Kým počas predvlaňajška investičné životné poistenie dosiahlo jeden z najlepších historických výsledkov, vlani sa trend otočil a tento produkt zaznamenal pokles. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite Národnej banky Slovenska. Pokles navyše zvýraznila zmena, po ktorej sa vývoj na poistnom trhu počíta podľa nového účtovného štandardu. Bez jeho započítania sa pokles investičných poistiek vlani pohyboval medzi mínus tromi až mínus desiatimi percentami. Ešte pred vyše rokom pritom investičné poistky medziročne rástli o 6,2 percenta.

Senior analytik spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec hovorí, že odklon klientov od investičného poistenia prebieha už dlhšie. „Je to spôsobené najmä tým, že tento typ produktov patrí z pohľadu vytvárania kapitálu k najdrahším. Zároveň sú možnosti investovania v investičnom životnom poistení obmedzené len na pár stratégií. Priame investovanie do podielových fondov a najmä ETF je pre klientov omnoho lacnejšie, flexibilnejšie a ponuka možností investovania je omnoho širšia. Zmluvy investičného životného poistenia spravidla neumožňujú aktualizovať si jednotlivé pripoistenia na tie najmodernejšie. Preto klienti často tieto zmluvy rušia a prechádzajú na moderné rizikové životné poistenie v kombinácii so samostatným priamym investovaním,“ vysvetľuje I. Kahanec.

Predchádzajúci rastový vývoj investičných poistiek bol pritom skresľujúci. Nespôsobili ho totiž nové zmluvy, ale skôr navýšenia investičných či rizikových častí už starších zmlúv, alebo mimoriadne vklady. Predminulý rok sa navyše vyznačoval rastúcou infláciou a rastom úrokových sadzieb. To mohlo zvýšiť aj záujem ľudí o investovanie voľných peňazí inde ako na bežný účet s nulovým zhodnotením. To, že sa na predchádzajúcom raste podpísali skôr zmeny na už existujúcich zmluvách, pre Finsider ešte v minulom roku potvrdili aj niektoré poisťovne.

Deti aj seniori

O investičné životné poistenie sa podľa I. Kahanca klienti zaujímajú napríklad vtedy, keď uvažujú o poistení detí, aby im niečo nasporili na štart do života. Prípadne ešte vtedy, keď o takejto možnosti poistenia počuli od známych. „V drvivej väčšine prípadov však klienti uprednostnia samostatné rizikové životné poistenie v kombinácii s priamym investovaním. Je to dané tým, že po vysvetlení všetkých pre a proti sami vyhodnotia, že samostatné zmluvy sú pre nich výhodnejšie. Veľmi u nich zaváži výška poplatkov, flexibilita a následná starostlivosť sprostredkovateľa,“ tvrdí.

Poisťovne potvrdzujú aj klesajúci trend v investičnom poistení z vlaňajška. Napríklad poisťovňa Kooperativa zaznamenala v posledných troch mesiacoch minulého roka v medziročnom porovnaní päťpercentný pokles predaja.

investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie už nerastie (Ilustračné foto: Freepik/investičné životné poistenie)

O poklese záujmu o investičné poistenie hovorí aj poisťovňa Generali. „Klienti sa totiž v posledných rokoch orientujú prevažne na rizikové životné poistenie a krytie rizík, ktoré súvisia s ich potrebami. O investičné životné poistenie majú záujem klienti, ktorí hľadajú takzvaný produkt dva v jednom, teda ochranu svojho zdravia a života poistením a zároveň majú záujem o obozretné investovanie,“ vraví hovorkyňa Generali Katarína Ondra.

Naopak, výraznejšie zmeny nezaznamenala Allianz – Slovenská poisťovňa. V počte novouzatvorených poistných zmlúv eviduje pokles o necelé tri percentá a v prijatom poistnom zase mierny nárast. Hovorkyňa Allianzu Helena Kanderková tvrdí, že investičné životné poistenie si u nich často uzatvárajú buď rodičia svojim deťom, alebo starí rodičia vnúčatám. „V rámci nášho produktu detského investičného životného poistenia sa až 45 percent poistných zmlúv dojednáva deťom do dvoch rokov. U dospelých je vekové rozdelenie pomerne rovnomerné. To znamená, že že si ho dojednávajú všetky vekové kategórie, no o niečo viac evidujeme toto poistenie vo vekovej kategórií 60 až 69 rokov, kde si ľudia zrejme chcú investovať voľné finančné prostriedky, aby sa zabezpečili na obdobie staroby,“ hovorí H. Kanderková.

Ako funguje investičné životné poistenie

Zmluvy investičného životného poistenia obsahujú poistnú časť a investičnú časť. Hlavnou časťou zmluvy je investičná zložka, ktorá sa následne dopĺňa o pripoistenia. Tie si vie každý voliť podľa potreby podobne, ako je tomu pri rizikovom životnom poistení. Časť poistného sa tak zhodnocuje vo vybraných investičných nástrojoch podľa stratégie, akú si klient zvolil. Vybrať si možno stratégiu investovania alebo konkrétne fondy, ktoré má poisťovňa v ponuke. Spravidla ide o predpripravené portfólio a investičný horizont je rovnaký ako doba, na ktorú je zmluva uzatvorená.

V praxi to potom funguje tak, že zaplatené poistné následne poisťovňa prepošle do správcovskej spoločnosti, ktorá ich zainvestuje. Keďže poisťovňa je v tomto prípade v úlohe sprostredkovateľa, je takýto spôsob investovania o niečo drahší. Výber peňazí zo zmluvy investičného životného poistenia je možný až v momente, keď sú na jeho účte nejaké prostriedky. V prvých rokoch je táto suma minimálna, pretože poistenec spláca vstupné náklady. Výsledok investovania bude závislý od toho, ako sa fondom bude dariť a aké sú poplatky.

Poisťovňa je povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Poistná časť zmluvy spravidla ponúka krytie rizika smrti, vážnych aj menej vážnych úrazov, kritických ochorení, invalidity, chirurgického zákroku, práceneschopnosti a podobne. Pri detských produktoch mávajú poisťovne aj predpripravené balíky úrazových krytí. Cena samotnej poistky závidí od výšky investície, zvolených rizík a výšky poplatkov.