Požiar je najčastejším druhom poistnej udalosti, ktorá vzniká počas vykurovacej sezóny. Poisťovne preto ľudí upozorňujú, aby si urobili revíziu komína a kotla. Doklad o kontrole bude potrebovať poisťovňa v prípade poistnej udalosti. Škody následkom požiaru sú zahrnuté už v základnom poistení majetku. Značnú časť z udalostí však tvorí práve zanedbaný technický stav.


„V takýchto prípadoch vedia byť škody naozaj rozsiahle. Majiteľom nehnuteľností preto odporúčame, aby dodržiavali lehoty kontrol komínov a vykurovacích telies podľa platných predpisov a zabezpečili si ich revíziu i čistenie najneskôr pred začiatkom vykurovacej sezóny,“ hovorí manažér poistenia majetku a zodpovednosti v Uniqa poisťovni Zdeněk Hruška.