Odklad daňového priznania emailom? Za vlaňajšok je potrebné to finančnej správe oznámiť štandardným zákonným spôsobom. Inak povedané buď elektronicky, alebo v papierovej forme. Emailové odklady daniari v tomto roku neakceptujú. Táto forma platila pre pandemickú situáciu len v minulom roku. Upozornila na to hovorkyňa Finančnej správy SR Martina Rybanská.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania je možné podať iba na predpísanom tlačive, ktoré je označené OZN493v20. Musí byť podané najneskôr do 31. marca 2022 na miestne príslušný daňový úrad, ak ho daňovník podáva v papierovej forme. Podnikatelia a firmy musia oznámenie podať elektronicky.

Príjmy za vlaňajšok musia daňovníci priznať do konca marca tohto roka. Ak stanovený termín nestíhajú, alebo z dôvodu pandémie sa dostali do problémov, môžu finančnej správe oznámiť predĺženie lehoty o tri mesiace. Prípadne o šesť mesiacov, ak mali aj príjmy zo zahraničia.