Komunálna poisťovňa rozšírila začiatkom tohto roka zoznam kritických chorôb, ktoré sú kryté v rámci rizikového životného poistenia. Poistná ochrana zahŕňa krytie 47 najrozšírenejších diagnóz, vrátane Alzheimerovej choroby. Informovala o tom hovorkyňa poisťovne Viera Puškárová.


„Diagnóza musí byť stanovená do 65. roku života poisteného, doložená prvotnou lekárskou správou, výsledkami z diagnostických vyšetrení a kópiou lekárskej správy z neurologického alebo psychiatrického pracoviska, ktoré jednoznačne potvrdzujú diagnózu,“ hovorí riaditeľka úseku poistenia osôb Komunálnej poisťovneBeata Vojtechová.

Pripoistenie kritických chorôb je určené pre ľudí do veku 50 rokov, ktorí si chcú zabezpečiť poistnú ochranu v prípade diagnostikovania kritického ochorenia a pre prípad neočakávaných výdavkov súvisiacich s jeho liečbou. Výška poistného sa odvíja od vstupného veku, doby trvania poistenia a poistnej sumy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: