Odborná porota vybrala víťazné projekty 20. ročníka cien za architektúru. Víťazi CE ZA AR 2021 si ceny odniesli vo štvrtok večer 7. októbra tohto roka. Zoznam projektov, ktoré tento rok získali toto ocenenie za najlepšiu slovenskú architektúru, vyhlasovali počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici.

Do tohtoročného výberu sa prihlásilo celkovo 81 projektov. Medzinárodná odborná porota však do užšieho výberu vybrala 30 z nich, ktoré navštívila aj osobne. Do finále sa nakoniec dostalo 18 diel, z ktorých dve bojovali o ceny v dvoch rôznych kategóriách. Celkovo ich bolo šesť.

Vyberala medzinárodná porota

Porota vyberala víťazov z kategórií rodinné domy, bytové domy, fenomény architektúry, interiér, exteriér či občianske a priemyselné budovy. Okrem toho sa udeľovala aj špeciálna cena verejnosti. O laureátovi tejto ceny rozhodol najväčší počet hlasov v anonymnom hlasovaní na webovej stránke súťaže, ktoré prebiehalo do konca septembra.

V ostatných kategóriách rozhodovala medzinárodná odborná porota. Víťazov vyberali predseda poroty Peter Moravčík (Slovensko) a porotcovia Vladimír Sitta (Česká republika), Pavol Šilla (Slovensko), Štěpán Valouch (Česká republika),Táňa Buijs-Vítková (Holandsko), Jakub Cigler (Česká republika) a Bohunka Koklesová (Slovensko).

Súťaž už 20 rokov zastrešuje Slovenská komora architektov (SKA). Hlavným cieľom každoročného udeľovania cien je podľa SKA ukázať kultúrnu hodnotu architektonických diel, podporovať ich autorov a prispievať k rozvoju architektúry na Slovensku. Heslo pre tento ročník ocenenia je Zelená pre architektúru.

Špeciálnu cenu Patrón architektúry získalo mesto Trnava. Udeľuje sa za osobitný prínos pre rozvoj architektúry. O jej udelení rozhoduje predstavenstvo komory architektov.

Víťazi CE ZA AR 2021:

1. Rodinné domy

Dom V (Bratislava)

 • Rok realizácie: 2019
 • Architekti: Martin Skoček, Lucia Miklová
 • Krajinný architekt: Michal Marcinov

Dom je postavený na mieste pôvodného rozobraného domu, z pôvodného priznaného režného muriva. Samotné členenie domu je inšpirované trojdielnym slovenským domom, kde centrálnym priestorom sa stáva „pitvor” orientovaný do záhrady, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výrazným konštrukčným prvkom je aj tvarovanie krovu, ktoré umožňuje prístup východného svetla pomocou svetlíkov.

víťazi CE ZA AR 2021
Foto: Matej Hakar (víťazi CE ZA AR 2021)

2. Bytové domy

Bytové domy Kamence, Etapa 1 (Kysucké Nové Mesto)

 • Rok realizácie: 2019-2020
 • Ateliér: SLLA
 • Architekti: Michal Sulo, Miriam Lišková
 • Krajinní architekti: Ján Augustín, Iveta Augustínová
 • Iné: Jana Nagyová, Boris Rusiňák, Viktória Sabadošová

Tri bytové domy sú prvou etapou pripravovanej obytnej zóny. Masterplan vychádza z predpokladu postupnej realizácie jednotlivých etáp ako samostatných projektov organizovaných do pásov vymedzených ulicami so vstupmi, spoločnými priestormi, vybavenosťou a parkovaním na povrchu. Zelené koridory sú súčasťou každého pásu, prepájajú nábrežie s existujúcou časťou mesta.

víťazi CE ZA AR 2021
Foto: SLLA(víťazi CE ZA AR 2021)

3. Interiér

1903 (Trnava)

 • Rok realizácie: 2021
 • Ateliér: Kilo / Honč

Rekonštrukcia v Trnave je o jednoduchosti, geometrii a gestách, zážitku z priestoru a interakciách, kde je mobiliár viac kulisou a symbolickým dopovedaním.

víťazi CE ZA AR 2021
Foto: Matej Hakár (víťazi CE ZA AR 2021)

4. Občianske a priemyselné stavby

Súkromná základná škola Guliver (Banská Štiavnica)

 • Rok realizácie: 2021
 • Architekti: Richard Murgaš, Martin Lepej, Lukáš Cesnak

Zložitý priemyselný areál na okraji mesta premenený na obrovské športovisko s jednoduchou blokovou stavbou školy. Klastre ako unifikované plošné jednotky pokrývajúce potrebu vzdelávacieho procesu a prestávkových aktivít 40-60 žiakov, vzájomne výškovo posunuté o polovicu podlažia a pospájané ramenami pobytového schodiska. Minimalistická telocvičňa s kontaktom na školský dvor posadená na betónovú halu plaveckého bazéna, to všetko zložito napojené na školu.

CE ZA AR 2021
Foto: Tomáš Manina, DYNAMEET visual studio (víťazi CE ZA AR 2021)

5. Exteriér

Neformálne mo(nu)menty (Bratislava-Petržalka)

 • Rok realizácie: 2020
 • Ateliér: Kolektív VŠVU

Idea vznikla v rámci medziodborového projektu Jantárová cesta. Výsledkom sú tri kolektívne diela pozdĺž Chorvátskeho ramena.

víťazi CE ZA AR 2021
Foto: Šimon Parec(víťazi CE ZA AR 2021)

6. Fenomény architektúry + Cena verejnosti

Hrad Uhrovec – Hospodárska budova (Uhrovec)

 • Rok realizácie: 2020
 • Ateliér: ô
 • Architekti: Martin Varga, Martin Kvitkovský, Pavol Paulíny

Hrad Uhrovec ležiaci v Strážovských vrchoch a ukrytý mimo všetkých obchodných ciest, je dodnes najzachovalejšou hradnou ruinou na Slovensku. Komplexná obnova neskororenesančnej Hospodárskej budovy na dolnom nádvorí hradu je míľnikom pri jeho ďalšej obnove a zároveň nastavuje nové kritériá pamiatkovej obnovy. Trojpodlažný objekt so zmiešanou funkciou slúži ako výstavný priestor so spoločenskou miestnosťou a ubytovacími kapacitami pre návštevníkov, ako aj ľudí podieľajúcich sa na ďalšej systematickej obnove.

víťazi CE ZA AR 2021
Foto: Peter Čintalan (víťazi CE ZA AR 2021)

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: