Situácia v počte dokončených bytov v prvom štvrťroku 2023 sa medziročne zlepšila, na území Slovenska sa skolaudovalo 4 578 bytov. Informoval o tom Štatistický úrad SR s tým, že je to o 12,3 percenta viac ako v rovnakom čase pred rokom. Súčasne to bol výrazne, o 17 percent vyšší počet bytov, ako v priemere počas prvých kvartálov piatich rokov pred pandémiou. Väčšinový, až 70-percentný podiel tvorili byty v rodinných domoch.


Najvyšší medziročný relatívny prírastok sa prejavil v Banskobystrickom kraji. Dlhodobo však ide o región s nízkym tempom výstavby. O viac ako tretinu vzrástla nová výstavba v Bratislavskom kraji, kde počet novopostavených bytov znova prekročil tisícku. Región okolo hlavného mesta má stále najvyšší počet dokončených bytov, v prvom štvrťroku sa na dokončenej výstavbe podieľal 22 percentami. Dvojciferné rasty zaznamenali tiež Košický a Prešovský kraj. Menej bytov ako pred rokom sa dostavalo iba v Nitrianskom kraji.

Súčasne počas prvého štvrťroka pretrval trend spomaľovania začiatku výstavby nových bytov. Celkovo sa začalo stavať 3 681 bytov, čo bolo o 15,4 percenta menej ako pred rokom. Počet vydaných stavebných povolení na výstavbu bytov dvojciferne zaostával aj za päťročným priemerom predpandemického obdobia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: