Spoločnosť Penta Funding Public II pripravuje vydanie nových päťročných dlhopisov. Celkovo si ich prostredníctvom plánuje Penta požičať päť miliónov eur.

Menovitá hodnota jedného dlhopisu s názvom Dlhopis Penta Public IV/2021 bude tisíc eur. Penta investorom sľubuje ročný výnos päť percent.

Dlhopisy budú zabezpečené záložným právom k pohľadávke. „Emitent zamýšľa použiť výťažok Emisie na financovanie projektov spoločností ovládaných spoločnosťou Penta Jersey, a to prostredníctvom úveru spoločnosti Penta Jersey podľa Rámcovej úverovej zmluvy,“ uvádza Penta v prospekte k dlhopisu.