Investičné životné poistenie dosiahlo v minulom roku jeden z najlepších historických výsledkov. Jeho medziročný rast bol na úrovni 6,2 percenta. Vyplýva to zo Správy o finančnej stabilite, ktorú dvakrát ročne zverejňuje Národná banka Slovenska (NBS). Centrálna banka pritom konštatuje, že investičné poistenie dosiahlo vyšší rast len v roku 2017. „Údaje z toho roku však naznačujú možnú reklasifikáciu z klasického životného poistenia do investičného životného poistenia. V takom prípade by vlaňajší rast investičného poistenia predstavoval historické maximum,“ tvrdí NBS.

Podľa riaditeľky divízie životného poistenia v spoločnosti Finportal Petry Hesekovej vlaňajšie výsledky nepriniesli mimoriadny dopyt po investičnom poistení. „Predpokladáme, že uvedený nárast je skôr spôsobený navýšeniami investičnej či rizikovej časti zmluvy, alebo prípadne mimoriadnymi vkladmi. Minulý rok sa okrem iného vyznačoval rastúcou infláciou ako aj rastom úrokových sadzieb. To celkovo podporilo rast záujmu o životné poistenie, čiže v tomto prípade sa môže jednať aj o doplnenie či navýšenie rizikového krytia,“ vysvetľuje P. Heseková.

Podľa jej slov tak rastúca inflácia zvýšila aj záujem ľudí o umiestnenie voľných finančných prostriedkov inde ako na bežný účet s nulovým zhodnotením. To mohlo mať vplyv práve na mimoriadne vklady v rámci investičných poistiek alebo navýšenie investičnej zložky. Investičné poistenie pritom rastie dlhodobo. NBS to konštatovala v Správe o finančnej stabilite aj vlani v novembri. Investičné poistenie podľa centrálnej banky po troch až štyroch rokoch útlmu opäť svoj rast zrýchlilo. Vtedy bol na úrovni 9,6 percenta.

Investičné poistenie sa zmenilo, dopyt zrejme nie

To, že sa na raste podpisujú skôr zmeny na už existujúcich zmluvách, naznačuje aj hovorkyňa Allianz – Slovenskej poisťovne Helena Kanderková. „Do roku 2019 sme ročne zaznamenávali nárast produkcie. Zmena pravidiel investovania ovplyvnila najmä bežné platené investičné produkty a v rokoch 2021 a 2022 sme zaznamenali mierny pokles, respektíve stagnáciu, ktorá môže súvisieť s pandémiou Covid-19, ekonomickými dopadmi vojny na Ukrajine a podobne.. Za minulý rok sme medziročne zaznamenali mierny pokles investičného poistenia na úrovni necelých troch percent,“ uvádza H Kanderková.

Zmeny v investičnom poistení, o ktorých hovorí Allianz, začali platiť ešte na začiatku roka 2020. Vďaka novele zákona o poisťovníctve by mal byť tento produkt o niečo výhodnejší pre samotných klientov. Najväčší problém bol v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky poistenec len splácal poplatky a províziu. Až potom sa peniaze reálne začali zhodnocovať v investičných nástrojoch. Po novom je poisťovňa povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného.

investičné poistenie
Centrálna banka konštatuje, že investičné poistenie dosiahlo vyšší rast len v roku 2017 (Ilustračné foto: Depositphotos)

Novinka by mala zabezpečiť aj to, že po predčasnom vypovedaní zmluvy sa klientovi vráti aspoň časť zaplatených peňazí z investičnej poistky. Keď predtým zrušil zmluvu predčasne, o veľkú časť peňazí, ktoré doň dovtedy vložil, spravidla prišiel. Vtedajšie vedenie ministerstva financií si od zmien sľubovalo, že investičné poistenie bude pre ľudí atraktívnejšie. Podľa P. Hesekovej sa to ale nestalo. „Nemyslím si, že táto legislatívna úprava je za aktuálnymi pozitívnymi číslami, nakoľko je už platná niekoľko rokov a ani po zavedení sme nezaregistrovali zvýšený záujem o predaj investičného životného poistenia,“ vraví.

Tento produkt neprestane existovať

Investičné poistenie predstavuje spojenie poistenia pre prípad smrti s investovaním do podielových fondov. Podľa odborníkov si ho uzatvárajú najmä ľudia, ktorí chcú mať riešené všetko v rámci jednej zmluvy, kde budú mať zabezpečené investovanie aj krytie rizík. Zároveň hovoria, že sa nie vždy sa investovanie a poistenie na jednej zmluve kvôli poplatkom oplatí. Ľudia často udržujú nažive svoje staré zmluvy, aby neprišli o výnosy.

„Z nášho pohľadu by bolo ideálne, ak by sa poisťovne špecializovali na poistenie rizík a investovanie by zase bolo v rukách investičných spoločnosti. Jednoznačne s ohľadom na poplatky či rozsah a kvalitu fondov odporúčame klientovi skôr kombináciu rizikového životného poistenia a priamej investície, pokiaľ má záujem investovať,“ hovorí P. Heseková.

Poisťovne a odborníci sa zhodujú, že investičné poistenie bude mať stále svoje miesto v portfóliu klientov aj v najbližších rokoch. Na jednej strane budú podľa nich stáť ľudia, ktorí chcú mať spojené poistenie s investovaním, a na druhej zase tí, ktorým nebola ponúknutá žiadna alternatíva. Podľa P. Hesekovej je to najmä kvôli finančným sprostredkovateľom, ktorí nemajú licenciu v kapitálovom trhu a nevedia tak klientom ponúknuť inú možnosť.