Výsledky firiem za minulý rok ukazujú, že mnohé firmy sa snažili počas koronakrízy ušetriť rýchlym šetrením. Plošné zníženie nákladov podľa spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA) síce umožnilo okamžité výsledky, no efekt je len krátkodobý.

„Ak sa pozrieme na výsledky hospodárenia firiem za rok 2020, vidíme veľký nepomer medzi poklesom tržieb a zisku. Spočíva najmä v tom, že firmy si neudržali pod kontrolou vývoj najmä režijných nákladov. Máme za to, že variabilné náklady, ktorých vývoj ide rovnomerne s vývojom tržieb, klesli približne rovnako,“ konzultant spoločnosti ERA Juraj Janči.

V záujme dlhodobého podnikania má podľa neho väčší zmysel riadená optimalizácia nákladov ako bezmyšlienkovité znižovanie nákladov. Kľúčom je nájsť optimálnu cenu dodávaného tovaru alebo služby. „Nie vždy ide o najnižšiu cenu,“ hovorí J. Janči. Tá môže byť skôr rizikom. „Z dlhodobého hľadiska to nie je víťazstvo nad dodávateľom. Dodávateľ totiž následne hľadá spôsoby, ako nahradiť podhodnotenú cenu, a to buď zlou kvalitou alebo upraveným materiálom resp. polovýrobkami, prípadne nie je ochotný sa podeliť o poznatky v prípade inovácií, resp. vylepšení produktu či služby, viac sa zameria na klientov, s  ktorými má lepší vzťah alebo dosahuje vyššiu pridanú hodnotu,“ tvrdí.