Bratislavská mestský časť Rača je známa svojim vinobraním, ktoré sa koná v septembri. V minulosti bolo nad touto časťou mesta na svahoch Malých Karpát veľa vinohradov. Tie postupne ustupujú plánom developerov. Jednak preto, lebo územný plán Bratislavy už s vinohradmi v minulosti nepočítal, ale aj preto, lebo majitelia vinohradov v nich už nemajú záujem pestovať vinič, ale radšej ich speňažili predajom investorom do nehnuteľnosti.

Najnovšie do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) vstúpil projekt Rinzle Rača, ktorý získal názov podľa tamojších vinohradov. Investor, ktorým je eseročka Rinzle Rača, tu chce podľa zámeru postaviť atraktívne a zároveň dostupné bývanie pre širšie vrstvy obyvateľstva. To, že nové bytovky budú čiastočne vo vinohradoch, developer ospravedlňuje tým, že „návrh projektu rešpektuje morfológiu terénu s optimálnym začlenením stavby do územia.“

Podstatnú časť územia tvoria parcely, ktoré sú podľa katastra nehnuteľností vedené ako trvalé trávnaté porasty a vinice.

Rinzle Rača s nízkymi bytovkami

Projekt počíta so šesticou nových budov, pričom päť z nich budú tvoriť bytové domy a jedna bude polyfunkčná. Bytovky majú mať štyri nadzemné podlažia a jedno ustúpené. Celkovo pribudne v lokalite 165 bytov. Najviac ich bude trojizbových (80). Menších bytov dvoj- a jednoizbových bude 74 a veľkých štvor- a päťizbových len 11.

Polyfunkčný objekt označený ako F bude päťpodlažný. Mal by slúžiť ako pobytové centrum pre seniorov a jeho súčasťou budú aj administratívne priestory a občianska vybavenosť. Vzniknúť tu môžu prevádzky, ako sú kaviarne, malé potraviny či kultúrne centrum, píše investor v zámere.

Vinohrady v Rači sa postupne zastavajú. Stovky bytov môžu spôsobiť problémy v doprave
Projekt Rinzle Rača by malo tvoriť šesť budov (Zdroj: Superatelier)

V projekte sa bude nachádzať 276 parkovacích miest, z toho 250 v garáži a 26 na povrchu. Na prízemí bude miestnosť vyhradená na odkladanie bicyklov a kočíkov.

Investor dúfa, že výstavba by sa mohla začať už v roku 2025 a trvať by mala tri roky. Náklady na realizáciu projektu odhaduje na 25 miliónov eur.

Medzi bytovkami by mali vzniknúť chodníky, ale aj plochy zelene, mobiliár, prvky malej architektúry a detské ihrisko.

Investor chce venovať zvýšenú pozornosť úspore energií budov. V rámci zelených prvkov uvažuje s retenčnou nádržou, ktorá by zachytávala dažďovú vodu, s plochami zelene na rastlom teréne, strešnou zeleňou či dažďovými záhradami.

Okolo bytoviek by mali byť vysadené listnaté stromy, kry, záhony trvaliek a okrasných tráv, lúčne trávniky ako aj živé ploty.

Problémy s dopravou na obzore

Horšie to bude mať projekt s riešením dopravy. Dopravné pripojenie má byť zabezpečené z ulice Úžiny, ktorá sa zrekonštruuje. Stavebník pripomína aj dostupnosť verejnej dopravy, keďže neďaleko je električková zastávka Hybešova.

Lenže, keď sa do ulíc Rače vyroja autá zo 165 nových bytov, môže to byť v tejto lokalite problém. Aspoň tak to naznačujú obyvatelia okolitých domov, ale aj starosta mestskej časti Bratislava – Rača Michal Drotován.

V minulosti vyhlásil, že ulica Úžiny nie je vhodná pre rozšírenie hustoty dopravy, pretože nie je dostatočne široká. Na intenzívnejšiu dopravu nie je prispôsobená ani križovatka a tiež sa obáva zvýšenej dopravy pred škôlkou. Preto M. Drotován nesúhlasí s napojením developerského zámeru na túto ulicu.

Starosta tým podporil postoj viacerých občanov, ktorí projekt považujú pre danú lokalitu za príliš veľký. Nepáči sa im ani výška bytoviek s piatimi podlažiami.

Richard Bachan, konateľ spoločnosti Rinzle Rača oponuje, že dopravné napojenie ich projektu je spracované v nadväznosti na pôvodnú urbanistickú štúdiu pre rozvojové územie širšej lokality Rinzle, ktorá bola podkladom pre územný plán. „Zároveň sme preverili na základe podrobného dopravno-kapacitného posúdenia priechodnosť všetkých dotknutých ulíc,“ vraví pre Finsider.

Tvrdí, že aj výška bytoviek je v súlade s územným plánom. „V porovnaní s okolitou výstavbou náš zámer prináša komorné bývanie so zeleným vnútroblokom bez parkovania áut medzi bytovými domami,“ dodáva.

Vinohrady v Rači sa postupne zastavajú. Stovky bytov môžu spôsobiť problémy v doprave
Dopravné napojenie projektu Rinzle Rača (Zdroj: Superatelier)

Ďalšie projekty v blízkosti viníc prinesú stovky bytov

Hustota zástavby okolo nového projektu bude naozaj veľká, keďže sa pri ňom nachádzajú a plánujú aj ďalšie projekty.

Západne od projektu Rinzle Rača sa už podľa portálu Yimba stavia rezidenčný komplex Rínok Rača. Ten má mať až 13 podlaží a priniesť má skoro 500 bytov a apartmánov. Hoci mal byť dokončený už vlani, ešte sa stavia. Kolaudácia všetkých bytov bude na konci budúceho roka.

Východne od pozemku sa pripravuje polyfunkčný projekt Hroznový Sad, ktorý počíta až s deviatimi vysokými budovami, osadenými vo svahu okolitých nevyužívaných viníc. Bytov by tam malo pribudnúť viac ako 400, vzniknú tam aj kancelárie a obchody. Od vlani má tento projekt záväzné stanoviska hlavného mesta a na začiatku tohto roka prešiel aj cez proces EIA.

Neďaleko plánovaného projektu Rinzle Rača je tesne pred kolaudáciou obytný súbor RNDZ, ktorý prinesie viac ako 300 bytov. V procese EIA je aj ďalší projekt v Rači- Obytný súbor Nad Šúrom, ktorý má priniesť do lokality viac ako 150 bytov.

Výstavbu a zánik časti vinohradov v Rači umožnil územný plán hlavného mesta. Ten v nich povoľuje rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, ale aj športu a služieb. Na záchranu zvyšných vinohradov by sa musel zmeniť Územný plán, čo je dlhodobý proces.

Magistrát a Metropolitný inštitút Bratislavy preto vlani pripravili aspoň návrh zadania pre tvorbu urbanistickej štúdie. Tá by mala stanoviť hranice zástavby vo vinohradoch a podporovať rozvoj vinohradníckej výroby a rekreácie v nich.

Projekt Rinzle Rača v číslach

  • šesť päťpodlažných budov
  • 165 bytov
  • 276 parkovacích miest
  • začiatok výstavby: 2025
  • koniec výstavby: 2028
  • náklady na realizáciu: 25 miliónov eur

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: