V posledných 227 rokov sme boli svedkami len šiestich vyslovene rastúcich období komoditných trhov. Saxo Bank teraz očakáva, že rok 2021 bude začiatkom siedmeho obdobia.


„Myslíme si, že rastúce komodity sa rýchlo dostanú do pozornosti investorov a budú dominantnou témou v roku 2021. Kľúčovou hnacou silou je pretrvávajúca reakcia na pandémiu, ktorá iba urýchlila trend nerovnosti obyvateľov. Od tejto chvíle uvidíme skutočnú zmenu systému, kedy politici sa odklonia od tradičného zamerania sa na zabezpečenie finančnej stability a namiesto toho upriamia pozornosť predovšetkým na sociálnu stabilitu,“ tvrdí investičný riaditeľ Saxo Bank Steen Jakobsen.

Jedným z dôležitých aspektov zmeny systému sú podľa neho náklady na fyzické a komoditné vstupy potrebné na uspokojenie rastúceho spotrebiteľského dopytu a rozsiahlych plánovaných investícií. „Naše ekonomiky po rokoch nedostatočných investícií nie sú pripravené na uspokojenie nového dopytu po potravinách, pohonných hmotách či priemyselných kovoch,“ hovorí Jakobsen.

Politická vôľa investovať do neefektívnej zelenej energie podľa neho spôsobí obrovský nárast cien energie. „Elektrické vozidlá sa stali symbolom transformácie a odklonu od fosílnych palív, ale zaujímavé je, že elektromobily potrebujú rádovo štyrikrát viac medi ako bežné automobily. Budovanie infraštruktúry na zabezpečenie nabíjania automobilov, nehovoriac o ich nabíjaní z elektrickej siete, ktorú sa nebude vyrábať z uhlia, alebo plynu, ešte viac zvýši náklady,“ vraví Jakobsen.

„Pravdepodobne bude prudko stúpať aj cena samotných fosílnych palív, pretože len málokto sa odváži do nich investovať, čo znamená, že toto odvetvie s najväčšou kapitálovou náročnosťou bude mať problém s rastom výroby, pričom marginálne náklady na kapitál ľahko prekročia 10 – 15%. Investície do energie sú teraz menej ako 300 miliárd dolárov ročne, čo je pokles o 600 miliárd dolárov spred desiatich rokov. Pamätajte, že týchto 300 miliárd dolárov musí uspokojiť stále rastúci dopyt po elektrine,“ tvrdí Jakobsen.