Priemerný starobný dôchodok dosiahol ku koncu novembra tohto roka úroveň 505,15 eura mesačne. Medziročne sa tak zvýšil o 17,93 eura. Vyplýva to zo štatistických údajov Sociálnej poisťovne. Starobnú penziu poberá celkovo 1 095 027 ľudí, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 4 712 dôchodcov.


V prípade predčasnej penzie stúpla suma oproti vlaňajšku z pôvodných 467,76 eura na 502,17 eura mesačne. V predčasnom dôchodku je 11 545 ľudí. Invalidný dôchodok do 70 percent stúpol medziročne o vyše osem eur a dosiahol úroveň 225,71 eura mesačne. Invalidná penzia nad 70 percent stúpla z 394,41 na 408,29 eura mesačne.

Priemerné dôchodkové dávky (2019, 2020 a 2021)

Druh dôchodku31. november 201931. november 202031. november 2021
Starobný460,33487,22505,15
Predčasný starobný434,40467,76502,17
Invalidný do 70 %209,87217,62225,71
Invalidný nad 70 %379,99394,41408,29
Invalidný (vrátane čiastočných invalidných)275,71284,42293,02
Vdovský263,07272,27282,31
Vdovecký208,66217,70227,00
Sirotský (na 1 dieťa)136,83141,07146,55
Iné (hradené štátom)2,90 2,902,90
Manželky (hradené štátom)19,0019,0019,00
Sociálny (hradené štátom)254,96262,64270,87
Invalidný z mladosti (hradené štátom)280,44291,52301,39
Zdroj: Sociálna poisťovňa (priemerný starobný dôchodok)