Európska centrálna banka dnes zverejnila výsledky postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu za rok 2020 (SREP) a oznámila priority dohľadu na rok 2021.


„Hlavné nedostatky zistené počas hodnotenia SREP 2020 sa týkali kreditného rizika, kapitálovej primeranosti, udržateľnosti obchodných modelov a interného riadenia. Na základe zistených nedostatkov boli vydané kvalitatívne odporúčania. Vzhľadom na to, že ECB predĺžila termíny plnenia kvalitatívnych opatrení vydaných v rámci predchádzajúcich hodnotení SREP, veľký počet nedostatkov zistených v predchádzajúcich cykloch SREP, najmä v oblasti interného riadenia, sa zatiaľ nerieši, resp. nie je odstránený,“ uviedla ECB.

Podľa ECB aj keď sa počas pandémie spomalilo tempo prebiehajúcej redukcie problémových úverov, úverové portfóliá bánk však skrývajú aj finančné tlaky, ktoré ešte nie sú v plnej miere evidentné. „Postupné rušenie viacerých podporných opatrení v roku 2021 môže zvýšiť riziko prudkého zhoršenia situácie,“ tvrdí ECB.