Napriek zmenám okolo dôchodkov, ktoré sa ešte na konci vlaňajška schvaľovali v parlamente, sa odchod do dôchodku stále nezmenil. Ústava v súčasnosti počíta s dôchodkovým stropom 64 rokov, ktorý zaviedla ešte bývalá vládna koalícia. Dôchodkový vek sa opäť naviaže na strednú dĺžku života až potom, ako parlament schváli pripravovanú novelu zákona o sociálnom poistení.


So zrušením dôchodkového stropu pritom už počítajú aj vlaňajšie ústavné zmeny. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) totiž k ústavnej reforme súdnictva pripojil aj časť dôchodkovej reformy. Okrem iného obsahuje paragraf, ktorý počíta s opätovným nadviazaním dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Platnosť nadobudne od roku 2023.

Odchod do dôchodku podľa tabuľky

Potvrdiť ústavný základ definovania dôchodkového veku by tak ešte mala novela zákona o sociálnom poistení z dielne rezortu práce. V súčasnosti stále platí, že človek musí dosiahnuť dôchodkový vek najneskôr vo veku 64 rokov. Zároveň sa odchod do dôchodku určuje podľa presnej tabuľky. Obsahuje dôchodkový vek mužov a žien aj podľa počtu vychovaných detí.

Každé vychované dieťa znižuje dôchodkový vek o šesť mesiacov. Slovenská legislatíva ale umožňuje skrátenie najviac o 18 mesiacov, čo sú v praxi tri vychované deti. Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966 a viac. Tento ročník totiž už dosiahne dôchodkový strop, čo by malo byť približne v roku 2030.

Rast dôchodkového veku by nemala zmeniť ani pripravovaná novela. Keď parlament schváli naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku života, stále sa bude zvyšovať ako v súčasnosti. Rastie tempom zhruba o dva mesiace ročne, s čím v podstate počíta aj v súčasnosti platná tabuľka. Penzisti tak v praxi búdu do dôchodku chodiť rovnako ako doteraz.

Zmena bude len v tom, že sa rast dôchodkového veku nezastaví na úrovni 64 rokov. Stredná dĺžka dožitia ale nemôže a ani nebude rásť donekonečna. Aj podľa ministerstva práce sa rast v istom momente spomalí či dokonca zastaví.

Odchod do dôchodku
Odchod do dôchodku sa riadi tabuľkou (zdroj: Freepik)

Individuálny dôchodkový strop

Odchod do dôchodku by po novele zákona o sociálnom poistení mohol predsa len vyzerať trochu inak. Rezort práce totiž navrhuje zaviesť inštitút individuálneho dôchodkového stropu. Ľudia by tak v praxi mohli odchádzať do penzie nie len po dosiahnutí dôchodkového veku, ale aj po 40 rokoch práce.

Tento návrh by mal pomôcť najmä tým penzistom, ktorí sa zamestnali v mladšom veku a celý život pracovali manuálne. Prípadne vykonávali takú prácu, ktorú už vo vyššom veku jednoducho zvládať nebudú. Podmienkou skoršieho odchodu bude minimálne 40 rokov dôchodkového poistenia.

Malo by to fungovať ako predčasná penzia. Každý, kto odíde do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch a pred riadnym dôchodkovým vekom, bude mať dôchodkovú dávku krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do dôchodku skôr. Pri súčasnej predčasnej penzii je to 0,5 percenta.

Odchod do dôchodku v súčasnosti (príklady)

V súčasnosti sa poistenec dostane do dôchodkového veku podľa tabuľky v mesiaci a v deň, ktorý sa okrem roku zhoduje s dátumom jeho narodenia. V prípade, že odchod do dôchodku vychádza na mesiac a deň, ktorý sa s dátumom narodenia nezhoduje, dôchodkový vek dosiahne v posledný deň daného mesiaca. Môže sa to stať napríklad ľuďom, ktorí sa narodili vo februári.

Zastropovanie dôchodkového veku sa ešte počas jeho schvaľovania nedomyslelo. Problémy spôsobila práve tabuľka, ktorá niektorým ročníkom žien v dôchodkovom veku nezohľadňovala počet vychovaných detí. Súčasná vláda preto opravila starú tabuľku dôchodkového veku a zaviedla systém kompenzovania.

Dôchodkový vek (tabuľka platná od 1. januára 2021)

Rok narodeniaDôchodkový vek mužovDôchodkový vek žien bez detíDôchodkový vek žien (1 dieťa)Dôchodkový vek žien (2 deti)Dôchodkový vek žien (3 alebo 4 deti)Dôchodkový vek žien (5 a viac detí)
1943 a menej60r57r56r55r54r53r
194460r 9m57r56r55r54r53r
194561r 6m57r56r55r54r53r
194662r57r56r55r54r53r
194762r57r 9m56r55r54r53r
194862r58r 6m56r 9m55r54r53r
194962r59r 3m57r 6m55r 9m54r53r
195062r60r58r 3m56r 6m54r 9m53r
195162r60r 9m59r57r 3m55r 6m53r 9m
195262r61r 6m59r 9m58r56r 3m54r 6m
195362r62r60r 6m58r 9m57r55r 3m
195462r62r61r 3m59r 6m57r 9m56r
195562r 76d62r 76d62r 76d60r 3m58r 6m56r 9m
195662r 139d62r 139d62r 139d61r59r 3m57r 6m
195762r 6m62r 6m62r61r 6m60r58r 3m
195862r 8m62r 8m62r 2m61r 8m60r 9m59r
195962r 10m62r 10m62r 4m61r 10m61r 4m59r 9m
196063r63r62r 6m62r61r 6m60r 6m
196163r 2m63r 2m62r 8m62r 2m61r 8m61r 3m
196263r 4m63r 4m62r 10m62r 4m61r 10m61r 7m
196363r 6m63r 6m63r62r 6m62r61r 11m
196463r 8m63r 8m63r 2m62r 8m62r 2m62r 2m
196563r 10m63r 10m63r 4m62r 10m62r 4m62r 4m
1966 a viac64r64r63r 6m63r62r 6m62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/odchod do dôchodku

Príklad č. 1:

 • Poistenka narodená 31. októbra 1959
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 61 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 31. augusta 2021

Príklad č. 2:

 • Poistenka narodená 1. apríla 1962
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 4 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 1. augusta 2024

Dôchodkový vek mužov s deťmi (tabuľka platná od 1. januára 2021)

V praxi sa dôchodkový vek podľa počtu vychovaných detí znižuje spravidla najmä ženám. Môže ale nastať situácia, kedy sa o deti staral len ich otec. Ide o prípady, kedy napríklad matka počas dospievania detí zomrela.

Rok narodeniaDôchodkový vek mužov (1 dieťa)Dôchodkový vek mužov (2 deti)Dôchodkový vek mužov (3 a viac detí)
195762r61r 6m61r
195862r 2m61r 8m61r 2m
195962r 4m61r 10m61r 4m
196062r 6m62r61r 6m
196162r 8m62r 2m61r 8m
196262r 10m62r 4m61r 10m
196363r62r 6m62r
196463r 2m62r 8m62r 2m
196563r 4m62r 10m62r 4m
1966 a viac63r 6m63r62r 6m
Zdroj: Sociálna poisťovňa/odchod do dôchodku

Príklad č. 3:

 • Poistenec narodený 14. júla 1965
 • Dôchodkový vek 63 rokov a 10 kalendárnych mesiacov
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 14. mája 2029

Príklad č. 4:

 • Poistenec narodený 31. decembra 1961
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek 62 rokov a 2 kalendárne mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku 28. februára 2024

Prečítajte si ďalšie články na túto tému:

(Inzercia)