislavy.

Podľa registra účtovných závierok malo družstvo Salus Populi vlani celkové tržby na úrovni 9 708 eur a vykázalo stratu vyše 57-tisíc eur. Podľa poznámok k účtovnej závierke nemalo vlani žiadnych zamestnancov. No štatutárnym orgánom poskytlo pôžičku vo výške 18-tisíc eur.

Aj keď družstvo ponúka investičné služby, nemá ich uvedené v predmete činnosti v Obchodnom registri. Ak by tu družstvo chcelo mať zapísané aj investičné služby, muselo by mať na to povolenie od NBS.

NBS tvrdí, že dlhodobo upozorňuje klientov na to, aby si v prípade záujmu o investovanie preverili, s akým subjektom uzatvoria zmluvu. V marci napríklad centrálna banka varovala klientov pred aktivitami podvodnej banky. Tá ponúkala úvery bez povolenia a od žiadateľov vyžadovala, aby jej vopred zaplatili poplatok za poskytnutie úveru. Preveriť si, či má spoločnosť licenciu, si každý môže na internetovej stránke NBS.