Ministerstvo dopravy, Železnice Slovenskej republiky a hlavné mesto Bratislava podpísali memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja hlavnej stanice a jej priľahlého územia. Z jeho obsahu tiež vyplýva, že budúcu podobu hlavnej vstupnej brány ukáže medzinárodná urbanisticko-architektonicko-krajinárska súťaž, ktorá bude vyhlásená do konca tohto roka.


Základné podklady k súťaži, ktoré pripravil Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), už vedenie hlavného mesta ministerstvu dopravy a železniciam prezentovali vlani v októbri. Okrem predstaničného námestia bude súťaž riešiť širšie územie ohraničené Pražskou, Šancovou a Žabotovou ulicou.

Vyhláseniu architektonickej súťaže bude predchádzať vypracovanie urbanisticko-ekonomickej štúdie, ktorá má okrem iného analyzovať aj možnosti financovania, vrátane možnosti pre vstup investora do projektu.

Hlavná stanica
Obnovou by malo prejsť širšie územie okolo hlavnej stanice v Bratislave. (zdroj: Bratislava/FB)

„Realizácia návrhu potrvá roky a obyvatelia aj návštevníci jednoducho potrebujú zlepšenie tohto kľúčového priestoru teraz. Spoločne s MIB sme preto pripravení už tento rok začať s realizáciou viacerých rýchlych dočasných vylepšení, ktoré priebežne zlepšia kvalitu verejných priestorov v priamom okolí stanice, vrátane na pozemku železníc pred budovou stanice, ktorý majú dať k dispozícii pre tento účel,“ sľubuje hlavné mesto.

K väčším zásahom má patriť predláždenie predstaničného priestoru, úprava a doplnenie zelene a osvetlenia. Hlavné mesto chce zabezpečiť aj vyčistenie povrchov a obnovu košov či lavičiek.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)