Komunikácia s finančnou správou sa má pre daňovníkov od 1. januára budúceho roka zjednodušiť. Po spustení obojsmernej elektronickej komunikácie (OBK) končia aj žlté lístky a finančná správa začne doručovať dokumenty elektronicky do schránok na Ústrednom portáli verejnej správy (ÚPVS) za všetky druhy daní. Finančná správa o tom informovala na svojej webovej stránke.


Do schránok bude posielať napríklad rozhodnutie, žiadosť, oznámenie alebo iný dokument. Pre zjednodušenú komunikáciu je však potrebné mať aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie na ÚPVS. Firmám, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri sa aktivuje automaticky s jej zriadením. V prípade fyzickej osoby sa elektronická schránka aktivuje až na jej žiadosť.

Daniari upozorňujú, že elektronický dokument sa bude považovať za doručený, ak adresát potvrdí notifikáciu o doručení, ale aj vtedy, ak uplynie úložná lehota 15 dní a notifikáciu o doručení v tejto lehote adresát nepotvrdí. Daňovníci si však budú môcť nastaviť notifikácie o novej správe v schránke ÚPVS, a to buď zaslaním oznámenia na e-mail, alebo cez SMS správu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: