Životné poistenie a investovanie sú dve odlišné finančné služby. Kým jedna človeka chráni pred neočakávanými udalosťami, ktoré by ho mohli na dlhú dobu pripraviť o pravidelný príjem, druhá ponúka hlavne zhodnotenie peňazí v dlhodobom horizonte. Poistenie ľudia platia s vedomím, že ak sa im počas života nič nestane, ich peniaze, ktoré zaplatili na poistnom, sa im už nevrátia. Pri investovaní majú istotu, že sa im vždy aspoň niečo vráti.

Niekto si preto môže klásť otázku, či nie je lepšie namiesto uzatvorenia poistenia investovať a vytvoriť si finančnú rezervu pre prípad nečakaných udalostí. Keď žiadna nenastane, peniaze mu zostanú napríklad na penziu. „Pri finančnej ochrane pred následkami nečakaných životných udalostí je z praktického hľadiska jedno, či sa chránite rizikovým životným poistením alebo vlastnými úsporami. Kto má k dispozícii dostatočnú sumu schopnú pokryť výpadok príjmu na dlhé obdobie, v zásade nepotrebuje poistenie,“ vysvetľuje finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Háčik je v tom, že na jednotlivé riziká, ktoré kryje životné poistenie, je potrebné nazhromaždiť veľký objem peňazí. Poistné sumy sa napríklad pri chorobách či invalidite pohybujú na úrovni desiatok tisíc eur. M. Búlik pripomína, že nemožno vylúčiť aj výskyt napríklad dvoch závažných životných situácií. Napríklad kritickej choroby končiacej invaliditou alebo smrťou. „Aj keď v reálnom živote častokrát nepotrebujeme pri týchto životných situáciách mať k dispozícii naraz celé poistné plnenie, napriek tomu sa len málokto dopracuje k dostatočnému finančnému majetku, ktorým by nahradil poistenie,“ tvrdí.

Životné poistenie a investovanie

Keď si niekto uzatvára životné poistenie, hlavným dôvodom býva to, aby v prípade vážnej choroby či invalidity neprišiel o svoj životný štandard. Inak povedané, keď ho choroba či úraz na dlho vyradia z práce, chráni sa tak pred stratou príjmu. Okrem toho si ľudia poistenie uzatvárajú kvôli hypotéke. Keby kvôli neočakávanej udalosti prišli natrvalo o príjem, poisťovňa môže za nich zaplatiť celú dlžnú sumu. To znamená, že ekonomicky aktívny človek, ktorého životný štandard závisí od jeho schopnosti pracovať za pravidelný príjem, chce byť finančne zaistený.

Ak sa ľudia rozhodnú pre poistenie, spravidla to znamená, že nemajú dostatočne vysoké finančné úspory, ktoré by mohli poistenie nahradiť. Teoreticky platí, že investovaním a sporením sa po nejakom čase môže každý dostať do stavu, kedy vďaka získanému finančnému majetku nebude potrebovať poistnú ochranu. „Investovanie je však behom na dlhé trate a tvorba finančného majetku trvá aj niekoľko desiatok rokov. To neznamená, že na získanie dostatočného finančného majetku pre náhradu vybraných životných rizík je treba za každých okolností čakať niekoľko rokov,“ upozorňuje M. Búlik.

V prípade, že sa chce niekto namiesto poistenia zabezpečiť investovaním, musí poznať všetky potrebné parametre. Podľa odborníkov by malo poistenie trvať až do dôchodkového veku. Preto by mala byť aj suma nadobudnutá investovaním stačiť až do dňa odchodu do penzie. Každý tiež musí vedieť, pred akými rizikami sa potrebuje chrániť. Spravidla to býva krytie chorôb, invalidity a smrti. Pri týchto rizikách bývajú poistné sumy rozdielne. Spoločné majú hlavne to, že to býva v desiatkach tisíc eur.

Pri poistení je najdrahšou položkou ochrana hypotekárneho úveru. Dôvodom je fakt, že sumy sú v tomto prípade oveľa vyššie. Poistenie spravidla kryje smrť, invaliditu a tiež kritické choroby. Ak by nastala poistná udalosť, poisťovňa vypláca celú dlžnú sumu na hypotéke. Avšak, poistná suma je postupne nižšia, keďže klesá aj samotný dlh. Tým pádom je čoraz nižšie aj samotné poistné.

Životné poistenie a investovanie: Čo sa viac oplatí? (2024)
Životné poistenie a investovanie sú dve odlišné finančné služby (Ilustračné foto: Depositphotos/životné poistenie a investovanie)

Dosiahnuť cieľovú sumu trvá roky

V poistnej zmluve bez krytia hypotéky môže byť poistná suma pri smrti napríklad na úrovni 15-tisíc eur. Keď si ju nastavuje 30-ročný človek, ktorý nemá žiadne zdravotné problémy a zmluva mu trvá do dôchodkového veku, ročné poistné sa môže pohybovať zhruba vo výške 70 eur. Ak by niekto chcel rovnakú sumu dosiahnuť investovaním a sporil by si šesť eur mesačne, čiže zhruba 70 eur ročne, pri priemernej ročnej úrokovej sadzbe na úrovni päť percent by sumu 15-tisíc dosiahol za zhruba 49 rokov.

Rovnakú poistnú sumu by si človek z príkladu mohol nastaviť pri kritických chorobách, no ročné poistné je v tomto prípade zhruba 170 eur. Keby investoval 15 eur mesačne, čiže 170 eur ročne, pri priemernom ročnom úroku päť percent, sumu 15-tisíc eur by dosiahol za zhruba 33 rokov.

O niečo vyššia býva poistná suma pri trvalých následkoch úrazu. Keby bola nastavená vo výške 50-tisíc eur a platili by rovnaké podmienky, ako v príkladoch pri smrti a kritických chorobách, ročné poistné by sa pohybovalo zhruba na úrovni 150 eur. Ak by sa ročná úroková sadzba pohybovala na úrovni päť percent, investovaním 13 eur mesačne (150 eur ročne) by sa rovnaká poistná suma dala dosiahnuť za viac ako 57 rokov.

Mesačné poistné na zmluvu s rizikami z tohto príkladu je zhruba 32 eur a poistná doba je nastavená na 36 rokov. Keby niekto namiesto poistky investoval 32 eur mesačne, pri päťpercentnom úroku by za 36 rokov dosiahol sumu takmer 39-tisíc eur. To znamená, že nasporená suma by mu na všetky riziká nestačila. Pokryl by z nej len kritické choroby, alebo by zabezpečila jeho rodinu v prípade smrti. Okrem toho platí, že v priebehu rokov môže nastať poistná udalosť ešte pred tým, ako bude nasporená cieľová suma.

Ak by chcel niekto dosiahnuť, že za desať rokov bude mať krytie 15-tisíc eur na smrť, ďalších 15-tisíc eur na kritické choroby a 50-tisíc eur na krytie trvalých následkov, pri päťpercentnom úroku by si musel mesačne odkladať aspoň 500 eur.

Poistku môže investovanie nahrádzať postupne

M. Búlik hovorí, že ak by chcel niekto nahradiť poistenie investovaním, môže to robiť postupne. To znamená, že kým sa dopracuje k dostatočnej sume, môže byť chránený životným poistením.

„Akonáhle získam finančný majetok schopný nahradiť poistné sumy niektorých životných rizík, môžem ich zo svojej poistky odpoistiť. Na zváženie je, či takýmto postupom zrušiť aj úrazové poistenie, keďže úrazové riziká sú zo všetkých najlacnejšie aj pri vysokých poistných sumách, a tým poskytujú finančnú ochranu rodine pri veľmi nízkych priebežných nákladoch,“ vysvetľuje finančný analytik z OVB.

Existujú aj pripoistenia, pri ktorých sa odporúča krytie vlastnými úsporami. Ide o ochranu pre prípad práceneschopnosti, hospitalizácie, chirurgického zákroku alebo denného odškodného úrazu. Sú to najlacnejšie riziká v rámci poistnej zmluvy. Pre toho, kto má dostatočné finančné rezervy napríklad na šesť či 12 mesačných výdavkov, je preto efektívne toto pripoistenie zrušiť. S finančným majetkom siahajúcim do desiatok až stoviek tisíc eur je potom možné zvažovať aj zrušenie krytia smrti, kritických chorôb, invalidity a trvalých následkov úrazu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: