Každý kto si chce požičať peniaze, berie na seba záväzok, že niekoľko rokov bude musieť banke poslať splátku. Predovšetkým v prípade úverov na bývanie býva tento záväzok až na 30 rokov. Počas nich môžeme prísť o prácu či ochorieť. Poistenie hypotéky by preto mal zvážiť každý, kto si chce zobrať úver na bývanie.


Poistenie hypotéky ponúkajú poisťovne, ale dojednať si ho možno aj v banke. Viaceré banky poistenie hypotéky klientom aktívne ponúkajú a sľubujú im zníženie úrokovej sadzby. Napríklad v Slovenskej sporiteľni dostanú klienti, ktorí si v banke uzatvoria aj poistenie schopnosti splácať úver, úrokovú sadzbu na hypotéke nižšiu o 0,2 percentného bodu. UniCredit Bank úrokovú sadzbu zníži o 0,3 percentného bodu a o 0,2 percentného bodu zníži úrok Fio banka.

Môžu banky ponúkať za poistenie hypotéky zvýhodnenie?

Niektoré banky tvrdia, že klientom nemôžu ponúkať takéto zvýhodnenie, pretože zákon o finančnom sprostredkovaní to nedovoľuje. Ten hovorí, že v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania nemôžu poskytnúť klientovi alebo potenciálnemu klientovi žiadne finančné výhody alebo výhody hmotnej povahy alebo nehmotnej povahy. Banky pritom pri predaji poistiek vystupujú ako sprostredkovatelia, keďže klientom sprostredkúvajú predaj produktu inej finančnej inštitúcie.

Národná banka Slovenska (NBS) tvrdí, že to nie je pravda. „Ak banky ponúkajú klientom nižšiu úrokovú sadzbu, keď si v nich zároveň uzatvoria poistenie schopnosti splácať úver, môžu to robiť. Zákon s tým počíta. Nejde totiž o žiadnu výhodu, pretože v takom prípade sa cena poistenia musí započítať do ročnej percentuálnej miery nákladov (do celkovej ceny úveru),“ uviedol hovorca NBS Peter Majer. Centrálna banka pritom dohliada, či banky tieto pravidlá dodržiavajú.

Kto si chce zobrať v banke poistenie hypotéky, mal by si spočítať, či pre neho nebude lacnejšie zaplatiť vyššiu úrokovú sadzbu a poistiť sa priamo v poisťovni. Poistenie uzatvorené priamo v poisťovni je aj výrazne viac flexibilné, keďže nie je viazané na konkrétny úver. V prípade poistnej udalosti nemusí klient peniaze použiť len na splatenie hypotéky, ale je len na jeho uvážení, čo s nimi urobí. Ak má poistenie hypotéky uzatvorené cez banku, z peňazí z poistky sa splatí úver.

Ak si niekto uzatvorí poistenie hypotéky v banke a bude chcieť úver refinancovať, jeho pôvodná poistka zanikne. V prípade, že si bude chcieť následne uzatvoriť životné poistenie, môže mať už vyššie poistné, keďže výška poistného závisí od veku. Naopak poistka cez banku sa môže vyplatiť starším ľuďom. Banky totiž pri cene poistky nezohľadňujú vek klienta.

Koľko stojí poistenie hypotéky v banke

Koľko zaplatíte za poistenie hypotéky vo výške 100-tisíc eur

Slovenská sporiteľňa

 • Ponúka štyri balíky poistenia. Základný súbor poistenia (poistenie pre prípad smrti, plná a trvalá invalidita) stojí 8,9 % z výšky mesačnej splátky. Pri úvere vo výške 100-tisíc eur a úrokovej sadzbe 0,79 percenta, to je 27,78 eura.
 • Rozšírený súbor poistenia (poistenie pre prípad smrti, plná a trvalá invalidita, poistenie pracovnej neschopnosti) stojí 11,12 % z mesačnej splátky, čo je v tomto prípade 34,70 eura.
 • Komplexný súbor poistenia (poistenie pre prípad smrti, plná a trvalá invalidita, poistenie pracovnej neschopnosti, strata zamestnania) stojí 13,52 % z výšky mesačnej splátky, čo je 42,19 eura.

VÚB banka

 • Základný balík (smrť, invalidita, práceneschopnosť) stojí 56,20 eura mesačne.
 • Rozšírený balík (smrť, invalidita, práceneschopnosť, strata zamestnania) vyjde na 64,20 eura mesačne.
 • Komplexný balík (smrť, invalidita, práceneschopnosť, strata zamestnania, ošetrovanie člena rodiny) stojí 70,40 eura mesačne.

Tatra banka

 • V ponuke má štyri balíky poistenia schopnosti splácať úver (poistenie úmrtia, poistenie úplnej invalidity, poistenie práceneschopnosti, poistenie straty zamestnania).
 • Výška mesačného poistného závisí od výšky úveru a rozsahu rizík, voči ktorým sa chce klient poistiť. Pri výške úveru 100 000 eur na mesačnom poistnom zaplatí klient od 24,90 eur.
 • V prípade, že má klient záujem o poistenie, ale nemá prostriedky na poistenie celého úveru, môže si poistiť aj jeho časť, napríklad 50 % alebo 70 % úveru.
 • Mesačné poistné sa platí rovnaké počas celej doby trvania poistenia.

Prima banka

 • Výška poistného je stanovená ako percento z mesačnej splátky úveru. V prípade úveru 100-tisíc eur pri úrokovej sadzbe 0,40 % ročne, ktorú Prima banka ponúka pri fixácii na 40 mesiacov, bude klientova mesačná splátka vo výške 295 eur. Z tejto splátky je výška poistného pre Balík A (smrť, invalidita, práceneschopnosť) 26,46 eura a pre Balík B (smrť, invalidita, práceneschopnosť, strata zamestnania) 31,68 eura.

UniCredit Bank

 • Ponúka tri balíčky pre poistenie hypotéky. Balík Basic kryje smrť a invaliditu nad 70 %. Mesačné poistné je v tomto prípade 16,43 eura.
 • Balík Standard kryje smrť, invaliditu nad 70 % a riziko práceneschopnosti.
 • Balík Full pokrýva rizoko smrti, invalidity nad 70 %, práceneschopnosti, nezamestnanosti ako aj riziko nádorového ochorenia.

mBank

 • V ponuke má dva balíky poistenia. Základný balík predstavuje krytie v prípade smrti alebo invalidity. Mesačné poistné je 0,04 percenta z výšky úveru, pri úvere vo výške 100-tisíc eur, tak klient platí 40 eur.
 • Komplexný poistný balík kryje pre prípad smrti, invalidity a práceneschopnosti. Stojí 0,05 percenta z výšky úveru, v tomto prípade je mesačné poistné 50 eur.

ČSOB

 • Variant A – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu stojí 29,11 eura mesačne.
 • Variant B – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu a pracovnej neschopnosti -vyjde 36,30 eura mesačne.
 • Variant C – pre prípad smrti, invalidity následkom choroby alebo úrazu, pracovnej neschopnosti a straty zamestnania stojí 51,33 eura mesačne.