Od 1. januára 2021 už nebude stačiť potvrdiť platbu na internete SMS kódom. Banky preto postupne spúšťajú nový spôsob autorizácie. Najčastejšie sa platby budú potvrdzovať prostredníctvom mobilnej aplikácie.


Národná banka Slovenska upozorňuje, že na zmeny sa musia okrem bánk a spotrebiteľov pripraviť aj obchodníci. „Po 1.1.2021 môže NBS za porušenie povinnosti zabezpečiť silnú autentifikáciu používateľa uložiť poskytovateľom platobných služieb (podliehajúcim jej dohľadu) opatrenie na nápravu, alebo sankciu,“ uviedla centrálna banka.