Výpočet dôchodku 2022 sa v podstate nemení. Ľuďom sa pri dosiahnutí dôchodkového veku ráta počet odpracovaných rokov, výška zaplatených odvodov a takzvaná aktuálna dôchodková hodnota. Penzista vie počas svojho života ovplyvniť len prvé dva parametre. Aktuálna dôchodková hodnota zase rastie podľa priemernej mzdy v krajine.

Penzistovi sa môže stať, že počas života zarábal minimálnu mzdu a jeho zásluhový dôchodok je nízky. Pritom mohol pracovať aj viac ako 40 rokov. Pre také prípady sa do slovenskej legislatívy v roku 2015 dostal inštitút minimálneho dôchodku. Ten definuje najnižšiu výšku penzie po odpracovaní určitých rokov, ktorú má penzista dostať.

V momente, keď niekto odchádza do dôchodku, začína Sociálna poisťovňa počítať jeho dôchodkovú dávku. Týka sa to starobných alebo invalidných penzistov po dovŕšení dôchodkového veku. Ak sú ich všetky poberané penzie vo výsledku nižšie ako zákonom garantovaná suma, automaticky budú dostávať minimálny dôchodok podľa tabuľky.

Kto dostane minimálny dôchodok:

 • Penzista, ktorý aspoň 30 rokov platil dôchodkové poistenie, ak
 • je jeho dôchodok nižší ako výška minimálneho dôchodku v legislatíve,
 • a tiež požiadal o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohol mať nárok.

Aký rok sa do minimálneho dôchodku počíta:

 • Počas obdobia pred 1. januárom 1993 sa počítajú všetky dni dôchodkového poistenia.
 • Od 1. januára 1993 sa za odpracovaný rok pri minimálnom dôchodku počíta len taký, kedy penzista platil odvody z príjmu na úrovni aspoň 24,1 percenta priemernej mzdy v danom roku.
 • Za odpracovaný rok sa počíta aj obdobie, počas ktorého penzista platil dôchodkové poistenie v cudzine. Bez ohľadu na to, z akej mzdy odvody platil.
 • Do nároku sa počíta aj rok, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok po 31. decembri 2003 alebo bol priznaný dôchodok pred 1. januárom 2004.
 • Kvalifikovaným rokom je aj obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku.

Aká penzia sa do celkovej výšky dôchodku počíta:

 • starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok,
 • výsluhový dôchodok,
 • invalidný výsluhový dôchodok,
 • vdovský výsluhový dôchodok alebo vdovecký výsluhový dôchodok,
 • čiastočný invalidný dôchodok alebo invalidný dôchodok podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov,
 • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok z II. piliera,
 • dôchodok z cudziny, ak je obdobný niektorému z vyššie uvedených dôchodkov,
 • pri invalidnom dôchodku sa do celkového dôchodkového príjmu zahŕňa aj starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera.
Výpočet dôchodku 2022
Zdroj: Freepik (ilustračný obrázok/Výpočet dôchodku 2022)

Výpočet dôchodku 2022 (príklady)


Dôchodca si v praxi nemusí počítať, na akú výšku penzie má nárok. To platí aj o žiadosti o dorovnanie na úroveň minimálnej penzie. Sociálna poisťovňa robí tieto úkony automaticky. Penzista dostane minimum podľa zákona vtedy, ak sú všetky jeho poberané dôchodky nižšie ako ten minimálny.

Rozdiel medzi riadnou penziou a minimálnym dôchodkom potom bude automaticky pri vyplácaní dorovnávať Sociálna poisťovňa. Na dorovnávanie má každý rok vyhradenú časť zo štátneho rozpočtu. Nejde tak o peniaze z priebežného odvodového systému.

Ako by teda mohol vyzerať výpočet dôchodku 2022? Redakcia portálu Finsider pripravila tri ilustračné príklady z praxe.

Príklad č. 1 (výpočet dôchodku 2022):

Sociálna poisťovňa v roku 2022 prizná penzistovi za 42 rokov dôchodkového poistenia starobný dôchodok v sume 362,50 eura. Pri výpočte jeho penzie už počíta aj s valorizáciou jeho dôchodkovej dávky. Súčasne posúdi nárok na zvýšenie priznaného dôchodku na sumu minimálneho dôchodku za 39 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia. Za tri roky pracovného života totiž penzista neplatil odvody z dostatočne vysokého príjmu. Starobný dôchodok mu Sociálna poisťovňa vo výsledku zvýši na sumu minimálneho dôchodku 372,20 eur mesačne.

Príklad č. 2 (výpočet dôchodku 2022):

Poberateľovi starobného dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou v sume 245,60 eura mesačne bol v roku 2021 priznaný aj dôchodok z Rakúska v sume 50,50 eura mesačne. Celkový dôchodkový príjem tohto poberateľa je tak 296,10 eura mesačne. Súčasne je preukázané, že v Rakúsku získal ďalších päť rokov obdobia dôchodkového poistenia. Preto má nárok na minimálny dôchodok za 45 rokov obdobia.

Od 1. januára 2022 patrí za 45 rokov obdobia dôchodkového poistenia minimálny dôchodok vo výške 410 eur mesačne. Sociálna poisťovňa starobný dôchodok na sumu minimálneho dôchodku zvýši vtedy, ak celkový dôchodkový príjem vrátane dôchodku z Rakúska bude od 1. januára 2022 nižší ako 410 eur, pretože sa bude brať do úvahy aj každoročná valorizácia dôchodkov.

Príklad č. 3 (výpočet dôchodku 2022):

Starobný dôchodca ešte v roku 2021 poberá minimálny dôchodok za 35 odpracovaných rokov na úrovni 355,40 eura. Jeho skutočný zásluhový dôchodok by mal byť 353 eur mesačne. Sociálna poisťovňa mu tak do minima dopláca 2,50 eura. Po valorizácii dôchodkov v roku 2022 mu však zásluhová penzia bude rásť na úroveň 357,59 eura mesačne. Dôchodca tak už nebude poberať minimálny dôchodok, ale svoju zásluhovú penziu po valorizácii. Minimálne penzie sa totiž od roku 2021 nezvyšujú.

Minimálna penzia (výpočet dôchodku 2022)

Obdbie dôchodkového poistenia (roky)Minimálny dôchodok 2022 (€)
30334,30
31338,50
32342,70
33347,00
34351,20
35355,40
36359,60
37363,80
38368,00
39372,20
40378,50
41384,80
42391,10
43397,40
44403,70
45410,00
46416,30
47422,60
48428,90
49435,20
50441,50
Zdroj: Sociálna poisťovňa (výpočet dôchodku 2022)