Sereď je menšie mesto pri Váhu, ale má veľký potenciál na rast. Priamo v meste je veľký zamestnávateľ – výrobca známych cukroviniek Horalky Sedita, ale aj producent šumivého sektu Hubert J.E. či Slovenské cukrovary. Neďaleko mesta sa usídlila aj veľká americká firma Amazon s veľkým logistickým skladom. Aj preto je nezamestnanosť v Seredi nízka. Podľa údajov Štatistického úradu bola v okrese Galanta, kam patrí aj Sereď, v júli miera nezamestnanosti pod tromi percentami.

Mesto sa však dlho, okrem socialistických sídlisk, stavebne nerozvíjalo. Seredčania sa skôr sťahovali do okolitých dedín, kde si stavali domy. To sa v posledných rokoch mení. Na okraji mesta, konkrétne v mestskej časti Stredný Čepeň, už niekoľko rokov vzniká projekt sídliska a individuálnej bytovej výstavby s názvom Prúdy.

Najnovšie plánuje investor, ktorým je firma Haus Land, rozšíriť tento projekt o deväť budov. Konkrétne chce postaviť tri polyfunkčné objekty s obchodnými prevádzkami a šesť samostatných obytných budov. V lokalite má pribudnúť 235 bytov. Projekt v máji prešiel posudzovaním vplyvu na životné prostredie. Úrady rozhodli, že sa nebude posudzovať v procese vplyvu na životné prostredie (EIA). To znamená, že developer môže žiadať o ďalšie povolenia na výstavbu.

Lákavá lokalita pri Váhu

Nové bytovky majú vyrásť v extraviláne Serede v mestskej časti Stredný Čepeň. V súčasnosti už v tejto lokalite prebieha výstavba ciest a inžinierskych sietí. Zo severnej strany za Strednočepenskou ulicou prebieha výstavba radových domov, ktoré sú tiež súčasťou prvej etapy projektu Prúdy.

Cieľom celého projektu je vytvoriť modernú obytnú zónu s kompletnou občianskou vybavenosťou a dobrou dostupnosťou do mesta. Byty a domy sú od centra mesta Sereď vzdialené iba tri minúty autom. Lokalita je tiež blízko rekreačnej zóny mesta Sereď pri Váhu, kde je aj cyklotrasa. Bicyklom po cyklistickom chodníku to do centra mesta trvá pár minút.

Tri polyfunkčné domy sú navrhnuté ako 5-podlažné, kde budú najmä byty, ale aj obchody a nekomerčná občianska vybavenosť v parteri. Tieto tri domy budú prepojené spoločným podzemným podlažím, v ktorom sa nachádza podzemná garáž.

Polyfunkčné domy budú usporiadané tak, že sa vytvorí priestor malého námestia, ktoré bude lemované obchodmi. Investor si predstavuje, že námestie bude tvoriť lokálne centrum pre celú polyfunkčnú zónu Prúdy a priľahlé obytné štvrte. Projekt počíta s dobudovaním chodníkov, ktoré budú prepájať obchodnú a obytnú zónu.

V Seredi pribudnú stovky nových bytov. Sídlisko Prúdy sa bude rozširovať
Nová štvrť Prúdy Sereď (Vizualizácia: Haus Land)

Zvyšných päť bytoviek bude určených len na bývanie. Budú tiež 5-podlažné s tým, že piate podlažie je riešené ako „ustúpené“. Pod bytovkami budú polozapustené otvorené garáže. Celkovo aj s miestami na povrchu sa tam bude nachádzať 362 parkovacích miest.

Bytovky majú byť vizuálne strohé ale funkčné. Použitý architektonický štýl čerpá z funkcionalizmu, ktorý dáva záruku, že architektúra sa stane prirodzenou súčasťou prostredia. Na pôvodnej vizualizácii sú všetky domy so sivou alebo bielou fasádou. Vo finále to však môže byť inak.

„Tri polyfunkčné domy a jeden bytový dom v 2. etape budú mať inú farebnosť ako bielo-sivú. Finálne vizualizácie budú hotové až v polovici septembra,“ uviedol Lukáš Šíp, architekt zo štúdia Coolstock, ktorý má na starosti architektúru Prúdov.

Výsadba zelene

V okolí bytoviek a polyfunkčných domov Haus Land sľubuje zrealizovať výsadbu zelene. Má tam vzniknúť pás stromov a krov v podobe stromoradia. Spoločný verejný priestor bude doplnený vo forme nízkej a vysokej zelene, dažďových záhrad a oddychových plôch.

„Jednotlivé zastúpenia drevín budú kombinované tak, aby sadovnícke úpravy pôsobili a boli zaujímavé v priebehu celého roka,“ píše sa v projekte. Zo sortimentu drevín budú použité predovšetkým geograficky pôvodné druhy, tvarovo a farebne atraktívne, na údržbu menej náročné.

Budú tam tiež navrhnuté doplnkové ale významné krajinné prvky, záhonové výsadby či živé ploty. Nemali by chýbať ani dažďové záhrady, ktorú slúžia na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch ako sú strechy či chodníky.

Investor tiež plánuje vytvoriť zelené vnútrobloky doplnené o fitnes a oddychovými prvkami, výsadbou parkových a lúčnych trávnikov v kombinácii so záhonmi, ktoré skultúrnia daný priestor. Projekt sadovníckych úprav bude predložený v ďalšej etape projektovej dokumentácie. Mobiliár ako lavičky či iné oddeľovacie plochy budú zrejme z dreva.

„Deväť bytových domov spĺňa všetky štandardy moderných nízkoenergetických stavieb, vrátane zelených striech, dažďových záhrad, vsakovacích systémov, tepelných čerpadiel či rekuperácií,“ vraví pre Finsider Lukáš Hracho, konateľ firmy Haus Land.

V Seredi pribudnú stovky nových bytov. Sídlisko Prúdy sa bude rozširovať
V druhej etape projektu Prúdy Sereď sa budú stavať 5-podlažné domy (Vizualizácia: Haus Land)

Časť Prúdov zmenila vlastníka

Z projektu je jasné aj to, že obytná zóna bude dokončená postupne na etapy. Druhá etapa by sa mala začať stavať v júni budúceho roku a mala by byť dokončená na jeseň 2026.

L. Hracho predpokladá, že vrátane kompletnej občianskej vybavenosti, športovísk a škôlky výstavba potrvá päť až desať rokov. Celkovo chce investor v projekte preinvestovať 20 miliónov eur.

Projekt výstavby štvrte Prúdy beží už od roku 2016. Územie je rozdelené do 7. etáp.

Pred dokončením je už prvá etapa Prúdov, čo sú štyri bytové domy, ktoré majú názvom Cisárky. Majú priniesť viac ako stovku nových bytov. Investorom a stavebníkom je už spoločnosť SK Invest, ktorá kúpila celý projekt od spoločnosti Haus Land. Hoci pôvodný termín dokončenia bol už na konci roka 2022, pre naťahovanie všetkých stavebných konaní výstavba mešká. L. Hracho predpokladá, že bude dokončený na jar budúceho roka.

Polyfunkčná štvrť Prúdy v číslach

  • Prvú etapu tvorí 49 radových rodinných domov a 4 bytovky so 108 bytmi
  • Druhá etapa bude obsahovať deväť bytoviek z toho tri budú polyfunkčné. Pribudne tam 235 bytov.
  • Dokopy majú byť postavené byty a domy v 7 etapách.
  • Bývanie tak môže získať až 1 803 obyvateľov.
  • Celkovo pribudne 601 bytov a domov.
  • Počet parkovísk pri bytoch dosiahne 459.
  • Pri domoch bude 304 parkovacích miest.

Zdroj: Haus Land, urbanistická štúdia

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: