Dôchodkový vek a zároveň 65 rokov. To sú nové podmienky na „vyhadzov” z práce, ktoré sa ešte v tomto roku dostali do novely Zákonníka práce z dielne rezortu práce. Firma môže dať výpoveď dôchodcovi, ktorý tieto dve podmienky spĺňa súčasne. Vek sa tak od januára 2022 stane jedným z dôvodov, pre ktoré môžu zamestnávatelia prepúšťať, alebo sa na výpovedi so zamestnancom dohodnúť.

Pôvodný návrh novely s tým ale nepočítal. V rámci schvaľovacieho procesu v parlamente to cez pozmeňujúci návrh pretlačil poslanec Marián Viskupič z koaličnej SaS. Cieľom má byť podporenie zamestnanosti v krajine a medzigeneračná výmena pracovníkov. Podľa odôvodnenia bola v posledných rokoch narušená neustálym zvyšovaním dôchodkového veku na Slovensku.

V práci tak zostávali aj ľudia starší ako 65 rokov. Predkladateľ obhajoval pozmeňujúci návrh aj tým, že zvolená hranica 65 rokov veku je vyššia ako všeobecná zákonná úprava vzniku nároku na priznanie starobného dôchodku. Podľa kritikov novely však ľudia zostávajú v práci aj vo vyššom veku kvôli nízkym dôchodkom. Nesúhlasia ani s umelým vyraďovaním starších ľudí z práce.


Výpoveď dôchodcovi nad 65 rokov tak môžu zamestnávatelia dať už od 1. januára budúceho roka. Zákon ale hovorí aj o podmienkach, nároku na odstupné a postupoch. Redakcia portálu Finsider preto pripravila sériu odpovedí na viaceré otázky, ktoré sa veku ako dôvodu na prepúšťanie týkajú.

Výpoveď dôchodcovi
Firma môže dať od januára výpoveď dôchodcovi vo veku 65 rokov. (zdroj: Freepik)

V článku sa dočítate:

Aké sú základné podmienky výpovede pri veku?

Ak niekto od 1. januára budúceho roka dosiahne dôchodkový vek podľa aktuálnej tabuľky, pracuje a dovŕšil vek 65 rokov a viac, firma to môže uviesť ako dôvod na výpoveď z práce. Pracovný pomer môže byť v tomto prípade ukončený zo strany zamestnávateľa alebo vzájomnou dohodou s pracovníkom. Vek ako dôvod bude zapísaný aj vo výpovedi alebo dohode o výpovedi. V súčasnosti je medzi dôvodmi na výpoveď napríklad porušenie pracovnej disciplíny či takzvaná nadbytočnosť.

Môže dať firma výpoveď dôchodcovi?

Novela nehovorí o dôchodcovi. Firma môže prepustiť len človeka, ktorý má 65 rokov a viac a dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok. Dosiahnuť dôchodkový vek ale neznamená, že zamestnanec má nárok na dôchodkovú dávku. Druhou základnou podmienkou je totiž platiť dôchodkové poistenie aspoň 15 rokov. V praxi sa tak môže stať, že výpoveď dostane človek v dôchodkovom veku, ale bez nároku na dôchodkovú dávku.

Aký je súčasný dôchodkový vek na Slovensku?

Na Slovensku stále platí takzvaný dôchodkový strop na úrovni 64 rokov. Zároveň platí odchod do penzie podľa tabuľky, ktorá je súčasťou zákona o sociálnom poistení. K dôchodkovému stropu by sa mali dostať až ročníky 1966 a viac, čo bude zhruba v roku 2030. Po reforme sa dôchodkový strop zruši a od tohto roku bude dôchodkový vek rásť rýchlosťou asi dva mesiace za rok. Teoreticky tak dôchodkový vek v budúcnosti prekročí hranicu 65 rokov.

Ako bude prebiehať výpoveď pre vek 65 rokov?

Keď niekto splní podmienku veku 65 rokov a dovŕšenia dôchodkového veku, zamestnávateľ ho môže prepustiť. Buď predloží zamestnancovi písomnú výpoveď, alebo sa s ním na výpovedi dohodne. Rozdiel je v tom, že pri dohode je iné odstupné a môžu si upraviť napríklad výpovednú lehotu či zmeniť iné podmienky, ktoré sú v pracovnej zmluve. Pri výpovedi zo strany firmy začína plynúť výpovedná lehota prvým dňom mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená.

Výpoveď dôchodcovi
Ľudia majú po výpovedi nárok aj na odstupné. (zdroj: Freepik)

Koľko mesiacov trvá moja výpovedná lehota?

Výpovedná lehota je dohodnutá v zmluve. Podľa slovenskej legislatívy ale musí trvať minimálne jeden mesiac. V prípade, že zamestnanec pracoval u daného zamestnávateľa viac ako jeden rok, má nárok na dvojmesačnú výpovednú lehotu. Zamestnanec vo výpovedi ale musí chodiť do práce aj počas výpovednej lehoty tak, ako keby ju ani nedostal. Ak to bude ignorovať, firma od neho môže vymáhať finančnú náhradu za škody či ušlý zisk.

Dostal som výpoveď, mám nárok na odstupné?

Keď niekto dostane výpoveď pre vek 65 rokov a dosiahnutie veku určeného na nárok na starobný dôchodok, bude mať zároveň nárok aj na takzvané odstupné. Jeho výška závisí od toho, koľko rokov v danej firme zamestnanec pracoval. Pohybuje sa v rozmedzí od priemerného mesačného zárobku až po jeho päťnásobok. Suma je tiež iná v prípade ukončenia pracovného pomeru výpoveďou a iná v prípade výpovede dohodou.

Kedy mám nárok aj na odchodné?

Pri výpovedi majú niektorí ľudia nárok aj na takzvané odchodné. Platí to pre tých, ktorým vznikol nárok na starobný, predčasný alebo invalidný dôchodok pri poklese pracovnej schopnosti viac ako 70 percent. Odchodné je v týchto prípadoch vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. Musí o jeden z dôchodkov požiadať buď pred skončením pracovného pomeru, alebo do desiatich dní po ňom. Odchodné vypláca vždy len jeden zamestnávateľ.

Aká je výška odstupného po výpovedi?

Ak ide o klasickú jednostrannú výpoveď zo strany zamestnávateľa a pri odpracovaní dvoch až piatich rokov, sa odstupné pohybuje vo výške priemerného zárobku. Ak zamestnanec odpracoval päť až desať rokov, odstupné je dvojnásobok priemerného zárobku. Ak je vo firme desať až 20 rokov, dostane trojnásobok priemerného zárobku. Ak tam pracoval aspoň 20 rokov, dostane štvornásobok svojho priemerného zárobku.

Ak ide o výpoveď dohodou a zamestnanec tam pracoval menej ako dva roky, odstupné je vo výške priemerného zárobku. Pri odpracovaní dvoch až piatich rokov je odstupné vo výške dvojnásobku priemerného zárobku. Ak zamestnanec odpracoval päť až desať rokov, odstupné je trojnásobok priemerného zárobku. Ak je vo firme desať až 20 rokov, dostane štvornásobok priemerného zárobku. Ak tam pracoval aspoň 20 rokov, dostane päťnásobok svojho priemerného zárobku.