Od 1. januára budúceho roku budú musieť poisťovne a sprostredkovatelia prekladať klientom pri uzatváraní poistenia nové informačné formuláre. Vyhlášku už podpísal minister financií Igor Matovič a uverejnená je už aj na portáli právnych predpisov.


Klienti by po novom mali dostať informáciu o celkovej výške poistného, o tom aká je predpokladaná suma poplatkov určená na krytie rizík, aké sú náklady na uzatvorenie poistenia a aké sú ostatné náklady poisťovateľa. Pri investičných životných poistkách by mali dostať aj údaj o tom, aká suma je určená na investovanie.