Pandemická nemocenská od 1. decembra tohto roka zanikla. Ľudia, ktorí budú musieť zostať v karanténe pre pozitívny test alebo ochorenie Covid-19, budú dostávať štandardnú dávku nemocenské tak, ako pri dočasnej práceneschopnosti (PN) pri chorobe či úraze. Zároveň platí, že ak je niekto na PN v karanténe od novembra a podľa starých pravidiel, bude podľa nich dávku dostávať až do skončenia péenky.


Postup pri karanténe bude v podstate rovnaký ako doteraz. Postup a priebeh vybavovania nemocenskej pri izolácii alebo ochorení Covid-19 ale bude predsa len mierne odlišný ako pri iných chorobách. Redakcia portálu Finsider preto pripravila odpovede na niekoľko otázok, v ktorých vysvetľuje hlavné rozdiely v postupoch, aká dávka sa čerpá, kto ju vypláca či aké povinnosti z toho vyplývajú.

V článku sa dozviete:

Mám pozitívny test na Covid-19 a nemôžem pracovať. Čo mám robiť?

Zásadným rozdielom oproti klasickej chorobe je prístup. Pri pozitívnom teste na Covid-19 si môže každý vybaviť PN v karanténe telefonicky a elektronicky. V prvom rade treba zavolať ošetrujúcemu lekárovi. Ten potom vystaví potvrdenie o péenke a odošle ho do Sociálnej poisťovne. V prípade horšieho priebehu ochorenia rozhodne lekár aj o postupe liečby. Zamestnanec musí oznámiť, že je na nemocenskej aj zamestnávateľovi. Na 11. deň musí aj poslať žiadosť elektronicky do Sociálnej poisťovne. Živnostníci a dobrovoľne poistení to musia urobiť už od prvého dňa.

Som zamestnanec. Aké mám povinnosti voči zamestnávateľovi?

Zamestnanec má vo všeobecnosti v prípade PN v karanténe voči zamestnávateľovi len oznamovaciu povinnosť. Sociálna poisťovňa nemá v tejto súvislosti k dispozícii žiadne oficiálne dokumenty, ktoré karanténnu PN zamestnávateľovi potvrdzujú. Pokiaľ firma o tom potrebuje potvrdenie, zamestnanec môže po jej ukončení požiadať svojho lekára, aby mu jej trvanie potvrdil na oficiálnom tlačive potvrdenia o dočasnej péenke.

Som živnostník alebo samoplatca. Ako mám žiadať o PN v karanténe?

V podstate rovnako ako zamestnanec. Ak niekto mal pozitívny test na ochorenie Covid-19 a má nemocenské poistenie, mal by telefonicky alebo e-maliom kontaktovať svojho lekára. Vystaví mu potvrdenie o dočasnej péenke z dôvodu karanténneho opatrenia alebo izolácie bez fyzického vyšetrenia. Lekár potom zašle potvrdenie Sociálnej poisťovni. Živnostník či dobrovoľne poistená osoba musia vyplniť elektronickú žiadosť. Dobrovoľne poistený však nemá nárok na péenku, ak si neplatil nemocenské poistenie 270 dní v posledných dvoch rokoch pred nástupom na péenku.

PN v karanténe
Od 1. decembra 2021 sa vypláca klasická nemocenská PN v karaténe. (Ilustračné foto: Freepik)

Kedy a ako sa vypláca nemocenská dávka?

Sociálna poisťovňa je povinná rozhodnúť a zaslať rozhodnutie o nemocenských dávkach nejneskôr do 60 dní od začatia konania. Pri zamestnancovi o nároku na dávku rozhoduje pobočka Sociálnej poisťovne podľa sídla zamestnávateľa. V prípade živnostníka či samoplatcu pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Nemocenské dávky sa vyplácajú mesačne pozadu, spravidla okolo 15. a 27. dňa kalendárneho mesiaca po tom mesiaci, za ktorý sa dávka vypláca. Napríklad, ak niekto bol na PN v karanténe v decembri, dávka mu môže byť vyplatená 15. alebo 27. januára.

Aká je výška PN v karanténe a kto ju vypláca?

Výška dávky je v prvých troch dňoch na úrovni 25 percent z denného vymeriavacieho základu. Od štvrtého dňa potom dávka stúpne na 55 percent denného vymeriavacieho základu. Zamestnancom prvých desať dní práceneschopnosti vypláca náhradu príjmu zamestnávateľ. Živnostníci a dobrovoľne poistení čerpajú dávku od prvého dňa zo Sociálnej poisťovne. Od 1. decembra tohto roka v prípade karanténnej péenky potvrdenej „na diaľku“ zamestnanec zasiela elektronickú žiadosť o pandemické nemocenské až vtedy, keď bude trvať viac ako desať dní. Živnostníci a dobrovoľne poistení by tak mali urobiť bezprostredne po vypísaní péenky lekárom.

Karanténa mi začala ešte pred 1. decembrom 2021. Na čo mám nárok?

Ak sa karanténa niekomu začala do 30. novembra tohto roka vrátane tohto dňa, má nárok na pandemické nemocenské, ktoré mu trvá počas celej dĺžky dočasnej péenky. V prípade žiadosti o pandemické nemocenské sa postupuje rovnako ako pri nemocenskej PN v karanténe. Inak povedané, každý musí telefonicky alebo e-mailom kontaktovať svojho lekára. Ten mu vystaví potvrdenie a pošle ho do Sociálne poisťovne. Nakoniec treba ešte žiadať o péenku aj cez elektronický formulár.

Môžem elektronický formulár použiť aj na klasickú péenku?

Nie. Tento formulár využijú len tí, ktorí dodatočne požiadajú o vyplatenie pandemického nemocenského platného do konca novembra 2021, alebo žiadajú o nemocenské PN v karanténe. Sociálna poisťovňa na to už pripravuje aj nový e-formulár. Tento spôsob žiadosti ale nie určený pre bežné prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby či úrazu. V prípade bežnej péenky je žiadosť o dávku potvrdená lekárom, podpísaná poistencom a v prípade zamestnanca aj potvrdená zamestnávateľom.