Poisťovňa Wüstenrot rozšírila skupinu kritických ochorení, ktoré sú kryté v rámci rizikového životného poistenia. Do skupiny špecifických rizikových ochorení tak pribudli štyri nové diagnózy. Autizmus, celiakia, Crohnova choroba a malária. Informoval o tom hovorca poisťovne Wüstenrot Tomáš Ferenčák.

„Podľa posledných dostupných údajov na Slovensku evidujeme takmer 23-tisíc celiatikov. Skutočný počet pacientov, však nie je známy. Mnohí o svojej chorobe nevedia, prípadne sa o nej dozvedia až vo vyššom veku,“ hovorí riaditeľka Úseku vývoja produktov skupiny Wüstenrot Jana Podoláková.

Podľa jej slov celiakia alebo Crohnova choroba predstavujú ochorenia, ktoré si zaslúžia plnohodnotnú pozornosť a rovnaký prístup ako pri iných diagnózach. Autizmus, celiakia a Crohnova choroba spája skutočnosť, že aj v ich prípade zohráva nezanedbateľnú úlohu dedičnosť či genetická predispozícia. Teda pravdepodobnosť výskytu diagnózy je v rodine pacienta vyššia.

„Práve preto sa poistenie voči tejto skupine špecifických ochorení automaticky rozširuje aj na deti klientov, ktorí si takto nastavené rizikové životné poistenie dojednajú,“ uzatvorila J. Podoláková.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: