Investičné životné poistenie už dlhodobo stráca na popularite. Správa o finančnej stabilite od Národnej banky Slovenska (NBS) z vlaňajšieho novembra však ukazuje, že tento produkt medziročne obnovil mierne kladný rast poistného o 3,2 percenta. Naopak, klasické životné poistenie kleslo o 6,5 percenta. Podľa NBS ale ide o dlhodobý trend.

Dôvodom, prečo investičné životné poistenie rástlo, je podľa odborníkov a poisťovní skôr rast poistného na už existujúcich zmluvách. „Ten môže byť spôsobený rastúcimi príjmami a úsporami Slovákov, ktoré chceli umiestniť na kapitálový trh, ako aj túžbou zviesť sa na raste akciového trhu,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Za vlaňajšok zaznamenala rast z pohľadu objemu investičného životného poistenia aj Allianz – Slovenská poisťovňa. Podľa jej hovorkyne Heleny Kanderkovej to bolo spôsobené na jednej strane jednorazovým investičným životným poistením, kde klienti, ktorí majú voľné prostriedky, hľadali možnosti na investovanie. „Na druhej strane mnohí klienti prehodnotili a navýšili svoje pravidelné platby na investičné životné poistenie,“ vysvetľuje H. Kanderková.

Produkcia nových zmlúv klesá

Odborníci a poisťovne sa tiež zhodujú, že objem nových poistných zmlúv v rámci investičného životného poistenia už dlhodobo klesá. Na trhu síce existujú výnimky, ale sú zanedbateľné a spájajú sa predovšetkým s detskými produktmi životných investičných poistiek.

Podľa riaditeľky divízie životného poistenia v spoločnosti Finportal Kataríny Faktorovej sa sprostredkovatelia v rámci investičného životného poistenia najčastejšie stretávajú s detskými zmluvami, ktoré deťom uzatvorili ich rodičia, prípadne starí rodičia. „Je to však spôsobené neznalosťou vhodnejších produktov, ktoré finančný trh ponúka,“ vysvetľuje.

Poisťovne vidia trend skôr v tom, že klienti sa v posledných rokoch orientujú prevažne na rizikové životné poistenie a krytie rizík ako je poistenie závažných ochorení, invalidity, práceneschopnosti či úrazového poistenia. „Investovanie smeruje skôr k riešeniu v rámci čisto investičných produktov,“ potvrdila hovorkyňa poisťovne Uniqa Beata Lipšicová.

Investičné životné poistenie
Investičné životné poistenie vlani medziročné rástlo o 3,2 percenta. (Ilustračné foto: Freepik)

Investičné životné poistenie sa (ne)oplatí

Investičná poistka v zásade spája poistenie pre prípad smrti a možnosť investovať do podielových fondov. Pri tomto type životného poistenia si môže klient zvoliť pomer pravidelne alebo jednorazovo platenej sumy krytia rizika a zhodnocovanej časti investície. Podľa B. Lipšicovej si ho uzatvárajú najmä klienti, ktorí chcú mať riešené všetko v rámci jednej zmluvy, kde budú mať zabezpečené investovanie aj krytie rizík.

Podľa odborníkov sa ale v súčasnosti už investovanie a poistenie na jednej zmluve neoplatí. „Najmä z poplatkového hľadiska je takmer vždy výhodnejšie uzavrieť samostatné rizikové životné poistenie spolu s produktom pravidelného investovania. Navyše, pri investovaní cez investičný sporiaci program je možné efektívnejšie a flexibilnejšie nastaviť vhodné a atraktívne investičné portfólio,“ vysvetľuje M. Búlik.

Na druhej strane ho podľa prieskumu, ktorý si dal minulý rok vypracovať Finančný kompas na vzorke tisíc respondentov, považuje až 36 percent opýtaných za najlepšiu formu zhodnotenia svojich peňazí. Ako dodáva M. Búlik, môže to byť vtedy, ak chce mať klient okrem investovania aj výrazne vyššiu poistnú sumu pre prípad smrti.

„V takom prípade a za podmienky udržania poistnej zmluvy počas obdobia 15 či 20 rokov a viac môže byť výhodnejšie sa poistiť a zároveň investovať v zmluve investičného poistenia. Stúpajúca nasporená suma totiž v neskorších rokoch výrazne znižuje poistné za krytie smrti,“ dodal.

Investičné životné poistenie sa menilo

Investičné poistky prešli od začiatku roka 2020 aj zmenami. Po novele zákona o poisťovníctve z roka predtým by malo byť o niečo výhodnejšie pre samotných klientov. Najväčší problém bol v tom, že prvé roky od uzatvorenia poistky klient v podstate len splácal poplatky a províziu. Až potom sa jeho peniaze reálne začali zhodnocovať v investičných nástrojoch.

Po novom je poisťovňa povinná v prvom roku trvania poistnej zmluvy investovať najmenej 50 percent zo zaplateného poistného, v druhom aspoň 60 percent a v treťom roku 70 percent z poistného. Novinka by mala zabezpečiť aj to, že po predčasnom vypovedaní zmluvy sa klientovi vráti aspoň časť zaplatených peňazí za investičnú poistku.

Od novely si vtedajšie vedenie rezortu financií sľubovalo, že bude tento druh poistenia pre ľudí o niečo výhodnejší a atraktívnejší. Zmena mala v poisťovniach odlišné výsledky. Kým napríklad Allianz hovoril vlani v apríli o tom, že investičné poistenie sa „opäť dostalo do hry“, v Generali sa záujem o tento produkt nezvýšil. Kooperativa zase tvrdí, že jej medziročný nárast v oblasti investičného životného poistenia sa týkal hlavne nových zmlúv.