ČSOB Poisťovňa pridala do svojho cestovného poistenia krytie ďalších nákladov spojených s ochorením COvid-19. Klienti nemusia uzatvárať žiadne pripoistenia, poistná ochrana platí vo všetkých krajinách, nielen v zelených.

„Dosiaľ sa poisťovňa v prípade poistnej udalosti riadila cestovateľským semaforom. To znamená, že ak išlo o krajinu s vysokým rizikom šírenia nákazy, náklady spojené s liečbou ochorenia Covid-19 boli štandardne vo výlukách. Po novom kryje cestovné poistenie náklady spojené s liečbou Covid-19 vo všetkých krajinách sveta,“ vraví riaditeľka Oboru produktov ČSOB Poisťovne Michaela Pardubská.

Poisťovňa rozšírila poistnú ochranu aj o preplatenie nákladov spojených s nariadenou karanténou v cudzine.

ČSOB Poisťovňa rozšírila svoje cestovné poistenie prostredníctvom verejného prísľubu.