Aj keď investičné životné poistenie vlani dosiahlo jeden z najlepších historických výsledkov, je tento produkt skôr na ústupe. Ešte pred voľbami sa dokonca v predvolebných programoch objavil návrh na jeho zrušenie. Podľa odborníkov sa môže viac oplatiť najmladšej skupine klientov. Investičné životné poistenie pre deti na jednej strane môže kryť tradičné riziká ako klasické životné poistenie, na strane druhej môžu takto rodičia sporiť dieťaťu do budúcnosti. Oproti bežnému sporeniu sa peniaze aj zhodnocujú, ale finálnu sumu na účte nikto negarantuje.

To, že môže byť investičné životné poistenie pre deti výhodné, potvrdzuje aj odborník na životné poistenie zo spoločnosti Arise Radoslav Trubiansky. „Jednou z tých hlavných je možnosť prevzatia platenia poistného poisťovňou v prípade, ak by sa rodič stal invalidným alebo zomrel. To môže byť v krízovej situácii veľká pomoc,“ vysvetľuje. Podľa jeho slov v niektorých prípadoch môže byť v investičnom poistení aj lacnejšie krytie rizika smrti, pretože poistné za toto riziko sa navyšuje vzhľadom na pribúdanie veku. Čím je človek mladší, tým je poistka lacnejšia.

Investičné životné poistenie pre deti na druhej strane zdražujú poplatky. „Vo všeobecnosti je investovanie cez poistnú zmluvu pre klientov menej výhodné ako priame investovanie do podielových fondov alebo ETF. Má totiž vyššie poplatky za uzatvorenie zmluvy a najmä za správu aktív. To sa prejaví v nižšej nasporenej sume na konci investovania. Navyše tieto zmluvy ponúkajú menšie možnosti výberu portfólia pre klienta a nemôže si tak zvoliť riešenie šité na mieru. Zmluvy sú menej flexibilné aj z pohľadu výšky pravidelného sporenia, mimoriadnych vkladov, výberov, zmeny portfólia a podobne,“ upozorňuje senior analytik zo spoločnosti Brokeria Ivan Kahanec.

Jedna zmluva, dva produkty

Zmluvy investičného životného poistenia obsahujú poistnú časť a investičnú časť. R. Trubiansky vysvetľuje, že hlavnou zložkou zmluvy je investičná zložka zmluvy, ktorá sa následne dopĺňa o pripoistenia. „Tie si vie klient voliť podľa potreby podobne, ako aj pri rizikovom životnom poistení. Základný rozdiel medzi týmito dvoma produktami je v práve v investičnej zložke, ktorú v sebe investičné poistenie má. Táto sa zhodnocuje v nami vybraných investičných nástrojoch podľa stratégie, akú sme si zvolili,“ uvádza.

Poistná časť spravidla ponúka krytie rizika smrti, vážnych aj menej vážnych úrazov, kritických ochorení, invalidity, chirurgického zákroku, práceneschopnosti a podobne. Pri detských produktoch mávajú poisťovne aj predpripravené balíky úrazových krytí. Ak sa rodičia rozhodnú uzatvoriť investičné životné poistenie pre deti, podľa I. Kahanca by sa mali zamerať najmä na také riziká, ktoré ak by nastali, tak by významne zasiahli rodinný rozpočet. „Pri diagnostikovaní závažného ochorenia alebo trvalých následkov z úrazu sa často stáva, že jeden z rodičov musí prerušiť svoju prácu, aby sa mohol starať o dieťa. To môže mať za následok pokles príjmu v rodine,“ upozorňuje.

Možnosť výberu je v investičnej zložke. Odborníci vysvetľujú, že vybrať si možno stratégiu investovania alebo konkrétne fondy, ktoré má poisťovňa v ponuke. Spravidla ide o predpripravené portfólio a investičný horizont je rovnaký ako doba, na ktorú je zmluva uzatvorená. Investičné stratégie je možné časom napríklad aj meniť. Rozdiel je aj v tom, že finálna suma v sporení nie je zaručená. Pri kapitálovom životnom poistení je napríklad vopred stanovená poistná sumu na dožitie. „Nakoľko ide o investovanie do fondov, o garancii reč nemôže byť. Výsledok bude závislý od toho, ako sa fondom bude dariť. Rovnako od poplatkovej štruktúry produktu investičného poistenia samotného. Svoju hodnotu konta si vie klient pravidelne kontrolovať v ročných výpisoch,“ vysvetľuje R. Trubiansky.

investičné životné poistenie pre deti
Investičné životné poistenie pre deti môže kryť tradičné riziká a sporiť dieťaťu do budúcnosti (Ilustračné foto: Depositphtotos)

Zmena zákona nepomohla

V praxi to potom funguje tak, že zaplatené poistné následne poisťovňa prepošle do správcovskej spoločnosti, ktorá ich zainvestuje. Keďže poisťovňa je v tomto prípade v úlohe sprostredkovateľa, je takýto spôsob investovania o niečo drahší. Výber peňazí zo zmluvy investičného životného poistenia je možný až v momente, keď sú na jeho účte nejaké prostriedky. V prvých rokoch je táto suma minimálna, pretože poistenec spláca vstupné náklady.

„Pri ukončení zmluvy detského investičného poistenia skončí dieťaťu poistná ochrana a zároveň dôjde k výplate nasporenej sumy. Koniec zmluvy investičného životného poistenia je pevne daný v zmluve, čo znamená pre klienta menšiu flexibilitu. Napríklad v prípade, že koniec zmluvy pripadne na obdobie, kedy kapitálové trhy výrazne poklesli, klient nemôže počkať rok-dva, kým sa trend otočí,“ varuje I. Kahanec.

Odborníci sa tiež zhodujú, že v súčasnosti je lepšie rozdeliť si poistenie a investovanie. Klasické rizikové životné poistenie podľa nich ponúka krytie jednotlivých rizík a kapitálový trh zase širokú paletu investičných riešení, ktoré sú flexibilnejšie a lacnejšie. „Investičné životné poistenie ide už niekoľko rokov do úzadia. Nepomohla tomu ani nová regulácia, ktorá zabezpečuje napríklad to, že klient má aj v prvých rokoch nárok na odkupnú hodnotu pri zrušení zmluvy,“ myslí si I. Kahanec.

Investičné poistenie totiž prešlo zmenami od začiatku roka 2020. Po novele zákona o poisťovníctve by malo byť o niečo výhodnejšie pre samotných klientov. Najväčší problém bol v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky klient v podstate len splácal poplatky a províziu. Až potom sa jeho peniaze reálne začali zhodnocovať v investičných nástrojoch.

Po novom je poisťovňa povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Novinka by mala zabezpečiť aj to, že po predčasnom vypovedaní zmluvy sa klientovi vráti aspoň časť zaplatených peňazí.

Investičné životné poistenie pre deti na trhu

Poisťovne na slovenskom trhu spravidla ponúkajú podobné investičné životné poistenie pre deti. Generali napríklad umožňuje dojednať na jednej zmluve dva investičné účty. Ak sa rodine narodí aj druhé dieťa, dá sa dopoistiť už na existujúcej zmluve. Investičné životné poistenie pre deti je v nej možné dojednať už dvoch týždňov veku dieťaťa. V prípade potreby je možné z investičného životného poistenia realizovať počas trvania poistenia čiastočný odkup. Pri odkupe sa hodnota investičného účtu zníži o hodnotu odkupu, no investičné životné poistenie pre deti pokračuje ďalej.

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka jeden produkt, ktorého hlavnou zložkou poistenia je investovanie do fondov spojené s poistením pre prípad úmrtia dieťaťa. Rodič si môže na začiatku zvoliť investovanie do veku 25 alebo 65 rokov dieťaťa. K hlavnej zložke je možné pridať voliteľné poistenia pre dieťa aj rodiča. V špecifikovaných prípadoch môže prevziať povinnosť platiť poistné namiesto rodiča poisťovňa.

Poisťovňa Kooperativa ponúka investičné životné poistenie pre deti, v ktorom poistenou osobou môže byť aj dieťa od nula rokov a v prípade dožitia poistená osoba dostane vyplatenú hodnotu osobného účtu. Poistný program umožňuje poistiť dieťa a súčasne pripoistiť dve dospelé osoby. Ľudia si môžu zvoliť z desiatich rôznych fondov, s rôznym stupňom rizikovosti a s tým súvisiaceho možného zhodnotenia.

Poisťovne si myslia, že investičné poistenie bude mať stále svoje miesto v portfóliu klientov aj v najbližších rokoch. Na jednej strane budú podľa nich stáť ľudia, ktorí chcú mať spojené poistenie s investovaním, a na druhej zase tí, ktorým nebola ponúknutá žiadna alternatíva. Je to najmä kvôli finančným sprostredkovateľom, z ktorých niektorí nemajú licenciu v kapitálovom trhu a nevedia tak klientom ponúknuť inú možnosť.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: