Daňovníkov čaká v tomto roku veľká zmena pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel. Ministerstvo financií upozorňuje, že kým doteraz bolo potrebné podať daňové priznanie ako aj zaplatiť daň vždy do 31. januára, v tomto roku sa termín posúva na 31. marec.


Ide o rovnaký termín, do ktorého treba podať aj daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020. To si však môžu daňovníci jednoduchým oznámením posunúť až o tri mesiace. „V praxi to znamená, že daňovníci si môžu odložiť podanie daňového priznania a aj zaplatenie dane až do 30 júna 2021,“ uviedlo ministerstvo financií.