Zamestnanci, ktorí sa ocitnú v karanténe alebo izolácii a ošetrujúci lekár im potvrdí dočasnú pracovnú neschopnosť (PN), o tom v prvom rade informujú svojho zamestnávateľa. O nemocenskú dávku žiadajú Sociálnuprostredníctvom elektronického formulára až v prípade, ak im dočasná péenka trvá viac ako desať kalendárnych dní. Upozorňuje na to Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke.

Zamestnancovi totiž za prvých desať dní vypláca náhradu mzdy zamestnávateľ. Teda aj v prípade, ak v súvislosti s vlnou omikron zamestnanec absolvuje len skrátenú karanténu na päť dní. V prípade zamestnancov nárok na nemocenskú dávku vzniká až od 11. dňa péenky.

Jedinou výnimkou sú zamestnanci, ktorí si uplatňujú nárok na nemocenské po skončení pracovného pomeru v takzvanej ochrannej lehote alebo zamestnanci, ktorým pracovnoprávny vzťah skončil počas prvých desiatich dní práceneschopnosti. Títo si podávajú žiadosť o dávku nemocenské hneď.

Iné je to v prípade samostatne zárobkovo činných osôb a dobrovoľne poistených osôb, ktoré na rozdiel od zamestnancov žiadajú Sociálnu poisťovňu o pandemickú dávku nemocenské prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára hneď od prvého dňa péenky.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: