V novembri 2021, kedy boli ubytovacie zariadenia cestovného ruchu vo vybraných okresoch Slovenska zatvorené pre bežnú klientelu z dôvodu protipandemických opatrení, dosiahla celková návštevnosť 120-tisíc osôb. Ubytovacie služby v novembri využilo 42-tisíc zahraničných návštevníkov a na celkovej návštevnosti tvorili 35-percentný podiel. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR.

Podobnú návštevnosť ako v novembri mali hotely aj v máji tohto roka (120-tisíc návštevníkov), avšak s tým rozdielom, že podiel zahraničných návštevníkov predstavoval iba necelých 14 percent a Slovensko navštívilo vtedy 2,6-násobne menej cudzincov.

Ubytovanie zariadenia navštívilo 78-tisíc domácich návštevníkov, ide o 65-percentný podiel na celkovej návštevnosti. Počet domácich návštevníkov medziročne rástol vo všetkých krajoch okrem Prešovského (pokles o 36 %) a Košického kraja (pokles o 8 %).

Počet domácich aj zahraničných turistov v novembri vzrástol
Zdroj grafu: Štatistický úrad SR

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: